Искате да работите като самонаето лице

Ако искате да работите самостоятелно в Германия трябва добре да се информирате за свързаните със самостоятелната дейност формални изисквания. За някои занаяти може да се регистрира фирма само, ако имате майсторско свидетелство (например ако сте зидар, дърводелец, работник по ремонт на покриви, специалист по топло- и шумоизолация, строител на скеле или водопроводчик). Майсторското свидетелство се издава в съответствие с регламентите на ЕС от Занаятчийската камара в България. То трябва да бъде легализирано с апостил и преведено на немски.

Не съществува изискване за владеене на немски език, за да регистрирате фирма. Но упражняването на регистрираната дейност без познания на език е почти невъзможно в Германия. И тук важи: знанието на език е Вашата защита!

За повече подробности и проблеми, свързани с регистрацията на самостоятелна дейност в Германия вижте глава II точка м.