Radite u građevinskom sektoru i upućeni ste na rad u Njemačku - koja imate prava?

Što je upućivanje na rad u inozemstvo?

Smatrate se upućenim radnikom, ako Vas je poslodavac poslao na rad u neku drugu državu članicu Europske Unije (npr. Njemačku) na ograničeni vremenski period.

Koje radno pravo vrijedi za Vas?

Za Vas kao upućenog radnika vrijedi radno pravo Vaše domovine.

Međutim, za Vas vrijede sljedeće mini- malne odredbe njemačkog radnog prava:

Minimalna plaća u oblasti građevin-

skog rada

od 01.01.2018.god.

(bruto)

od 01.03.2019.god.

(bruto)

pomoćni radnici bez

kvalifikacije

11,75 €

čitava Njemačka

12,20 €

čitava Njemačka

majstori i kvalificirani radnici

Zapadna Njemačka

14,95 €

15,20 €

Istočna Njemačka

11,75 €

12,20 €

Berlin

14,80 €                 15,05 €

 

Ova plaća se isplaćuje za svaki sat rada (i za prekovremeni rad). Od bruto plaće se odbijaju porezi i doprinosi za socijalno osiguranje (mirovinsko osiguranje, zdravstveno osiguranje, osiguranje za slučaj nezaposlenosti, osiguranje zdravstvene njege). Ne smije biti isplaćena manja plaća od minimalne! Čak ni zbog drugih troškova npr. za smještaj, prijevoz do gradilišta ili za alat, sredstva za rad ili zaštitnu odjeću.

Radno vrijeme: Za upućene radnike vrijedi radno vrijeme predviđeno kolektivnim ugovorom, znači načelno 40 sati tjedno.

Vrijeme za odmor: Nakon završetka posla imate pravo na najmanje 11 sati odmora (u iznimnim slučajevima 10 sati odmora).

Sigurnost na radnom mjestu: I za Vaše radno mjesto vrijede propisi o sigurnosti na radu koje je poslodavac obvezan poštovati.

Zabrana diskriminacije: Poslodavac je dužan osigurati da radnici nisu izloženi diskriminaciji. Tako se npr. žene i muškarci ne smiju tretirati nejednako.

Godišnji odmor: I strana poduzeća koja upućuju radnike u Njemačku sudjeluju u tzv. postupku uplaćivanja u blagajnu za godišnji odmor njemačke građevinske industrije. Taj postupak organizira Socijalna blagajna građevinske industrije (SOKA-BAU). Nakon 12 radnih dana stječete pravo na 1 dan godišnjeg odmora (imate pravo na ukupno

30 dana godišnjeg odmora u jednoj godini). U slučaju promjene poduzeća, ostvareno pravo na godišnji odmor prenosite u sljedeće građevinsko poduzeće. Ako djelomice ili u potpunosti ne iskoristite dane godišnjeg odmora na koje ste ostvarili pravo u određenoj godini, onda

te dane godišnjeg odmora možete iskoristiti do prosinca sljedeće godine. Nakon toga propada pravo na neiskorišteni godišnji odmor, osim ako podnesete zahtjev za nadoknadu!

SOKA-BAU Vam jednom godišnje šalje izvadak o stanju na Vašem računu koji između ostalog sadrži sljedeće informacije:

 • poslodavce kod kojih ste bili zaposleni
 • broj dana zaposlenja
 • visinu Vaših bruto plaća, kao što je priopćeno od strane Vašeg poslodavca
 • pravo na godišnji odmor i broj iskorištenih dana godišnjeg odmora

Taj se izvadak temelji na podacima koje su Vaši poslodavci poslali SOKA- BAU. Provjerite te podatke i žalite se poslodavcu u roku od dva mjeseca od primitka izvatka, ako uočite pogrešne podatke. Obratite se direktno SOKA-BAU, ako budete imali nekih problema.

Oprez: Neki poslodavci podnose zahtjev da im bude isplaćen regres za godišnji odmor njihovih radnika, iako sami zaposlenici nisu željeli plaćeni godišnji odmor ili ga nisu ni dobili. Stoga dobro provjerite svoje dokumente. U slučaju da sumnjate u nepravilnosti obratite se nekom savjetovalištu ili direktno SOKA-BAU.

Gdje ste osigurani?

Ostajete osigurani u svojoj domovini u trajanju do 24 mjeseca. To u Njemačkoj morate dokazati potvrdom A1 koju izdaje Zavod za mirovinsko osiguranje Vaše zemlje. To znači da ostajete i dalje zdravstveno osigurani u svojoj domovini. Europska kartica zdravstvenog osiguranja Vam omogućava medicinsko liječenje u Njemačkoj u slučaju nezgode ili akutnog oboljenja. Troškove liječenja preuzima Zavod za zdravstveno osiguranje u Vašoj domovini.

Prije dolaska u Njemačku

Razjasnite

 • gdje ćete stanovati - hoće li poslodavac financirati smještaj?
 • gdje ćete raditi - kako se zove poduzeće u Njemačkoj u kojem ćete biti angažirani?
 • kolika će Vam biti plaća - je li ta plaća odgovara minimalnoj plaći?

Pribavite

 • formular A1
 • Europsku karticu zdravstvenog osiguranja
 • U svakom slučaju zahtijevajte od Vašeg poslodavca pisani ugovor o radu i pisani sporazum o upućivanju u inozemstvo.

Kao državljaninu Europske unije ili osobi koja ima prebivalište u državi članici EU-a nije Vam potrebna radna dozvola za rad u Njemačkoj.

Nakon dolaska u Njemačku

Prijavite boravište kod odgovarajućeg organa gradske uprave. Nemojte prepustiti poslodavcu da Vas prijavi. Učinite to sami!

U građevinskoj industriji radnici često budu prevareni za plaću. Što možete učiniti protiv Toga?

 • Zabilježite početak, kraj i trajanje radnog vremena svaki dan, uključujući pauze i odrađene prekovremene sate.
 • Zapište imena i telefonske brojeve kolega ili kolegica koje mogu potvrditi Vaše podatke.
 • Zabilježite adrese gradilišta na kojima radite.
 • Zabilježite imena i kontaktne podatke tvrtke za koju radite, ime poslovođe kao i drugih osoba koje Vam daju naloge i upute za rad.
 • Zabilježite imena i kontaktne podatke tvrtke koja nastupa kao glavni izvođač radova.
 • Zabilježite ime i kontaktne podatke voditelja građenja.
 • Fotografirajte gradilište, prije svega plakat sa informacijama o građevinskom projektu.
 • Nemojte ništa potpisivati što ne razumijete.

Možete svoju plaću tražiti putem tužbe pred njemačkim sudom, čak i ako je sjedište Vašeg poslodavca u inozemstvu! Ako dođe do nepravilnosti prilikom isplate Vaše plaće, zatražite prije odlaska iz Njemačke pomoć u savjetovalištu ili kod sindikata IG-BAU.

Ispravno upućivanje na rad u inozemstvo?

Upitna je ispravnost Vašeg upućivanja na rad u inozemstvo, ako

 • ne posjedujete važeću potvrdu A1.
 • ako ste tek u Njemačkoj dobili ponudu za posao i ostvarili radni odnos.
 • ako Vaša tvrtka ne posluje u zemlji porijekla (fiktivna firma).

Ako ste u nedoumici, potražite savjet u savjetovalištu ili kod sindikata.