Въведение

Тази брошура е за българи, които искат временно или постоянно да работят и живеят в Германия. Трудовите пазари в Европа се освободиха и глобализираха. Това донесе нови шансове и перспективи, но също така и направи възможни злоупотребата и експлоатацията на мобилните работници. Опитът от работата на бюрата за консултация, на германските и българските синдикати, както и на неправителствените организации е: съществува засилена експлоатация и дори трафик на хора с цел експлоатация на труда на българските работници, най-вече в сектора на ниско- или неквалифицираната работа. Причина за злоупотребата на работната сила често е незнание на немския език и трудовите права в Германия, както и липса на синдикална организация на мобилните работници.

Брошурата съдържа информация, която да помогне да намерите в Германия законна работа при достойни условия на труда.