Építőipari munka kiküldetésben

Ön az építoiparban dolgozik és Németországba küldik kiküldetésbe - milyen jogai vannak?

Mi a kiküldetés?

Ön kiküldetésben dolgozónak számít, ha munkáltatója korlátozott időre munkára küldi egy másik EU-országba (pl.Németországba).

Melyik munkajog vonatkozik Önre?

Mint kiküldetésben levő munkaerőre hazájának munkajoga érvényes Önre. Emellett érvényesek Önre a német mun- kajog következő minimális rendelkezései:

Minimálbér az építőipari ágazat-

ban

2018 január 1-től (bruttó)

2019 március 1-től (bruttó)

Egyszerű és képesítés nélküli munkák esetén

Szakmunkások illetve

kvalifikációt igénylő és

betanított tevékenysé-

gek esetén

11,75 €

Németországban mindenütt

12,20 €

Németországban mindenütt

Nyugat-Németo.

14,95 €

15,20 €

Kelet-Németo.

11,75 €

12,20 €

Berlinben

14,80 €

15,05 €

Ezt a bért kell fizetni minden munkaórára (túlórára is). A bruttóbérből levonják az adót és a társadalombiztosítási járulékokat (nyugdíjbiztosítást, egészségbiztosítást, munkanélküli biztosítást, ápolási biztosítást). A minimálbért nem szabad megrövidíteni! Más költségekkel sem, mint pl. a szállás, az építkezésre való szállítás vagy a szerszámok, munkaeszközök vagy a védőruha költségei.

Munkaidő: Kiküldetésben levő munkavállalók munkaidejére a kollektívszerződésben lefektetett munkaidő érvényes, tehát alapvetően heti 40 óra.

Pihenési idő: A munka befejezése után joga van minimum 11 óra pihenési időre (kivételes esetekben 10 órára).

Munkahelyi biztonság: Az Ön munkahelyére is érvényesek az előírások, amelyeket a munkáltató köteles betartani, hogy szavatolja a munkabiztonságot.

Megkülönböztetési tilalom: A munkáltatónak gondoskodni kell arról, hogy a munkavállalókat ne különböztessék meg. Például nem szabad férfiakat és nőket egyenlőtlen elbánásban részesíteni.

Szabadság: A külföldi kiküldő üzemek is részt vesznek a német építőipar „szabadságpénztári eljárásában”. Ezt az építőipar társadalombiztosítási pénztára (SOKA-BAU) szervezi. Mintegy 12 munkanap után 1 nap szabadságot szerez (összesen 30 nap szabadságra van joga egy évben). Ha üzemet vált, szabadságigényét magával viszi a következő építőipari üzembe. Ez akkor is érvényben van, ha egy német üzembe megy át. Amennyiben szabadságnapjait, amelyeket egy adott évben munkájával megszerzett, csak részben, vagy egyáltalán nem veszi igénybe, akkor az Önnek járó szabadságnapokat még igénybe veheti a következő év decemberéig. Ezután igénye megszűnik, kivéve, ha kártalanítási kérvényt nyújt be!

Egyszer egy évben a SOKA-BAU Önnek számlakivonatot küld, amely a következő információkat tartalmazza:

 • Munkáltató, aki Önt foglalkoztatta
 • A napok száma, amelyeken Ön dolgozott
 • Az Ön bruttóbéreinek szintje, ahogy ezt az Ön munkáltatói jelentették
 • Szabadságigénye és a kivett szabadságnapok száma

Ez a számlakivonat azokon az adatokon alapul, amelyeket az Ön munkáltatói a SOKA-BAU-nak megküldtek. Vizsgálja felül ezeket az adatokat és reklamáljon hibás adatok esetén a munkáltatónál a számlakivonat kézhezvétele utáni 2 hónapon belül. Problémák esetén vegye fel a kapcsolatot közvetlenül a SOKA-BAU-val.

Vigyázat: Néhány munkáltató felveszi a SOKA-BAU-tól a munkavállalók szabadságpénzét és juttatja ezt el a munkavállalóknak. Ellenőrizze a dokumentumait. Gyanú esetén jelentkezzen egy tanácsadó irodában vagy közvetlenül a SOKA-BAU-nál.

Hol van biztosítva?

Ön 24 hónapig hazájában marad társadalombiztosítva. Ezt Német- országban az A1-es igazolással kell bizonyítania, amelyet hazája társadalombiztosítása állít ki Önnek. Ezzel hazája egészségbiztosításánál marad. Németországban az európai egészségbiztosítási kártyájával orvossal kezeltetheti magát baleset vagy akut megbetegedések esetén. A felmerülő költségeket a származási országban az Ön betegbiztosítási pénztára téríti meg.

Németországba utazása előtt

Tisztázza

 • hol fog lakni – fizeti-e szállását a munkáltató?
 • hol fog dolgozni – hogy hívják a németországi üzemet?
 • milyen bért fog kapni – megfelel-e ez a bér a minimálbérnek?

Szerezzen be

 • A1-es űrlapot
 • európai egészségbiztosítási kártyát
 • Mindenképpen követeljen munkáltatójától írásbeli munkaszerződést és az írásbeli kiküldetési megállapodást.

A munkához Németországban mint EU állampolgárnak vagy mint egy EU-tagállamban lakóhellyel rendelkező személynek nincs szüksége munkaengedélyre.

Németországba érkezés után

Jelentse be lakóhelyét a németországi önkormányzatnál. Végezze el ezt személyesen és ne bízza ezt rá munkáltatójára!

Az építőipari ágazatban a dolgozókat bérüket illetően gyakran becsapják. Mit tehet ez ellen?

 • Írja fel napi munkaidejének kezdetét, végét és időtartamát, beleértve a szüneteket és a végzett túlórákat is.
 • Jegyezze fel a kolléganők vagy kollégák nevét és telefonszámát, akik tanusítani tudják az Ön adatait.
 • Jegyezze fel az építkezések címeit, amelyeken dolgozik.
 • Ne írjon alá semmit, amit nem ért.

Bírósági keresetet indíthat béréért német bíróság előtt, akkor is, ha munkáltatója székhelye külföldön van! Ha bérének kifizetésekor rendellenességekre kerül sor, kérjen még Németországból való elutazása előtt időben segítséget egy tanácsadó irodában vagy az IG-BAU-nál (Építőipari Szakszervezet).

 

2018. március