Признаване на дипломи и квалификации

Ако имате в България завършено професионално обучение от минимум 2 години или друга квалификация, е добре да проверите, дали са признати или могат да бъдат признати в Германия. Информирайте се на място при бюрата за консултация дали квалификацията Ви е автоматично призната или коя е компетентата служба за признаване на дипломата Ви. Имате повече възможности на трудовия пазар, ако квалификацията или дипломата Ви са признати!

Информирайте се тук:

https://www.anerkennung-in-deutschland.de/html/de/berufliche_anerkennung.php

https://www.netzwerk-iq.de/ (тук ще намерите специализирано бюро за консултация областта, в която живеете в Германия)

 

 

юли 2021