Работа като самонаето лице

Ако искате да работите в Германия самостоятелно, трябва да регистрирате самостоятелна дейност (на немски: Gewerbe). Тук трябва да се съобразите със следните особености:

Регистриране на самостоятелна дейност (на немски: Gewerbeanmeldung): Самостоятелната дейност трябва бъде регистрирана в службата за регистриране на самостоятелна заетост (Gewerbeamt) по местожителство. Трябва да представите актуално валидно удостоверение за адресна регистрация и да попълните формуляр с данни за дейността и фирмата и да го подпишете. Таксата за регистрация е различна от град до град и е между 15 и 65 евро.

И тук важи: Не подписвайте нищо, което не разбирате! Понякога работодатели или посредници подвеждат, че става въпрос за трудови документи, а в действителност подписвате, че искате да регистрирате и упражнявате самостоятелна дейност.

Данъчен номер (на немски: Steuernummer):

За да упражнявате самостоятелна дейност, трябва да имате данъчен номер. Този номер издава данъчната служба. Службата за регистриране на самостоятелна заетост автоматично информира данъчната служба за регистрирането на самостоятелна дейност. Данъчната служба Ви изпраща по пощата формуляри за издаване на данъчен номер на адреса, който сте подали при регистрацията на фирмата. Трябва винаги да следите, дали получавате писмата, адресирани до Вас. Ако на пощенската кутия името Ви не е изписано, писмата от данъчната служба обикновено се връщат обратно и така няма да Ви се издаде данъчен номер. В някои градове данъчната служба изпраща и въпросници за допълнителна информация за занаята, който искате да упражнявате самостоятелно. Обикновено издаването на данъчния номер трае между четири и шест седмици. Затова е по-добре, ако се свържете лично с данъчната служба и вземете от там формулярите за издаване на данъчния номер.

Внимание: Пазете се от измами! Често се случва да се предлагат услуги за т.нар. набавяне на данъчен номер срещу заплащане Тези услуги са несериозни и нелегитимни! Можете лично сами и безплатно да подадете молба и получите данъчен номер.

 

Фактури (на немски: Rechnung): Длъжни сте да издавате за всяка поръчка, която изпълнявате, фактура. Фактурата трябва да съдържа следните данни:

  • Адрес на регистрираната дейност и възложителя
  • Данъчен номер
  • Номер на фактурата
  • Вид на дейността/поръчката
  • Окончателен размер на заплащане на услугата/ поръчката
  • 19 % ДДС или отбелязване, че регистрираната дейност е освободена от заплащане на ДДС. Това важи за фирми, които правят по-малко от 17 500 (до 2019), 22 000 евро от 01.01.2020

източник: https://www.kleinunternehmer.de/kleinunternehmerregelung.htm

Фактури за суми под 150 евро не трябва да съдържат данъчен номер.

 

Данъчна декларация: Като самонаето лице сте длъжни да водите списък на всички приходи и разходи. Всяка година трябва да се подават данъчна декларация до данъчната служба, независимо от това, дали имате спечелен оборот. Ако не подадете данъчна декларация, данъчната служба сама ще определи приходите и оборота и това може да Ви струва скъпо.

Здравно осигуряване: В Германия сключването на здравното осигуряване е задължително. Ако смятате да пребивавате постоянно в Германия, Европейската здравноосигурителна карта ЕЗОК вече не е достатъчна и трябва да сключите редовна здравна осигуровка в Германия.

Можете да избирате между частно здравно осигуряване или молба за приемане в държавна здравна каса, което обикновено е по-изгодно за Вас.

За да членувате в държавна здравна каса трябва да сте редовно застрахован в България и да предоставите удостоверение за осигурителен статус от Националната здравна каса – формуляр Structured Electronic Document SED 040 или SED 041 (S1, старо: Е 104). С този формуляр трябва да отидете в държавна здравна каса по избор и подадете молба за членство.

Важно: Това е възможно само тогава, ако сте редовно осигурен в България и сте заплатили всички месечни вноски до момента на напускане на страната. Ако имате пропуснати вноски, е добре да ги заплатите преди да заминете.

Внимание: Трябва да предадете удостоверението на Националната здравна каса на германска държавна каса в срок до три месеца от регистрация в Германия. След това държавната каса има възможност да отхвърли молбата Ви за членство.

 

От 2021 г. самостоятелни лица, които имат ниски печалби, плащат по-малко осигурителни вноски, ако са доброволно здравноосигурени в държавна здравна каса. Самонаети, които печелят до 1096,67 евро месечно, трябва да плащат само 160,11 евро на месец за осигуровки. До края на 2018 г. вноските бяха двойно по-високи. В случай че получавате социални помощи или обезщетение за безработица тип 2 (Arbeitslosengeld II), вноските се поемат от социалните служби или бюрата по труда.

Ако в България не сте здравно осигурен, ситуацията е сложна. В такъв случай можете да се застраховате само в частна здравна каса. На практика се случва, че частните осигурители отказват да застраховат мобилни работници. По принцип и частните осигурители са длъжни да Ви осигуряват. Ако откажат, се обърнете към бюро за консултации и се посъветвайте за случая си.

 

Привидна самостоятелна дейност:

Ако имате регистрирана занаятчийска дейност, не означава автоматично, че работите в Германия като самонаето лице. От значение е, дали действително работите като такъв. Реалната самостоятелна дейност е налице, ако например:

Сами решавате, кога и как да работите и никой (например началник, отговорник на обект или смяна и др.)

не контролира Вас и работата Ви, Използвате собствени работни материали,

Имате повече от един възложител,

Работата се отчита по единици изделия, доставки, обекти, а не на час.

 

Ако службите установят, че работите като привидно самонает, ще Ви класифицират в последствие като назначен работник или служител. Възложителят тогава е длъжен да заплати със задна дата всички социални осигуровки и данъци върху получено възнаграждение. Вие също сте длъжни да заплатите Вашата част от социалните вноски, но най-много за последните три месеца назад.

Има също вероятност да трябва да платите парична глоба заради административно нарушение. Възложителят го очаква обаче много по-голяма глоба, която може да стигне до 500 000 евро.

Обърнете се към бюро за консултация, ако имате съмнения, че са Ви наели на работа като привидно самонает! Ще намерите информация (също на български език) за това и при данъчните служби и службата за регистриране на самостоятелна заетост. В интернет можете да намерите информация на български език тук:

https://www.berlin.de/lb/intmig/veroeffentlichungen/rechtsfragen/

 

юли 2021

 

Файлове за сваляне