Искате да работите като сезонен работник

По време на прибиране на реколтата на много места в Германия се търсят работници за назначаване за кратък период от време. Необходимост за временно назначаване на работа може да има и в други браншове като например в туристическия бранш. При случай, че са изпълнени определени условия, този вид работа (работа на намалено работно време) не подлежи на социално облагане в Германия за период от максимално три месеца или 70 работни дни в годината. Поради корона-кризата разрешеното време през 2021 г. беше удължено на 102 работни дни за календарната година. Едно от изискванията е, че не изпълнявате работата „професионално“, което често важи за студенти, пенсионери, домакини/домашни работници или работници и служители по време на платен отпуск. Ако условията по закон не са изпълнени, работодателят трябва да Ви регистрира във фондовете за социално осигуряване и да плаща вноските там.

Освен това важи: Можете да работите като сезонен работник за максимално 6 месеца в календарната година в следните браншове: селско и горско стопанство, хотелиерство и ресторантьорство, обработка на плодове и зеленчуци, дъскорезници.

Може да намерите сезонна работа в Германия чрез европейските услуги за заетост EURES или Централното чуждестранно и специализирано посредничество ZAV:

https://ec.europa.eu/eures/public/bg/homepage

Преди да заминете трябва на всяка цена да уточните дали ще имате подслон и ако да, то колко трябва да заплатите за него.

Имате право да получавате детски надбавки ако Вие или съпругът/съпругата Ви не получавате детски надбавки в България в същия размер. Това важи и тогава, когато децата не живеят при Вас в Германия. Информирайте се преди да заминете и уредете необходимите документи.

Повече иформация можете да прочетете на български език и тук: https://con.arbeitsagentur.de/prod/apok/ct/dam/download/documents/KG2-bgMerkblattKindergeld_ba014315.pdf

Внимание:

И при сезонната работа има случаи на злоупотреба и експлоатация!

Много посредници сключват договори с работодателите в Германия и не ги предоставят на сезонните работници. Германският работодател е задължен по закон да Ви предостави подписан от него документ с общите условия най-късно 1 месец след започването на трудовото правоотношение. Този документ не е трудов договор, този може да бъде сключен и устно.

Прочетете внимателно договора! Много често има споразумение за почасова ставка, реалното заплащане обаче зависи от допълнително споразумение за количеството на изработеното (заплащане на акорд). Това не винаги е разрешено. Заплащането на акорд не бива да води до заплащане под минималната почасова ставка! Препоръчваме Ви да се посъветвате и информирате при синдиката, който отговаря за бранша или бюро за консултации.

Записвайте винаги изработените часове и документирайте работата си. В случай, че подслонът не отговаря на споразумението, направете снимки.

Повече информация за работата в селското стопанство можете да прочетете на

български език тук: https://www.fair-arbeiten.eu/bg/article/115.in-der-landwirtschaft.html

 

юли 2021