На какво трябва да обърнете внимание при напускане на България. Контролен списък

Без знания по немски език се подлагате на опасност от злоупотреби и експлоатация. Основни познания на немски език са една от най-важните предпоставки за намиране на добра работа в Германия.

Информирайте се преди да напуснете страната за организации, които могат да Ви подкрепят в Германия. Към тях спадат българското посолство и организации, които предлагат консултация на работници мигранти и синдикатите.

Следните факти могат да бъдат индикатор за това, че сте попаднали на измамни посреднци

  • Трябва да вземете кредит и да заплатите за посредниците и пътните разноски.
  • Посредникът урежда документите за твърде кратко време, без Вашето съдействие (паспорт, регистрация на фирма, адресна регистрция, данъчен номер).
  • Трябва да подпишете документи, които не разбирате.
  • Предложеното работно място изисква специално образование или професионален опит, които нямате и Ви обещават много високо възнаграждение.
  • Съветват Ви да не разпространявате информация за пътуването си.
  • Отнемат Ви паспорта/личната карта.
  • Нямате (достатъчна) точна информация за дейността, която ще извършвате.

 

юли 2021