Аудио често задавани въпроси сезонна работа и коронавирус

Към 1 май 2021г

1. Искам да работя като сезонен работник в селското стопанство в Германия. Как се регулира в Германия моята трудова заетост?

2. Осигурен ли съм здравно в Германия?

3. Не съм сигурен, дали съм здравно осигурен в страната, от която идвам. Какво мога да направя?

4. Какво трябва да направя, ако се разболея?

5. Как да намеря лекар

6. Ще продължавам ли да получавам заплатата си, когато съм в болнични?

7. Колко ще получавам като сезонен работник / сезонна работничка в селското стопанство?

8. Плащат ми не на час, а на килограм или на щайга. За какво трябва да внимавам?

9. Как мога да докажа колко съм работил?

10. Какво трябва да бъде включено в моя Трудов договор?

11. Кога ще получа заплатата си?

12. Какво се счита за Работно време в селското стопанство?

13. Какво са Извънредни часове и трябва ли да се плаща за тях?

14. Ще получа ли добавка към заплатата при отработени Извънредни часове?

15. Какво мога да направя, ако работодателят ми прекрати договора?

16. Има ли право работодателят да ми удържи от заплатата за разходи по настаняване и храна?

17. Има ли горна граница за тези удръжки?

18. Моето настаняване и храната се поемат не директно от моя работодател, а друг човек. За какво да внимавам?

19. Какъв е минимумът, който да ми остане от заплатата след удръжките за настаняване и храна?

20. Условията за живот и прехрана са много по-лоши от обещаното. Какво мога да направя?

21. Какви защитни мерки следва да прилагат в предприятията и по местата за спане във връзка с коронавируса?

22. Трябва ли сами да си носим неща като работни ръкавици и вода?

23. Какво става, ако съм заразен/заразена с коронавируса и трябва да ме поставят под карантина?

24. Мога ли да членувам в Синдикати в Германия?