Аудио записи: Често задавани въпроси помощник за събиране на реколта и Корона

Трудово право

Ключови думи: Продължителност на заетостта, Право на почивка, Изплащане на заплати при заболяване

Искам да работя като сезонен работник в селското стопанство в Германия. Как се регулира в Германия моята трудова заетост?

Здравна осигуровка

Осигурен ли съм здравно в Германия?

Не съм сигурен, дали съм здравно осигурен в страната, от която идвам. Какво мога да направя?

Какво трябва да направя, ако се разболея?

Как да намеря лекар?

Ще продължавам ли да получавам заплатата си, когато съм в болнични?

Минимална работна заплата

Ключови думи:  Минимална работна заплата, Почасова ставка, Заплата на парче, Заплата на акорд

Колко ще получавам като сезонен работник / сезонна работничка в селското стопанство?

Плащат ми не на час, а на килограм или на щайга. За какво трябва да внимавам?

Как мога да докажа колко съм работил?

Трудов договор

Ключови думи: Устни споразумения, Писмен договор - за какво да внимавам?

Какво трябва да бъде включено в моя Трудов договор?

Фиш за заплата

Ключови думи: Кога е Датата на плащане, Междинно таксуване, Брутна-/Нетна заплата, Удръжки, Разписки

Кога ще получа заплатата си?

Работно време

Какво се счита за Работно време в селското стопанство?

Извънредни часове 

Какво са Извънредни часове и трябва ли да се плаща за тях?

Ще получа ли добавка към заплатата при отработени Извънредни часове?

Прекратяване на договора

Ключови думи: Прекратяване на договора - писмено или устно? Срокове, Юридически иск

Какво мога да направя, ако работодателят ми прекрати договора?

Разходи за настаняване и храна

Има ли право работодателят да ми удържи от заплатата за разходи по настаняване и храна?

Има ли горна граница за тези удръжки?

Моето настаняване и храната се поемат не директно от моя работодател, а друг човек. За какво да внимавам?

Какъв е минимумът, който да ми остане от заплатата след удръжките за настаняване и храна?

Условията за живот и прехрана са много по-лоши от обещаното. Какво мога да направя?

Защитни мерки срещу коронавируса

Ключови думи: Настаняване, Безопасно разстояние, Предпазни маски

Какви защитни мерки следва да прилагат в предприятията и по местата за спане във връзка с коронавируса?

Оборудване за безопасност при работа

Ключови думи: Оборудване за безопасност при работа, Работно оборудване, Вода

Трябва ли сами да си носим неща като работни ръкавици и вода?

Заболяване в резултат на коронавируса

Ключови думи: Корона, Карантина, Изплащане на заплати при заболяване

Какво става, ако съм заразен/заразена с коронавируса и трябва да ме поставят под карантина?

Синдикат

Ключови думи: IG BAU, Годишно членство, Правна защита

Мога ли да членувам в Синдикати в Германия?