Építőipari munka

Az Ön jogai, mint Németországban dolgozó építőmunkás

Minimálbér az építőipari ágazatban 

Az építőipari ágazatban minden dolgozó számára - azok számára is, akiket munkáltatójuk külföldről Németországba küld kiküldetésbe – a következő minimálbérek érvényesek:

Minimálbér az építőipari ágazat-

ban

2018 január 1-től (bruttó)

2019 március 1-től (bruttó)

Egyszerű és képesítés nélküli munkák esetén

Szakmunkások illetve

kvalifikációt igénylő és

betanított tevékenysé-

gek esetén

11,75 €

Németországban mindenütt

12,20 €

Németországban mindenütt

Nyugat-Németo.

14,95 €

15,20 €

Kelet-Németo.

11,75 €

12,20 €

Berlinben

14,80 €

15,05 €

Ezt a bért kell fizetni minden munkaórára (túlórára is). A bruttóbérből levonják az adót és a társadalombiztosítási járulékokat (nyugdíjbiztosítást, egészségbiztosítást, munkanélküli biztosítást, ápolási biztosítást). A minimálbért nem szabad megrövidíteni! Más költségekkel sem, mint pl. a szállás, az építkezésre való szállítás vagy a szerszámok, munkaeszközök vagy a védőruha költségei.

Bér esedékessége

A bért legkésőbb a következő hónap közepéig ki kell fizetni és ezt rendszerint a folyószámlára utalják át. A munkáltatónak minden hónapban adnia kell önnek egy írásbeli fizetési bizonylatot. Ezen szerepel, hogy Ön mennyit keresett és milyen összegeket vontak le adóra és társadalombiztosításra.

Szállás az építkezés idejére

Amikor Ön építkezésen van, a munkáltatónak szállást kell szerezni az Ön számára és ezt fizetnie kell. Ezenkívül a kiküldetési munka alatt Önnek joga van munkanaponként 24 euró élelmezési átalányra.

Szabadságra való jogosultság és szabad- ságpénztári eljárás

Önnek 30 nap fizetett szabadság jár évente. Mivel az építőiparban sok munkavállaló gyakran váltakozó munkahelyen dolgozik, a szabadságra való jogosultságot az építőipar társadalombiztosítási pénztára (SOKA- BAU) a „szabadságpénztári eljárásban” foglalta össze. Ennek során Ön mintegy 12 munkanap után az építőiparban 1 nap szabadságot szerez. Ha Ön az egész évben dolgozik, akkor ezért Önnek az évben 30 nap szabadság jár. Ha üzemet vált, szabadságigényét magával viszi a következő üzembe. Amennyiben szabadságnapjait, amelyeket egy adott évben munkájával megszerzett, csak részben, vagy egyáltalán nem veszi igénybe, akkor az Önnek járó szabadságnapokat még igénybe veheti a következő év decemberéig. Ezután igénye megszűnik!

Minden munkáltató havi járulékot fizet a SOKA-BAU-nak. Ha Ön szabadságot vesz ki, a munkáltatónak az Ön fizetését a szabadság idejére a SOKA-BAU megtéríti.

Egyszer egy évben a SOKA-BAU Önnek számlakivonatot küld, amely a következő információkat tartalmazza:

 • Munkáltatók, akik Önt foglalkoztatták
 • A napok száma, amelyeken Ön dolgozott
 • Az Ön bruttóbéreinek szintje, ahogy ezt az Ön munkáltatói jelentették
 • Szabadságjogosultsága és a kivett szabadságnapok száma

Ez a számlakivonat azokon az adatokon alapul, amelyeket az Ön mun- káltatói a SOKA-BAU-nak megküldtek. Vizsgálja felül ezeket az adatokat és reklamáljon hibás adatok esetén a munkáltatónál a számlakivonat kézhezvétele utáni 2 hónapon belül. Ha problémák merülnek fel, vegye fel a kapcsolatot közvetlenül a SOKA-BAU-val.

Egészségbiztosítási védelem?

Mihelyt Ön Németországban társadalombiztosításköteles foglalkoztatott, igénye van egészségbiztosításra. Ennek járulékait az Ön munkáltatója havonta fizeti az egészségbiztosítási pénztárnak. Mihelyt Ön tagja egy egészségbiztosító pénztárnak, kap egy egészségbiztosítási kártyát, amellyel orvoshoz mehet. Az orvosi kezelések Németországban rendszerint ingyenesek.

Fizetés tovább folyósítása betegség esetén

Ha 4 hétnél hosszabb ideig dolgozott egy munkáltatónál bejelentett kötelező társadalombiztosítással, betegség esetén 6 hétig terjedően teljes bért kap. Ehhez Önnek le kell adnia a munkáltatónak és az egészség- biztosító pénztárnak a kezelőorvosa által kiállított betegállományba helyezését. Amennyiben Ön több mint 6 hétig beteg, joga van táppénzre az egészségbiztosítótól .

Önnek azonnal közölnie kell a munkáltatóval a munkaképtelenségét és annak előrelátható időtartamát. Gondoljon arra is, hogy egészség- biztosítási pénztárának a betegállományba helyezése utáni egy héten belül megküldje a kiírási okmányt! Amennyiben ezt nem teszi meg, elveszítheti a táppénzigényét.

Munkahelyi balesetek

Munkáltatójának a munka megkezdésekor be kell jelentenie Önt a szakmai szövetségnél. Ezáltal Ön biztosítva van a munka alatt történő, a munkába vezető úton vagy a munkából hazafelé út közben történő balesetek ellen.

Fontos: Ha munkahelyi baleset éri, mondja meg a kórházban, hogy a baleset a munkahelyen történt. Ha munkáltatója, felettese vagy műveze- tője azt tanácsolja Önnek, hogy mondja azt a kórházban, hogy ez nem munkahelyi baleset, akkor a munkáltatója valószínűleg nem jelentette be Önt a szakmai szövetségnél. Hívjon fel egy tanácsadó irodát vagy beszéljen a szakszervezetével és kérjen tájékoztatást. Meglehet, hogy csalásról van szó! Ha nem beszél elég jól németül, kérje a kórházban olyan személy támogatását, aki beszéli az Ön nyelvét.

 

Az építőipari ágazatban dolgozókat bérüket illetően gyakran becsapják. Mit tehet ez ellen?

 • Írja fel napi munkaidejének kezdetét, végét és időtartamát, beleértve a szüneteket és a vég-zett túlórákat is.
 • Jegyezze fel a kollégák, kolléganők nevét és telefonszámát, akik tanusítani tudják az Ön a-datait.
 • Jegyezze fel az építkezések címeit, amelyeken dolgozik.
 • Jegyezze fel a cég nevét és elérhetőségi adatait, amelyeknek dolgozik, az ügyvezető valamint további személyek nevét, akik Önnek utasításokat adnak.
 • Jegyezze fel a cég nevét és elérhetőségi adatait, amely fővállalkozó- ként lép fel.
 • Írja fel az építésvezetés nevét és elérhetőségi adatait.
 • Készítsen fényképeket az építkezésről, mindenekelőtt arról a plakátról, amelyen az építkezési terv leírása szerepel.
 • Ne írjon alá semmit, amit nem ért.

 

2018. március