Otkaz

Radni odnos u pravilu se ne može odmah okončati. Pravilo je rok od 4 tjedna do 15.-og u mjesecu ili do kraja mjeseca. Ako je radni odnos postojao duže od 2 godine otkazni se rok produžuje. Za vrijeme probnog roka otkazni rok često iznosi 14 dana, no u određenom kolektivnom ugovoru može biti i kraći.

 

Važno: Otkaz se mora provesti pisanim putem. Usmena izjava otkaza, uručivanje kopije ili otkaz putem e-pošte ili faksa nije valjan oblik otkazivanja radnog odnosa!

Poslodavac u otkazu ne mora navesti razloge za otkaz.

 

Važno: Otkazivanje radnog odnosa za vrijeme bolovanja u Njemačkoj je načelno moguće.

Ženama se ne smije dati otkaz za vrijeme trudnoće i do isteka 4. mjeseca nakon poroda. Poslodavac međutim mora imati informaciju o trudnoći ili o tome biti obaviješten najkasnije unutar 14 dana nakon primitka otkaza.

Osobe s invaliditetom uživaju od 7. mjeseca radnog odnosa također posebnu zaštitu od otkaza.

Ako dobijete otkaz, a time niste zadovoljni možete ga osporavati. Možete zatražiti od suda da utvrdi je li otkaz valjan ili nije.

 

Važno: Imate samo 3 tjedna vremena od primitka otkaza podnijeti tužbu radnom sudu (Arbeitsgericht). Ako prođe ovaj rok, otkaz će biti valjan, neovisno o tome, je li sadržajno ispravan ili je pogrešan.

 

Preporuka: Ako vam je poslodavac dao otkaz, što prije potražite savjetovalište ili vaš sindikat. Svaki radni sud ima službu koja prima pisane podneske. Tamo možete besplatno predati svoju tužbu na zapisnik. Ako ne govorite dovoljno dobro njemački, trebali biste povesti nekoga kao prevoditelja.

Možete se obratiti i nekoj odvjetnici ili nekom odjetniku. Ako nemate dovoljno novaca, imate pravo na pravnu pomoć. To znači da sud preuzima troškove odvjetnice/ odvjetnika.

 

rujan 2016.