Samostalni rad (samozaposlenost)

Želite li u Njemačkoj samostalno raditi trebali biste provjeriti morate li prijaviti obrt.

O točnom postupku možete se informirati na stranicama za osnivače obrta njemačkog Ministarstva gospodrstva: www.bmwi-wegweiser.de/start

Dodatni portal za osnivače sadrži informacije na engleskom jeziku: www.wir-gruenden-in-deutschland.de

 

Molimo vas imajte na umu važne posebnosti

Prijava obrta

Obrt morate prijaviti u nadležnoj obrtničkoj upravi (Gewerbeamt) u svom mjestu stanovanja. Morate predočiti potvrdu o prijavi boravišta/prebivališta i popuniti obrazac u kojem navodite podatke o djelatnosti i obrtu te taj obrazac morate potpisati. Pristojba je različita od grada do grada te iznosi između 15 i 65 EUR.

Za ovo također vrijedi: Nemojte potpisivati ništa, što ne razumijete!

Nekada poslodavci ili posrednici navode da vam na potpis daju dokumente o radu, no u stvarnosti potpisujete da želite otvoriti obrt i raditi u njemu.

 

Porezni broj

Kako biste vodili obrt, potreban vam je porezni broj. Porezni broj dobit ćete od porezne uprave. Obrtnička uprava će prijavu obrta automatski prijaviti poreznoj upravi. Porezna uprava šalje obrasce uz zahtjev za dodjelu poreznog broja poštom na adresu koju ste naveli obrtničkoj upravi. Trebali biste uvijek biti sigurni da će pošta stići do vas. Ako vaše ime nije napisano na poštanskom sandučiću pisma se u pravilu šalju natrag poreznoj upravi, a vi nećete dobiti porezni broj. Porezna uprava šalje u nekim gradovima i dodatne upitnike u kojima traži dodatne informacije o obrtu.

U pravilu čekate 4 tjedna do 6 tjedana dok ne dobijete porezni broj. Stoga je bolje odmah se osobno prijaviti u poreznoj upravi i preuzeti dokumentaciju za porezni broj.

 

Oprez od moguće prijevare

Sve se češće pojavljuju ponude da će vam se za 100-200 EUR »pribaviti« porezni broj. To je neozbiljno i nezakonito. Porezni broj možete osobno zatražiti i dobiti besplatno.

 • Fakture (računi): Za svaki obavljeni posao dužni ste ispostaviti fakturu (račun) koja mora sadržavati sljedeće podatke
 • adresa obrta i poslodavca,
 • porezni broj,
 • broj računa,
 • vrsta djelatnosti/naloga,
 • obračun iznosa,
 • 19 % poreza na dodanu vrijednost (PDV), odnosno napomenu da je vaš obrt kao mali poduzetnik oslobođen od PDV-a. To je slučaj ako tijekom godine ne ostvarite prihode više od 17.500 EUR.

Na fakturama čiji iznos ne prelazi 150 EUR, porezni broj se ne mora navoditi.

 

Porezna prijava

Kao samostalni djelatnik dužni ste voditi knjige o svim prihodima i rashodima. Svake godine morate podnijeti poreznu prijavu poreznoj upravi i to neovisno od toga jeste li ostvarili dobit. Ako ne predate poreznu prijavu porezna će uprava procijeniti vaše prihode i vašu dobit. To bi za vas moglo biti vrlo skupo.

 

Zdravstveno osiguranje

U Njemačkoj načelno postoji obaveza zaključivanja zdravstvenog osiguranja. Ako ste se preselili u Njemačku, tu obavezu više ne ispunjate Europskim zdravstvenim osiguranjem (pokriva kraće radne boravke), već se morate redovno osigurati u Njemačkoj. Možete birati između prijave kod privatnog zdravstvenog osiguranja ili zakonskog zdravstvenog osiguranja, s tim da je potonje u pravilu povoljnije za vas.

Za primitak u zakonsko zdravstveno osiguranje morate biti zdravstveno osigurani u Hrvatskoj te od Zavoda za zdravstveno osiguranje zatražiti potvrdu o vremenu osiguranja – obrazac SED 040 ili SED 041 (bivši E104). Taj ćete obrazac predočiti zdravstvenom osiguranju koje ste odabrali i podnijeti zahtjev za primitak u zakonsko zdravstveno osiguranje.

Važno: To je moguće samo ako ste u Hrvatskoj redovno osigurani.

Pažnja: Potvrdu o vremenu osiguranja u Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje dužni ste predočiti najkasnije 3 mjeseca nakon svoje prijave u Njemačkoj. Nakon toga zdravstveno osiguranje ima pravo odbiti vaše dobrovoljno članstvo.

 

Doprinos za osiguranje mjesečno iznosi oko 155 EUR ako nemate prihode ili ako imate niske prihode. Uobičajeni iznos za samozaposlene osobe iznosi u pravilu 300 EUR. Ako primate socijalnu pomoć ili naknadu kao nezaposlena osoba (Arbeitslosengeld II – Hartz IV), te će troškove preuzeti Ured za socijalni rad (Sozialamt) ili Zavod za zapošljavenje (Jobcenter).

Složenija je situacija ako u Hrvatskoj niste osigurani u okviru zakonskog zdravstvenog osiguranja. U tom slučaju možete zaključiti samo privatno zdravstveno osiguranje. U praksi se često javljaju problemi jer nisu sva zdravstvena osiguranja spremna prihvatiti mobilne radnike.

Načelno su privatni osiguravatelji dužni osigurati vas. Ako to odbiju, trebali biste se obratiti savjetovalištu i pojasniti svoj slučaj.

 

Fiktivna samozaposlenost:

Ako imate obrtnicu to još ne znači da automatski radite kao samozaposlena osoba u Njemačkoj. Odlučujuće je radite li doista realno samostalno. Realna samostalnost je posrijedi ako primjerice:

 • Sami možete odlučiti kada i kako želite raditi i kada nitko (npr. predradnik, nadzornik itd.) ne kontrolira ni vas ni vaš rad na samom mjestu rad.
 • Koristite vlastite radne materijale.
 • Imate više od jednog nalogodavca.
 • Ne obračunavate rad prema radnim jedicama, isporukama, objektima niti po satima.

Ako tijela vlasti utvrde da radite kao fiktivna samozaposlena osoba, naknadno ćete biti klasificirani kao radnica / radnik. Nalogodavac će u tom slučaju morati za vas unatrag platiti sve doprinose za socijalno osiguranje i porez na dohodak. Eventualno ćete također morati nadoplatiti vaš udio u doprinosima za socijalno osiguranje, no najviše za posljednja 3 mjeseca.

Može se također dogoditi da vas vlasti kazne novčanom kaznom zbog prekršaja. Vašem nalogodavcu prijeti jako visoka novčana kazna u iznosu do 500.000 EUR. Ako imate sumnju da ste zaposleni kao fiktivna samozaposlena osoba ili ako niste sigurni, trebali biste se obratiti savjetovalištu! U mnogim poreznim i obrtničkim upravama naći ćete informacije o fiktivnoj samozaposlenosti.

 

rujan 2016.