Вашите права като строителен работник в Германия

Вашите права като строителен работник в Германия

Минимална работна заплата в строителния бранш

Всички наети лица в строителния бранш имат право на законната минимална работна заплата в размер на 10,45 евро до 30.09.2022. Тя се качва на 12,00 евро от 01.10.2022.

Това възнаграждение следва да се заплаща за всеки отработен час. Допълнителния труд се заплаща минималната законно установен заплата заедно с добавка от 25 %. От брутното възнаграждение се удържат данъците и вноските за социално осигуряване (пенсионно и здравно осигуряване, осигуряване за безработица, осигуряване за дългосрочни грижи). Трудовото възнаграждение не бива да бъде по-ниско от минималното, дори в резултат на удръжки за разходи като например разходи за разходи за инструменти, оборудване или защитно облекло.

Тарифна ставка

Ако сте член на строителния синдикат IG BAU и същевременно работодателят е член на съюза на рботодателите ви се полага занчително по-висока заплата на час. Информирайте се при IG BAU.

В какъв срок е дължимо възнаграждението?

Заплатата следва да бъде изплатена не по-късно от средата на следващия месец и по правило се превежда по банков път на посочена от Вас банкова сметка. Работодателят е длъжен всеки месец да Ви дава писмени фишове за получаваното от Вас възнаграждение. В тях е посочено колко сте заработили и какви суми са били удържани за данъци и осигурителни вноски.

Настаняване при монтаж

Когато сте командировани за извършване на монтаж, работодателят е длъжен да Ви осигури настаняване и да поеме заплащането на разходите по същото. Освен това имате право на добавка за храна в размер на 24 евро на работен ден при по-отдалечение обекти. От 01.01.2022 работодателят е длъжен да ви плаща допълнително до тези 24 евро още 4 евро на ден, ако не нощувате на строежа.

Право на отпуск и процедура за заплащане на вноски във фонда за платен отпуск на германската строителна индустрия.

Вие имате право на 30 дни платен отпуск годишно. Тъй като много от работещите в строителния бранш сменят често работодателят, правото на отпуск се регистрира от Социалната каса на строителната индустрия (SOKA-BAU) в т.нар. процедура за заплащане на вноски във фонда за платен отпуск. При нея след всеки 12 дни заетост в строителна фирма Вие придобивате право на 1 ден платен отпуск. Следователно, ако работите през цялата година, за годината Ви се полагат 30 дни платен отпуск. При смяна на предприятието правото на ползване на платен отпуск се прехвърля към следващата фирма. В случай че не използвате или използвате само част от изработените от Вас дни платен отпуск за съответната година, все още можете да ползвате полагащите Ви се дни платен отпуск до края на м. декември на следващата година. След това вие губите правото си на ползване на отнуска. Неползвания отпуск може да ви бъде изплатен, ако през последващата година подадете молба при SOKA-BAU!

Веднъж годишно Социалната каса на строителната индустрия (SOKA-BAU) ще Ви изпраща извлечение от сметката. Това извлечение се изготвя на базата на данните, които вашият работодател е предоставил на SOKA-BAU.

 • работодатели, от които сте били наети;
 • брой дни, през които сте били наети;
 • брутен размер на трудовото възнаграждение, както то е било декларирано от Вашите работодатели;
 • право на отпуск и ползвани дни отпуск.

Важно: Проверете тези данни и подайте пред работодателя оплакване за неверни данни в срок от 2 месеца след получаването на извлечението по сметката. При проблеми се свържете директно със Социалната каса на строителната индустрия (SOKA-BAU).

Здравноосигурителна защита?

Ако сте наети в Германия и заплащате задължителните вноски за социално осигуряване, имате право на здравно осигуряване. Вноските за него се заплащат ежемесечно от работодателя на Вашата здравноосигурителна каса. Веднага щом станете член на здравноосигурителна каса, получавате здравноосигурителна карта, с която можете да отидете при лекар или друг медицински специалист. По правило медицинското лечение в Германия е безплатно.

Продължаване изплащането на възнаграждение в случай на заболяване

Ако в продължение на повече от 4 седмици сте били регистрирани като работещо лице при даден работодател лице и за Вас са били заплащани задължителните вноски за социално осигуряване, в случай на заболяване получавате Вашето пълно възнаграждение за период до 6 седмици. За целта трябва да представите на Вашия работодател и във Вашата здравноосигурителна каса документ от Вашия лекар, доказващ Вашата неработоспособност. Ако боледувате в продължение на повече от 6 седмици, имате право на болнични, заплащани от здравноосигурителната каса.
Вие трябва незабавно да информирате работодателя за Вашата неработоспособност и вероятната продължителност на същата. Не забравяйте също така да изпратите документа, доказващ Вашата неработоспособност, на Вашата здравноосигурителна каса в срок от една седмица след неговото издаване!
Ако не направите това, е възможно да загубите правото си на платен болничен.

Трудови злополуки

При започване на работа Вашият работодател трябва да Ви регистрира в браншовия фонд за трудова злополука (BG BAU). Така Вие ще бъдете осигурени срещу злополуки, случващи се по време на работа или по пътя към или от работното място.

Важно: Ако сте претърпели трудова злополука, кажете в болницата, че произшествието е станало по време на работа. Ако Вашият работодател, пряк началник или бригадир Ви съветва да кажете в болницата, че случилото се не е трудова злополука, вероятно Вашият работодател не Ви е регистрирал в браншовия фонд за трудова злополука. Обадете се в центъра за консултации или говорете с представител на Вашия синдикат и се информирайте. Възможно е да се касае за измама! Ако не владеете достатъчно добре немски език, поискайте в болницата да Ви бъде осигурен човек, който говори Вашия език.

Работещите в сферата на строителството често биват мамени относно тяхното възнаграждение. Какво можете да направите срещу това?

 1. Не подписвайте документи, които не разбирате.
 2. Запишете си имената и телефоните на колегите, които биха могли да освидетелстват вашите твърденя.
 3. Запишете си адресите на строежите, на които работите.
 4. Направете снимки на строежа и на окачената табела, на която информативно е описан строителния обект.
 5. Запишете си важните данни като:
 • адреса на строежа, на който работите
 • името на фирмата, за която работите
 • името на генералния възложител

Ако имате съмнения, като член на профсъюза се обърнете към IG BAU, или пък се обадете на нашия телефон за спешна връзка.