Radite u graditeljstvu i upućeni ste na rad u Njemačku. Koja imate prava?

Što je to upućivanje na rad u inozemstvo?

Smatrate se upućenim radnik(c)om ako Vas je poslodavac poslao na rad u neku drugu državu članicu Europske Unije (npr. Njemačku) na ograničeni vremenski period.

Koje se radno pravo primjenjuje u Vašem slučaju?

Na Vas se kao upućenog radnika primjenjuje radno pravo zemlje iz koje ste upućeni na rad u inozemstvo. Dodatno se primjenjuju određene odredbe njemačkog radnog prava ako su te odredbe za Vas povoljnije od odredbi Vaše matične zemlje.

Imate pravo na zakonsku minimalnu plaću. Zakonska minimalna plaća do 30. rujna 2022.godine iznosi 10,45 eura bruto po satu, a od 1. listopada 2022. godine iznosiće 12,00 eura bruto po satu.

Ova se plaća isplaćuje za svaki sat rada. Od bruto plaće odbijaju se porezi i doprinosi za socijalno osiguranje (npr. mirovinsko osiguranje, zdravstveno osiguranje, osiguranje za slučaj nezaposlenosti, osiguranje za njegu i dugotrajnu skrb). Ne smije biti isplaćena manja plaća od minimalne! U slučaju posebno teških ili opasnih radova (npr. rad na velikoj visini, u građevnoj jami ili s posebnom zaštitnom odjećom) imate pravo na dodatak za otežane uvjete rada.

Radno vrijeme

Za Vas važi zakon o radnom vremenu zemlje u koju ste upućeni. U većini slučajeva riječ je prosječnom radnom vremenu od 40 sati tjedno. Pauze se ne smatraju radnim vremenom i stoga se ne plaćaju.

Vrijeme za odmor

Nakon završetka posla imate pravo na najmanje 11 sati odmora (u iznimnim slučajevima 10 sati odmora).

Naknade i dodaci na plaću

Ako radite izvan radnog vremena koje je predviđeno Vašim radnim ugovorom, mimo satnice dobivate još dodatnu naknadu:

 • Za svaki prekovremeni sat dobivate još dodatno 25% Vaše satnice.
 • Za svaki sat koji ste odradili noću dobivate još dodatno 20% Vaše satnice.
 • Za svaki sat koji ste odradili nedjeljom dobivate još dodatno 75% Vaše satnice.

Troškovi puta i smještaja

Poslodavac je dužan u potpunosti preuzeti Vaše putne troškove u skladu sa zakonskim propisima Vaše matične zemlje. Poslodavac snosi i troškove prikladnog smještaja tijekom razdoblja upućivanja na rad u skladu s odredbama kolektivnog ugovora u Njemačkoj. Ne smije Vam odbiti troškove puta i smještaja od plaće.

Troškovi puta unutar Njemačke

Ako radite na gradilištu koje je udaljeno najmanje 50 km od sjedišta poduzeća Vašeg poslodavca te ako vožnja od Vašeg stana do tog gradilišta traje više od 1 sata i 15 minuta, poslodavac Vam mora isplatiti naknadu za obroke u iznosu od 24 eura dnevno. Od 1. siječnja 2023. godine mora vam poslodavac uz ova 24 eura platiti i dodatnih 4 eura po danu za noćenje izvan gradilišta.

Sigurnost i zdravlje na radnom mjestu

Na Vaše se radno mjesto primjenjuju strogi propisi kako bi se spriječili padovi, nezgode na strojevima i druge opasnosti. Poslodavac je dužan pridržavati se ovih propisa. Ako imate pitanja, nazovite našu dežurnu telefonsku liniju.

Godišnji odmor

Ako radite u Njemačkoj, ostvarujete pravo na plaćeni godišnji odmor jer i stranapoduzeća koja upućuju radnike u Njemačku sudjeluju u tzv. postupku uplaćivanja u blagajnu za godišnji odmor Socijalne blagajne građevinske industrije (SOKA-BAU). Nakon 12 radnih dana stječete pravo na 1 dan godišnjeg odmora (imate pravo na ukupno 30 dana godišnjeg odmora u jednoj godini). Neiskorištene dane godišnjeg odmora možete iskoristiti do prosinca sljedeće godine. Nakon toga propada pravo na neiskorišteni godišnji odmor, ali imate mogućnost da tijekom naredne godine kod SOKA-BAU podnesete zahtjev za nadoknadu!

SOKA-BAU Vam jednom godišnje šalje izvadak o stanju na Vašem računu. Taj se izvadak temelji na podacima koje su Vaši poslodavci poslali SOKA-BAU:

 • Poslodavci, za koje ste radili
 • Broj dana, koji ste bili zaposleni
 • Visina vaših bruto plaća, na koje ste prijavljeni od strane vaših poslodavaca
 • Pravo na godišnji odmor i iskorišteni dani godišnjeg odmora.

Provjerite te podatke i žalite se poslodavcu u roku od dva mjeseca od primitka izvatka ako uočite pogrešne podatke. Obratite se direktno SOKA-BAU ili nazovite našu dežurnu telefonsku liniju ako budete imali nekih problema. Kao članu sindikata IG BAU na raspolaganju Vam stoji besplatna sindikalna pravna zaštita.

Neki poslodavci podnose zahtjev da im bude isplaćen regres za godišnji odmor njihovih radnika, iako sami zaposlenici nisu željeli plaćeni godišnji odmor ili ga nisu ni dobili. Stoga dobro provjerite svoje dokumente. U slučaju sumnje u nepravilnosti obratite se direktno SOKA-BAU ili nazovite našu dežurnu telefonsku liniju. Kao članu sindikata IG BAU na raspolaganju Vam stoji besplatna sindikalna pravna zaštita.

Gdje i kako ste osigurani?

Raspitajte se je li imate socijalno, a posebice zdravstveno osiguranje u zemlji iz koje ste upućeni na rad u inozemstvo. Ako da, onda ostajete osigurani u toj zemlji u trajanju do 24 mjeseca. To u Njemačkoj morate dokazati „potvrdom A1“ koju izdaje Zavod za mirovinsko osiguranje zemlje iz koje ste upućeni na rad u inozemstvo. Europska kartica zdravstvenog osiguranja (EHIC) Vam omogućava medicinsko liječenje u Njemačkoj u slučaju nezgode ili oboljenja. Troškove liječenja preuzima Zavod za zdravstveno osiguranje u Vašoj matičnoj zemlji.

Prije dolaska u Njemačku

Razjasnite

 • gdje ćete stanovati - hoće li poslodavac financirati smještaj?
 • gdje ćete raditi – na kojem ćete gradilištu raditi i kako se zove glavni izvođač radova u Njemačkoj?
 • kolika će Vam biti plaća - je li ta plaća odgovara njemačkoj minimalnoj plaći u graditeljstvu?

Pribavite

 • kopiju „potvrde A1“ od svog poslodavca
 • Europsku karticu zdravstvenog osiguranja (EHIC)
 • U svakom slučaju zahtijevajte od poslodavca pisani ugovor o radu i pisani sporazum o upućivanju na rad u inozemstvo.

Ako ne posjedujete državljanstvo Europske unije, neophodna Vam je radna dozvola za rad u Njemačkoj, čak i u slučaju da ste na rad upućeni iz države članice Europske unije. Kao državljaninu Europske unije nije Vam potrebna radna dozvola za rad u Njemačkoj.

Nakon dolaska u Njemačku

Provjerite je li poslodavac za Vas uredno prijavio boravište kod odgovarajućeg organa gradske uprave. U slučaju da budete imali poteškoća, kao član sindikata možete se obratiti sindikatu IG BAU ili nazvati našu dežurnu telefonsku liniju.

U građevinskom sektoru radnici često budu prevareni za plaću. Što možete učiniti protiv toga?

 1. Ne potpisujte ništa što ne razumijete.
 2. Zapišite početak, kraj i trajanje svog dnevnog radnog vremena, uključujući i stanke.
 3. Zapišite imena i brojeve telefona kolega koji mogu potvrditi vaše tvrdnje.
 4. Fotografirajte gradilište i natpis, na kojem se opisuje građevinski projekt.

5. Zapišite važne datume:

 • Adresa gradilišta na kojem radite
 • Naziv poduzeća i vlasnika za kojeg radite
 • Naziv glavnog izvođača radova

Možete svoju plaću tražiti putem tužbe pred njemačkim sudom, čak i ako je sjedište Vašeg poslodavca u inozemstvu! Ako dođe do nepravilnosti prilikom isplate Vaše plaće, zatražite pomoć prije odlaska iz Njemačke. Možete na primjer nazvati našu dežurnu telefonsku liniju. Članovi sindikata IG BAU imaju pravo na besplatnu pravnu zaštitu i u okviru tužbi pred njemačkim sudovima.

Oprez: Fiktivno upućivanje na rad u inozemstvo?

Upitna je ispravnost Vašeg upućivanja na rad u inozemstvo, ako

 • ne posjedujete važeću „potvrdu A1“.
 • ako su na „potvrdi A1“ označena pogrešna polja, npr. Vaš status kao zaposlenik/ samostalni djelatnik.
 • ako ste tek u Njemačkoj na nekom gradilištu dobili ponudu za posao i ostvarili radni odnos.
 • ako Vaša tvrtka ne posluje u matičnoj zemlji (fiktivna firma).

Ako ste u nedoumici, obratite se kao član Vašem sindikatu IG BAU ili nazovite našu dežurnu telefonsku liniju.