Preuzmite i uvod

Ova je brošura namijenjena osobama iz Hrvatske koje privremeno ili trajno žele raditi i živjeti u Njemačkoj. Tržišta rada u Europi liberalizirana su i globalizirana. Uz nove šanse i perspektive to je nažalost omogućilo i zloporabu i radno iskorištavanje mobilnih radnica i radnika. Iz iskustva savjetovališta i rada njemačkih i hrvatskih sindikata kao i nevladinih organizacija znamo:

Postoji sve više radnog iskorištavanja pa tako i hrvatskih radnica i radnika, i to ne samo u slabo plaćenom području nisko kvalificiranog i nekvalificiranog rada. Pretpostavke koje zloporabu radnica i radnika čine lakšom često su nedostatak znanja njemačkog jezika i radničkih prava, ali i nedostatak sindikalne organiziranosti mobilnih radnica i radnika. Ova brošura sadrži informacije koje će vam pomoći da u Njemačkoj pronađete radno mjesto u skladu sa zakonom, uz pravedne uvjete rada.