Често задавани въпрoси: COVID-19 и трудовото право

Актуално на 19.01.2022

1. Диагностициран съм с вируса COVID-19 - какво трябва да направя?

Ако сте заразени с вируса COVID-19, трябва незабавно да преминете под домашна карантина и да информирате местния здравен отдел. Най-добре е да информирате и хората, с които сте имали близък контакт през последните пет дни. Обикновено е добре да информирате и работодателя си, въпреки че не сте задължени да му съобщавате причините за заболяването си.

Ако не само имате положителен тест, но и симптоми на заболяване, Ви е необходимо удостоверение за неработоспособност от Вашия лекар. Не получавате автоматично удостоверение за неработоспособност, само защото сте дали положителен тест!

По принцип: ако сте болни и не можете да работите - независимо дали поради COVID-19 или по други причини - ще получите от лекаря си удостоверение за неработоспособност, което трябва незабавно да изпратите на работодателя си. Ще продължите да получавате заплатата си. Поради настоящата ситуация е възможно до 31 март 2022 г. да се получи удостоверение за неработоспособност до 14 дни за леки симптоми на настинка, дори след телефонен разговор с лекар. Болничният лист се изпраща вкъщи по пощата.

2. Какво означава на работното място Правилото 3G?

В Германия от ноември 2021 важи т.н. Правило 3G за служителите и работодателите, които могат да влязат в контакт с други хора. На тях се разрешава достъп до работното място само ако имат със себе си доказателство, че са възстановени, ваксинирани или тествани (“Три G” от немските думи Geimpft, Getestet, Genesen). "Други лица" означава колеги, както и външни лица, като например клиенти или потребители. Не е от решаващо значение дали работниците действително се срещат с други хора.

Терминът "работно място" обхваща всички зони на компанията; офиси и производствени халета, както и открити площи на територията на компанията. Също така в тази категория влизат и строителни обекти и места за настаняване. Тя не включва работните места в домашния офис, в превозните или  в транспортните средства.

Ако не можете да представите доказателство за 3G, работодателят трябва да Ви откаже достъп до работното място. Ако не можете да работите поради липса на доказателство за 3G, няма да Ви бъде платена заплата.

3. Какво е Сертификат 3G?

Признават се три различни доказателства: сертификат за ваксинация, сертификат за оздравяване и сертификат за тестване. Сертификатите трябва да са на немски, английски, френски, италиански или испански език. Те могат да бъдат на хартия или в електронен вид.

Сертификатът за ваксинация е доказателство, че поне преди 14 дни сте били изцяло ваксинирани срещу COVID-19 (т.е. понастоящем два пъти за повечето ваксини) с ваксина, лицензирана в Европейския съюз. Ако вече сте прекарали инфекция с COVID-19, т.е. сте възстановено лице, достатъчно е да докажете, че сте били ваксинирани веднъж преди поне 14 дни.

Сертификатът за оздравяване е доказателство за предишна инфекция с COVID-19 чрез положителен резултат от PCR тест, направен преди не по-малко от 28 дни, но не повече от три месеца.

Сертификатите за тестване са доказателства, че няма инфекция. Тестът не трябва да е по-стар от 24 часа в случай на бърз тест и 48 часа в случай на PCR тест. Сертификатът за тестване трябва да е валиден към момента на оперативния контрол на входа на предприятието. Тестването може да се извършва или контролира и от работодателя, или пък от персонал, който има необходимото образувание, знания и опит. Тестването се провежда в извънработно време. Самостоятелните тестове, направени вкъщи, не се признават.

4. Откъде мога да получа тест за  COVID-19 ?

Работодателите са задължени да предоставят на своите работници два безплатни бързи антигенни теста всяка седмица. Тези тестове обаче се считат за доказателство само, ако са извършени или контролирани от служители, които имат необходимото образувание, знания и опит за това.

В допълнение към вътрешнофирмените тестове е възможно да се използват и безплатни тестове за граждани. Преглед на възможностите за тестване можете да намерите например тук: https://map.schnelltestportal.de/

5. Има ли изискване за задължителна ваксинация? Може ли работодателят ми да изисква от мен да бъда ваксиниран срещу COVID-19?

В Германия все още не съществува общо правно задължение за ваксинация срещу Sars-CoV-2. Възможно е обаче скоро да бъде въведена такава. Досега Наредбата за ваксинация урежда само правото на защитна ваксинация срещу SARS-CoV-2 Това се отнася и за трудовите правоотношения. Засега работодателят не може да изисква такава ваксинация.

Ситуацията е различна за служителите в здравния сектор! Тук задължителната ваксинация ще бъде въведена още на 15.03.2022 г. В член 20а от Закона за защита от инфекции (§ 20a Infektionsschutzgesetz) са изброени всички предприятия и обекти, за чиито служители ще важи това задължение за ваксинация, като например болници, лекарски кабинети и заведения за болнична помощ. Важно е да се отбележи, че задължението за ваксиниране не се отнася само за лицата, които са основно заети там, а и за всички майстори, чистачи или други лица, които работят там само временно. Следователно въпросът не е в извършваната дейност, а зависи от помещенията, където се работи.

След 16 март 2022 година лица, които не са изцяло ваксинирани не могат да бъдат наемани на работа или да работят в тези отрасли и зони за труд (за напълно ваксинирани вижте въпрос 3).

6. Може ли работодателят ми да ми откаже достъп до работа, ако не съм ваксиниран?

Понастоящем работодателят не може да направи това. На работното място обаче важи правилото за 3G сертификатите.

От 15 март 2022 г. обаче ситуацията ще е различна за здравните работници. Задължението за ваксинация, което ще се прилага, означава, че на неваксинираните лица няма да бъде позволено да работят в тези обекти! Те нямат право да влизат в помещенията или да работят там. Това означава, че на тях също няма да може им се заплаща. В такъв случай работодателят трябва да даде на неваксинираните служители отпуск и дори може да ги уволни.

7. Трябва ли да уведомя работодателя си, дали съм ваксиниран срещу COVID-19?

По принцип работодателите нямат право да питат за ваксинационния статус.

Въпреки това работодателите са задължени да събират данни, за да следят за спазването на правилото за 3G. Те обаче могат да поискат само една от трите форми на доказателство (възстановен, ваксиниран, тестван).

Ако Ви е наложена карантина, работодателят трябва да може да прецени дали имате право на обезщетение (вж. въпрос 10). За тази конкретна цел той може да поиска информация за ваксинационния статус.

Освен това от септември 2021 г. за определени групи служители се прилага задължението за предоставяне на информация относно ваксинацията или статуса на възстановяване. Това се отнася за служителите в училища, дневни центрове за деца, домове, ваканционни лагери, изцяло или частично стационарни заведения за грижи и настаняване на възрастни хора, хора с увреждания или лица, нуждаещи се от грижи, места за настаняване на бездомни, места за настаняване на лица, търсещи убежище, и бежанци, други масови места за настаняване и изправителни институции (вж. § 36, ал. 1, 3 от Закона за защита от инфекции) (vgl. § 36 Abs. 1, 3 Infektionsschutzgesetz).

Относно работещите в здравни заведения, работодателят не само има право да знае за ваксинационния им статус, което произтича от задължението за ваксинация от 15 март 2022 г., но и служителите са законово задължени да му предоставят сертификатите.

8. Мога ли да отида да се ваксинирам в работно време?

Да, съгласно Наредбата за здравословни и безопасни условия на труд в условията на COVID-19, работодателят трябва да позволи на работниците да се ваксинират срещу вируса през работно време. За целта трябва да бъдете освободен от работа. Не е ясно регламентирано дали трябва да получавате възнаграждение за свободното време.

9. Ще има ли последици за мен, ако не се ваксинирам, въпреки че ми е предложена ваксинация?

Работодателят не може да санкционира липсата на ваксинация, тъй като не съществува законово задължение за ваксинация, нито пък то може да бъде въведено от работодателя.

Въпреки това възникват последици в областта на правилото за 3G, правилата за карантина и компенсационните плащания, ако Ви е наложена карантина.

10. Ще получа ли заплата от работодателя си, ако трябва да бъда в карантина и не мога да работя от вкъщи?

Ако можете да извършвате работните си дейности у дома, можете да работите нормално по време на карантината и да получавате съответната заплата.

Ако сте болен и не сте в състояние да работите, тъй като самият Вие сте се заразили и имате тежки симптоми, излизате в отпуск по болест и получавате продължаващо изплащане на възнаграждението заради заболяването.

Ако не сте нито неработоспособен, нито в състояние да работите от дома си, трябва да се направи разграничение:

  • Били сте напълно ваксинирани или възстановени? Тогава имате право на обезщетение в размер на заплатата си съгласно Закона за защита от инфекции. Получавате това заплащане от работодателя си вместо заплата; работодателят получава парите обратно от здравното ведомство. Ако работодателят Ви откаже, можете също така да подадете молба за обезщетение директно до компетентната служба.
  • Ако не сте се ваксинирали или сте се възстановили, въпреки че сте имали възможност да се ваксинирате, от ноември 2021 г. вече няма да получавате обезщетение! Същото важи и ако сте предприели пътуване до рискова зона, което може да бъде избегнато, и поради това трябва да преминете под карантина. Едно пътуване се счита за предотвратимо, ако за него няма непреодолими причини, поради които да не може да бъде отложено.

11. Какви са правилата за карантина?

Съществуват три ситуации, в които трябва да бъдете поставени под карантина, или в които здравната служба предписва карантина.

Първо: Самите Вие сте заразени.

Второ: Били сте в близък контакт с лице, което е заразено.

Трето:  Влизате в Германия от високорисков район или район с вирус варианти. На сайта на Robert-Koch-Instituts можете да проверите актуалната класификация на страните за пътуване.

Карантината обикновено трае десет дни. След седем дни обаче е възможно карантината да бъде прекратена преждевременно с помощта на отрицателен PCR или бърз тест. Това се отнася и за заразените лица.

Изключения: Лицата се освобождават от карантина след контакт със заразени лица или след влизане от високорискови зони, ако отговарят на едно от следните условия: Те имат поставена бустър-ваксина, ваксинирани и възстановени са, били са двойно ваксинирани или възстановени през последните три месеца.

Тези разпоредби се променят редовно - затова не забравяйте да се информирате и Вие!

12. Какво трябва да имам предвид, когато влизам в Германия от чужбина?

Задължение за представяне на доказателства

От 23 декември 2021 г. всички лица, влизащи в страната от чужбина, трябва да представят отрицателен тест за коронавирус. Това изискване за представяне на доказателства се прилага до 3 март 2022 г. включително. Тестът трябва да бъде или PCR тест, който е на не повече от 72 часа, или бърз антигенен тест, който е направен преди не повече от 24 часа. Ако влизате от високорискова зона или зона с вирусен вариант, трябва да се направи PCR тест.

Изключения: Ваксинираните или излекуваните лица, които не са влезли от зона с вирусен вариант, не трябва да представят резултат от теста.

Задължителна регистрация

Пътниците от високорискови зони и зони с вирусни варианти трябва да попълнят електронната декларация за влизане на сайта https://www.einreiseanmeldung.de преди влизане в страната и да носят полученото потвърждение със себе си при влизане в страната.

Задължение за карантина при влизане

Пътуващите от високорискови или вирусно-вариантни райони трябва да се приберат вкъщи или в друго място за настаняване в местоназначението си веднага след пристигането си и да останат изолирани в продължение на десет дни (домашна карантина). Карантината може да бъде прекратена след седем дни, ако резултатът от теста е отрицателен, предаден и потвърден посредством сайта https://www.einreiseanmeldung.de, т.н. “свободно тестване”.

Изключения: Лица, които отговарят на едно от следните условия: Имат поставена бустър-ваксина, ваксинирани и възстановени са, двойно ваксинирани са или са се възстановили през последните три месеца.

За допълнителни изключения вижте въпрос 13.

13. Освобождаване от изискването за карантина при влизане за кратък престой или за пътуващи/работещи в пограничен район

Независимо от ваксинационния статус, има изключения, които Ви освобождават от карантина след влизане в страната, ако нямате симптоми:

  • Просто сте  преминали през зона с висок риск или вирус варианти.
  • Вие сте служител в областта на транспорта - това означава, че професиията Ви е да превозвате хора, стоки или продукти.
  • В контекста на презграничния трафик сте били в зона с висок риск или вирусен вариант за по-малко от 24 часа или ще бъдете в Германия само до 24 часа.
  • Работите в пограничен район. В този смисъл трябва да влезете в Германия с цел упражняване на професията си.
  • Осъществявате кратко посещение при близки роднини за по-малко от 72 часа.
  • Трябва да влезете в Германия за необходимо болнично лечение.

Ако ситуацията не Ви е ясна, свържете се с нашите консултантски центрове или се обадете на Горещата линия за COVID-19.

Линкове:

FAQ des DGB-Bundesvorstands

FAQ zu 3G am Arbeitsplatz vom DGB Sachsen

Integrationsbeauftragter: Was Sie über das Corona-Virus wissen müssen (на 23 езика)

Отказ от отговорност: Настоящата публикация съдържа обща информация с цел ориентиране. Не може да се даде гаранция за верността на цялата информация, не могат да се предявяват правни претенции в резултат на нея.