Építőipari munka

Az Ön jogai, mint Németországban dolgozó építőmunkás

Minimálbér az építőipari ágazatban

Az építőiparban dolgozóknak - így azoknak is, akik kiküldetésben dolgoznak Németországban – a törvényes minimálbér jár. Ez 2022. szeptember 30-ig bruttó 10,45 euró, 2022. október 1-jétől pedig bruttó 12,00 euró óránként.

Minden munkaórát ennek megfelelően kell díjazni. A túlórákat is a minimálbér szerint kell kifizetni és pluszba az órabér 25 %-át. A bruttóbérből levonják az adót és a társadalombiztosítási járulékokat (nyugdíjbiztosítást, egészségbiztosítást, munkanélküli biztosítást, ápolási biztosítást). A minimálbért nem szabad megrövidíteni! Más költségekkel sem, mint pl. a szerszámok, munkaeszközök vagy a védőruha költségei.

Kollektív szerződés szerinti bérek

Ha Ön az IG BAU Szakszervezet tagja és a munkaadója egy vállalkozói vagy munkáltatói szövetséghez tartozik, úgy a munkakörtől függően jóval magasabb
bér jár Önnek! Tájékozódjon az IG BAU Szakszervezetnél!

Bér esedékessége

A bért legkésőbb a következő hónap közepéig ki kell fizetni és ezt rendszerint a folyószámlára utalják át. A munkáltatónak minden hónapban adnia kell önnek egy írásbeli fizetési bizonylatot. Ezen szerepel, hogy Ön mennyit keresett és milyen összegeket vontak le adóra és társadalombiztosításra.

Szállás az építkezés idejére

Ha Ön úgy dolgozik egy építkezésen, hogy nem tud hazajárni, akkor a munkáltató köteles szállást biztosítani Önnek és neki kell viselnie a költségeket. Ezenkívül Ön jogosult napi 24 euró ellátási pótlékra (ún. „Verpflegungspauschale”). 2023. január 1-jétől a munkáltató ezt a 24 eurót kiegészítve, plusz 4 eurót köteles fizetni Önnek naponta az építkezésen kívüli éjszakázásért.

Szabadságra való jogosultság és szabadságpénztári eljárás

Önnek 30 nap fizetett szabadság jár évente. Mivel az építőiparban sok munkavállaló gyakran váltakozó munkahelyen dolgozik, a szabadságra való jogosultságot az építőipar társadalombiztosítási pénztára (SOKA- BAU) a „szabadságpénztári eljárásban” foglalta össze. Ennek során Ön mintegy 12 munkanap után az építőiparban 1 nap szabadságot szerez. Ha Ön az egész évben dolgozik, akkor ezért Önnek az évben 30 nap szabadság jár. Ha üzemet vált, szabadságigényét magával viszi a következő üzembe. Ha az adott évben megszerzett szabadságnapjait csak részben, vagy egyáltalán nem veszi ki, akkor Ön ezeket még a következő év decemberéig kikérheti szabadságnak. Azután már nem veheti ki a szabadságot, de a következő év végéig még kérvényezheti a megszerzett szabadságjogosultság kifizetését a SOKA-BAU-nál!

A SOKA-BAU évente egyszer számlakivonatot küld Önnek. Ez a számlakivonat azokon a bejelentéseken alapul, amelyeket az Ön munkáltatói a SOKA-BAU-nak küldtek:

 • Munkáltatók, akik Önt foglalkoztatták
 • A napok száma, amelyeken Ön dolgozott
 • Az Ön bruttóbéreinek szintje, ahogy ezt az Ön munkáltatói jelentették
 • Szabadságjogosultsága és a kivett szabadságnapok száma

Fontos: Vizsgálja felül ezeket az adatokat és reklamáljon hibás adatok esetén a munkáltatónál a számlakivonat kézhezvétele utáni 2 hónapon belül. Ha problémák merülnek fel, vegye fel a kapcsolatot közvetlenül a SOKA-BAU-val.

Egészségbiztosítási védelem?

Mihelyt Ön Németországban társadalombiztosításköteles foglalkoztatott, igénye
van egészségbiztosításra. Ennek járulékait az Ön munkáltatója havonta fizeti az
egészségbiztosítási pénztárnak. Mihelyt Ön tagja egy egészségbiztosító pénztárnak,
kap egy egészségbiztosítási kártyát, amellyel orvoshoz mehet. Az orvosi kezelések
Németországban rendszerint ingyenesek.

Fizetés tovább folyósítása betegség esetén

Ha 4 hétnél hosszabb ideig dolgozott egy munkáltatónál bejelentett kötelező társadalombiztosítással, betegség esetén 6 hétig terjedően teljes bért kap. Ehhez Önnek le kell adnia a munkáltatónak és az egészségbiztosító pénztárnak a kezelőorvosa által kiállított betegállományba helyezését. Amennyiben Ön több mint 6 hétig beteg, joga van táppénzre az egészségbiztosítótól.

Önnek azonnal közölnie kell a munkáltatóval a munkaképtelenségét és annakelőrelátható időtartamát. Gondoljon arra is, hogy egészségbiztosítási pénztárának a betegállományba helyezése utáni egy héten belül megküldje a kiírási okmányt!
Amennyiben ezt nem teszi meg, elveszítheti a táppénzigényét.

Munkahelyi balesetek

A munkáltató köteles a munkakezdés első napjától bejelenteni Önt a munkáltatói felelősségbiztosításnál („Berufsgenossenschaft - BG BAU”). Ezáltal Ön biztosítva van a munka alatt történő, a munkába vezető úton vagy a munkából hazafelé út közben történő balesetek esetén.

Fontos: Ha munkahelyi baleset éri, mondja meg a kórházban, hogy a baleset a munkahelyen történt. Ha munkáltatója, felettese vagy művezetője azt tanácsolja Önnek, hogy mondja azt a kórházban, hogy ez nem munkahelyi baleset, akkor a munkáltatója valószínűleg nem jelentette be Önt a munkáltatói felelősségbiztosításnál.
Hívjon fel egy tanácsadó irodát vagy beszéljen a szakszervezetével és kérjen tájékoztatást. Meglehet, hogy csalásról van szó! Ha nem beszél elég jól németül, kérje a kórházban olyan személy támogatását, aki beszéli az Ön nyelvét.

Az építőipari ágazatban dolgozókat bérüket illetően gyakran becsapják. Mit tehet ez ellen?

 1. Ne írjon alá semmit, amit nem ért.
 2. Írja fel a napi munkaidejének kezdetét, végét és időtartamát, beleértve a szüneteket is.
 3. Írja fel azoknak a kollégáknak a nevét és telefonszámát, akik tanúsítani tudják az Ön munkaidejét.
 4. Készítsen fotókat az építkezés helyszínéről és az építési projektet jelző tábláról.
 5. Jegyezze fel a fontos adatokat:
 • az építkezés címe, ahol a munkát végzi
 • a vállalat és a tulajdonos neve, akinek dolgozik
 • a fővállalkozó neve