Аудио често задавани въпроси сезонна работа

Към 1 май 2022г

1. Искам да работя като сезонен работник в селското стопанство в Германия. Как се регулира в Германия моята трудова заетост?

BG_1

2. Осигурен ли съм здравно в Германия?

BG_2

3. Не съм сигурен, дали съм здравно осигурен в страната, от която идвам. Какво мога да направя?

BG_3

4. Какво трябва да направя, ако се разболея?

BG_4

5. Как да намеря лекар

BG_5

6. Ще продължавам ли да получавам заплатата си, когато съм в болнични?

BG_6

7. Колко ще получавам като сезонен работник / сезонна работничка в селското стопанство?

BG_7

8. Плащат ми не на час, а на килограм или на щайга. За какво трябва да внимавам?

BG_8

9. Как мога да докажа колко съм работил?

BG_9

10. Какво трябва да бъде включено в моя Трудов договор?

BG_10

11. Кога ще получа заплатата си?

BG_11

12. Какво се счита за Работно време в селското стопанство?

BG_12

13. Какво са Извънредни часове и трябва ли да се плаща за тях?

BG_13

14. Ще получа ли добавка към заплатата при отработени Извънредни часове?

BG_14

15. Какво мога да направя, ако работодателят ми прекрати договора?

BG_15

16. Има ли право работодателят да ми удържи от заплатата за разходи по настаняване и храна?

BG_16

17. Моето настаняване и храната се поемат не директно от моя работодател, а друг човек. За какво да внимавам?

BG_17

18. Какъв е минимумът, който да ми остане от заплатата след удръжките за настаняване и храна?

BG_18

19. Условията за живот и прехрана са много по-лоши от обещаното. Какво мога да направя?

BG_19

20. Трябва ли сами да си носим неща като работни ръкавици и вода?

BG_24

21. Мога ли да членувам в Синдикати в Германия?

BG_25