Какво трябва да направите най-напред?

През първата седмица след пристигането в Германия трябва да се регистрирате в общината. Необходим Ви е паспорт/лична карта. Ще получите документ (на немски: Meldebescheinigung), който удостоверява адресната регистрация. Пазете добре този документ, ще Ви трябва за всички учреждения и здравни каси в Германия.

Ако търсите работа, се регистрирайте в бюрото по труда по местоживеене.

Ако не знаете немски, е добре да се информирате за курс по немски. Попитайте в бюро за консултация.

Може да подадете молба и участвате в т.нар. интеграционен курс (на немски: Integrationskurs), където да учите немски език. Един учебен час струва 1,95 евро (като цяло курсът е 700 часа). Една част от курса се финансира от Федералната служба за миграция и бежанци (съкращение на немски: BAMF). Можете да подадете молба за участие директно при Федералната служба, но нямате изискуемо право на участие:

Тел.: +49 911 943-6390

Повече информация на български език можете да прочетете тук упътването за интеграционния курс на Федералната служба за миграция и бежанци:

http://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/Downloads/Infothek/Integrationskurse/ Kursteilnehmer/Merkblaetter/630-009_merkblatt-zum-antrag-auf-zulassung_ bulgarisch.pdf?__blob=publicationFile

 

Може да бъдете освободен от заплащане на такса за участие в курса, ако получавате социални помощи или обезщетение за безработица тип 2 (на немски: ALG II). Трябва да подадете съответна молба до компетентния за Вашето населено място регионален клон на Федералната служба.

От август 2019 г. важи: Ако получавате обезщетение за безработица тип 1 (на немски: ALG I), можете да посещавате интеграционен курс или курс по професионален несмки език без да губите правото си на изплащане на обезщетение за безработица тип 1. Информирайте се в бюро за консултации.

Съществуват редица учреждения, които предлагат безплатни или срещу минимално заплащане курсове по немски език. Информирайте се при едно от бюрата за консултации, посочени в края на брошурата.

 

 юли 2021

 

Файлове за сваляне