Кои документи трябва да вземете със себе си?

Следните документи са важни, препоръчително е да ги имате преди да заминете за Германия:

  • Паспорт или лична карта с валидност минимум 6 месеца.
  • Европейска здравноосигурителна карта (ЕЗОК): издава се от Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) в София или Районните здравноосигурителни каси (РЗОК) по местожителство. С тази карта може да получите неотложна медицинска помощ в болница или от лекар. Допълнителна информация можете да прочетете на български език тук: https://www.ezok.bg
    Обърнете внимание на факта, че с картата не можете да ползвате всички услуги, а само при спешни и неотложни случаи, когато завръщането в България с цел лечение е неприемливо.

 

Важно: За да получите ЕЗОК, трябва да сте редовно здравноосигурен в България. Всички месечни вноски трябва да са платени. Ако имате пропуснати вноски, ги заплатете, за да запазите всички здравноосигурителни права и правото им на трансфер в други държави- членки на ЕС. Ако нямате здравно осигуряване в България, проверете
какви възможности имате да се осигурите.

 

  • Шофьорска книжка
  • Акт за раждане
  • Диплома за завършено основно или средно образование
  • Диплома за завършено професионално образование (например техникум) или квалификация с описание на часовете по теория и практика
  • Диплома за завършено висше образование, напр. степени специалист, бакалавър, магистър, доктор и списък на преподаваните предмети и часове.
  • Осигурителна книжка или удостоверение на осигурителен стаж и вноски.

Тези документи са Ви необходими, за да докажете в Германия осигурителен период, образование или квалификация. Така ще имате възможност да намерите работа по специалността си.
Документите и дипломите трябва да са легализирани с апостил и преведени на немски език.

 

 октомври 2019