Felmondás – Reagáljon gyorsan!

Felmondás – Reagáljon gyorsan!

Amennyiben a munkáltató felmond Önnek, gyorsan kell reagálnia. Itt talál  tippeket a helyes magatartással kapcsolatban.

Felmondás – mi a teendő?

Igazságtalan vagy téves felmondás ellen – legyen az akár szóbeli – védekezhet. Ön keresetet nyújthat be a munkaügyi bíróságon. Erre a felmondás kézhezvételétől számítva csupán 3 hét áll rendelkezésére!

A felmondás írásban vagy szóban történik?

A szóbeli felmondás alapvetően érvénytelen! Tanúk mellett folytassa a munkavégzést! Az írásos felmondásnak formai követelményei vannak. Vizsgáltassa felül jogilag a felmondást, és őrizze meg a postai bélyegzővel ellátott borítékot!

Figyelem: Ha nem védekezik a szóbeli felmondás ellen és nem tesz panaszt, akkor ez a felmondás érvényessé válik.

Az Ön felmondása azonnali hatályú/rendkívüli vagy határidős/rendes?

Az azonnali hatályú/rendkívüli felmondáshoz alapos ok szükséges. A határidős/rendes felmondás esetében van felmondási határidő. Próbaidő alatt  legtöbbször 2 hét, azután legalább 4 hét (figyelem: Vannak kivételek!). A  felmondási határidők a munkaszerződésben vagy a kollektív szerződésben  szabályozva vannak. Feltétlenül vizsgálja meg a munkaszerződést és az érvényes kollektív szerződést!

Felmondás betegség alatt?

Németországban lehetséges a betegség alatti felmondás. Ha az Ön munkaviszonya a munkaképtelenség alatt szűnik meg, Ön táppénzt igényelhet a betegpénztártól. Ha meggyógyult, jelentkezzen a munkaügyi hivatalnál. Mindig küldje el a táppénzes papírokat a betegpénztárnak! Értesítse a betegpénztárt, mielőtt Németországból elutazik, különben nem jogosult táppénzre és betegbiztosításra!

Az állapotos nők különleges védelmet élveznek felmondás ellen. Próbaidő alatt is!

Alá kell írnom a felmondást?

A munkáltató általi felmondást nem kell aláírnia. A döntő az, hogy Ön felmondást vett kézhez.

Figyelem: A munkáltató gyakran felmondási megállapodást ad aláírás céljából. A felmondási megállapodás kétoldali kívánságot tartalmaz a munkaviszony megszüntetésére. Ezáltal gyakran jogosultságok vesznek el. Csak akkor írja alá, ha mindent  megértett és alapvetően egyetért a  a munkaviszonya megszüntetésével. Ellenőrizze, hogy ezáltal nem veszíti-e el jogosultságait!

Mit tehetek a felmondás ellen?

Ha hat hónapnál hosszabb ideig egy üzemben dolgozik, ahol több mint 10 (teljes munkaidőben foglalkoztatott) alkalmazott van, akkor érvényes Önre a felmondás elleni védelemről szóló törvény. Ez esetben az Ön munkáltatójának különös okra van szüksége a felmondáshoz. Ha kétség merül fel egy ilyen ok meglétét illetően, akkor bírósági pert indíthat. A bíróság ekkor megállapítja, hogy a munkaviszony megszűnt-e. Ez esetben térítésben állapodhat meg munkáltatójával.
Ha felmondtak Önnek, mindenképpen forduljon azonnal a szakszervezethez, ügyvédhez vagy tanácsadóhoz.

Hogyan tovább?

Felmondtak Önnek és Németországban szeretne maradni? Ez esetben azonnal (3 napon belül) jelentkezzen be a munkaügyi hivatalnál, hogy jogosult lehessen  munkanélküli segélyre. Ha túl későn jelentkezik be, akkor felfüggeszthetik. Ha az utóbbi 2 évben legalább 12 hónapon keresztül társadalombiztosításra kötelezetten alkalmazták Önt, akkor az I-es típusú (ALG I) munkanélküli segélyre jogosult. Egyéb esetben a II-es típusú (ALG II) munkanélküli segélyt igényelheti a munkaügyi központban.

Fontos: Ha munkanélküli segélyben részesül, továbbra is rendelkezik betegbiztosítással!

Ügyeljen arra, hogy utolsó fizetését a munkaviszony megszűnését követően rendes időben megkapja (pl. a következő hónap 15. napjáig)! Gyakran előfordul, hogy a munkáltató ezt a fizetést nem vagy nem teljesen fizeti ki. Forduljon tanácsadóhoz, ha a munkáltató nem fizet!

Még biztosított vagyok?

A munkaviszony megszűnését követően 30 napig utólagos hatályú betegbiztosítási védelemben részesül. Az Ön betegbiztosítása is garantált:

  • ha új munkahelyet talál,
  • ha munkanélküli segélyt kap vagy
  • ha Ön házastársán keresztül biztosítható.

Ellenkező esetben Önnek önkéntes alapon kell magát biztosítania, amelynek díját Önnek kell fizetnie. Ha elutazik Németországból, jelentkezzen ki lakcíméről, és értesítse a betegpénztárt - ellenkező esetben az további díjfizetést követelhet.

Mi a munkáltató kötelezettsége?

A munkaviszony megszűnését követően Ön munkakönyvre és kilépési papírokra (kijelentkeztetés a társadalombiztosításból és az elektronikus adóigazolás kinyomtatása) jogosult. A ki nem vett szabadságok pénzügyi elszámolására is sor kerül. Probléma esetén forduljon a szakszervezethez vagy tanácsadóhoz

Saját magam kívánok felmondani…

Ha nem szabályosan mondja fel munkaszerződését, munkáltatója bírságot szabhat ki Önre. Ezt a munkaszerződésben kell szabályozni, összege pedig maximum egy havi fizetés lehet. Előfordulhat, hogy az utolsó fizetését nem vagy csak részben kapja meg.

Ennek elkerülésére:

  • mindig írásban mondjon fel, akkor is, ha nincs írásos munkaszerződése!
  • Ügyeljen a felmondási határidőkre! Fontos: A kézhezvétel dátuma számít. Hagyjon elegendő időt a postai kézbesítésre (ajánlott levélként), vagy bízzon meg valaki mást a felmondás munkáltatónak való átadásával!

  • Kétség esetén forduljon tanácsadóhoz segítségért

 

2017. áprilisi állapot