Tърсите работа чрез посредническа агенция

Можете да търсите работа в Германия преди да заминете, обикновено чрез посреднически агенции.

Пазете се от измама!

Съществуват и нелегитимни агенции, които предлагат работа в Германия. Тези агенции обещават легална работа, добра заплата и настаняване и изискват за услугите си и издаването на необходимите документи пари.

Не рядко действителността е съвсем различна:

Идвате в Германия и Ви настаняват заедно с други работници в помещения в лошо състояние или евтини хотели. Трябва да работите 10-12 часа на ден и не получавате заплата, а само малки аванси. Накрая установявате, че нямате документи и на Вашето име е регистрирана еднолична фирма (на немски: Gewerbe) и дължите данъци на данъчните служби.

Трудно може да се определи, дали дадена агенция е сериозна или не.

Признаци за нелегитимността на агенцията са:

Посредническата дейност не е регистрирана в Агенцията по заетостта. Регистрираните в България частни посреднически фирми можете да намерите в интернет на страницата на Агенцията по заетостта: https://www.az.government.bg/intermediaries/intermediary_activity/foreign/ Ако фирмата, която

Ви предлага работа в Германия, не е официално регистрирана, можете да подадете съобщение в Агенцията по заетостта за проверка тук: http://www.gli.government.bg/

Посредниците изискват пари в аванс. Не трябва да давате пари! Често се твърди, че става въпрос за такси на германски институции. Това не е вярно!

Посредникът твърди, че му дължите пари заради уреждане на необходимите документи.

Не Ви се позволява да се свържете директно с работодателя. Нямате нито адрес, нито пълното име и телефон за връзка с работодателя.

Нямате трудов договор и конкретна информация за вида работа, която трябва да вършите.

Нямате информация относно настаняването и прехраната.

Ако фирмата не е регистрирана, съобщете в Главна инспекция по труда с цел да се извърши проверка, дали посредническата дейност е легитимна. Вижте и тук: www.gli.government.bg

 

юли 2021