Építőipari munka kiküldetésben

Mi a kiküldetés?

Ön kiküldetésben dolgozónak számít, ha a munkáltatója Önt egy meghatározott időre munkavégzésre küldi egy másik EU országba (pl. Németországba).

Milyen munkajog érvényes Önre?

Mint kiküldetésben foglalkoztatott munkaerőre Önre annak az országnak a munkajoga érvényes, amelyből kiküldték. Kiegészítőleg a német munkajog néhány előírása is érvényes, ha ezek az Ön számára kedvezőbbek.

Ön a németországi kiküldetés alatt jogosult a német törvényes minimálbérre. Ez 2022. szeptember 30-ig bruttó 10,45 euró, 2022. október 1-jétől pedig bruttó 12,00 euró óránként.

Ezt a bért minden munkaórára ki kell fizetni. A bruttóbérből levonják az adót és a társadalombiztosítási járulékokat (pl. a nyugdíjbiztosítást, egészségbiztosítást, munkanélküli biztosítást, ápolási-gondozási biztosítást). A minimálbért nem szabad csökkenteni! Különösen nehéz és veszélyes tevékenységek esetén (pl. nagy magasságban végzett munka, munkagödrök vagy különleges védőruha) joga van nehézségi pótlékra.

Munkaidő

Önre annak az országnak a munkaideje érvényes, ahova Önt kiküldték dolgozni. A legtöbb esetben ez átlagosan heti 40 óra. A szünetek nem számítanak munkaidőnek és ennek megfelelően nem is fizetik.

Pihenőidő

Munkája befejeztével joga van legalább 11 óra pihenőidőre (kivételes esetekben 10 óra).

Pótlékok

Ha a munkaszerződésben megállapodott munkaidőkön kívül dolgozik, akkor az órabéréhez járulékosan még pótlékokat is kap:

 • Minden elvégzett túlóráért órabérének 25 %-át járulékosan megkapja.
 • Minden óráért, amelyeken éjszaka dolgozott, órabérének 20 %-át kiegészítőleg megkapja.
 • Minden vasárnap végzett munkaóráért órabérének 75 %-át járulékosan megkapja.

Utazási és szállásköltségek

Utazásának költségeit teljes mértékben a munkáltatónak kell viselnie az Ön származási országának törvényes előírásai alapján. A méltányos elszállásolás költségeit az Ön kiküldetése alatt a munkáltató viseli a Németországban érvényben levő kollektív szerződés alapján. A munkáltató nem vonhatja le az utazás és a szállás költségeit az Ön béréből.

Utazási költségek Németországon belül

Ha Önt egy másik építkezésre küldik dolgozni, amely legalább 50 km távolságra van a munkáltató üzemének a székhelyétől és, ha az út az Ön lakásától 1 ¼ órával több időt vesz igénybe, mint az utazás az eddigi építkezésig, akkor a munkáltatónak napi 24 euró ellátási pótlékot kell fizetnie Önnek. 2023. január 1-jétől a munkáltatónak ezt a 24 eurót kiegészítve, plusz 4 eurót köteles fizetni Önnek naponta az építkezésen kívüli éjszakázásért.

Biztonság és egészség a munkahelyen

Az Ön munkahelyére vonatkozólag szigorú előírások vannak érvényben a lezuhanások, gépekkel való balesetek és egyéb veszélyek elkerülésére. A munkáltatónak be kell tartani ezeket az előírásokat. Ha kérdései vannak, hívja fel az információs vonalunkat (hotline).

Szabadság

Ha Ön Németországban dolgozik, jogosult fizetett szabadságra, mert külföldi kiküldő vállalatok is részt vesznek az Építőipari Szociális Pénztár üdülési alap eljárásán (SOKA-BAU). Mintegy 12 foglalkoztatási nap után Ön jogot szerez 1 nap szabadságra (összesen Önnek egy évben 30 nap szabadság jár). Még igénybe nem vett szabadságnapokat a következő év decemberéig kiveheti. Ezután elvész a szabadságigény, azonban Ön a következő évben még mindig kárpótlási kérvényt nyújthat be a SOKA-BAU-hoz!

Egy évben egyszer a SOKA-BAU küld Önnek egy számlakivonatot. Ez a számlakivonat azokon az adatokon alapul, amelyeket az Ön munkáltatója közölt a
SOKA-BAU-pénztárral:

 • a munkáltatók adatai, akik foglalkoztatták Önt
 • a munkaviszonyban töltött napok száma
 • az Ön bruttó bérének összege a bejelentés szerint
 • szabadságjogosultság és a kivett szabadság

Vizsgálja felül ezeket az adatokat és reklamálja a hibás adatokat a munkáltatónál a számlakivonat átvétele után 2 hónapon belül. Problémák esetén vegye fel közvetlenül a kapcsolatot a SOKA-BAU-val vagy hívja fel az információs vonalunkat. Amennyiben Ön az IG BAU Szakszervezet tagja, Önnek ingyenes szakszervezeti
jogvédelem áll rendelkezésére.

Hogyan és hol van Ön biztosítva?

Tisztázza, hogy abban az országban, amelyből Önt kiküldetésbe küldték, van-e Önnek társadalombiztosítása, különös tekintettel arra, hogy van-e egészségbiztosítása. Ha igen, akkor Ön Németországban végzett munka idejére 24 hónapig terjedően a kiküldő országban van biztosítva. Ezt Németországban az „A1-es igazolással“ kell bizonyítania, amelyet az Önt kiküldő ország társadalombiztosítása állít ki. Németországban Ön az Európai Egészségbiztosítási Kártya (EHIC) felmutatásával orvosi kezelésben részesül balaset esetén vagy betegség során. A költségeket az Ön hazája egészségbiztosítása téríti meg.

Németországba való utazása előtt

Tisztázza

 • Hol fog lakni – fizeti-e a munkáltató a szállást?
 • Hol fog dolgozni – melyik építkezésen dolgozik és hogy hívják a fővállalkozót Németországban?
 • Milyen bért fog kapni – megfelel-e ez a bér az építőiparra érvényes német minimálbérnek?

Szerezze be

 • az „A1-es igazolás“ másolatát a munkáltatótól
 • az Európai Egészségbiztosítási Kártyát (EHIC)
 • Mindenesetre követeljen a munkáltatótól egy írásbeli munkaszerződést, valamint a kiküldetéséről szóló írásbeli megállapodás egy példányát.

Amennyiben Ön nem állampolgára valamely Európai Uniós tagállamnak, úgy Önnek munkavállalási engedélyre van szüksége, még akkor is, ha Önt egy EU-s tagállamból küldik ki. Az EU tagországainak állampolgárai munkavállalási engedély nélkül dolgozhatnak Németországban.

Németországba érkezése után

Ellenőrizze, hogy a munkáltató szabályszerűen bejelentette-e Önt az illetékes nyilvántartó hatóságnál. Nehézségek esetén, mint szakszervezeti tag forduljon az IG BAU szakszervezethez vagy hívja fel a hotline telefonszámunkat.

Az építőiparban gyakran becsapják a dolgozókat a munkabérüket illetően. Mit tehet Ön ez ellen?

 1. Ne írjon alá semmit, amit nem ért.
 2. Írja fel a napi munkaidejének kezdetét, végét és időtartamát, beleértve a szüneteket is.
 3. Írja fel azoknak a kollégáknak a nevét és telefonszámát, akik tanúsítani tudják az Ön munkaidejét.
 4. Készítsen fotókat az építkezés helyszínéről és az építési projektet jelző tábláról.
 5. Jegyezze fel a fontos adatokat:
 • az építkezés címe, ahol a munkát végzi
 • a vállalat és a tulajdonos neve, akinek dolgozik
 • a fővállalkozó neve

A munkabérét perben érvényesítheti egy német bíróságon, abban az esetben is, ha a munkáltató a székhelye külföldön van! Ha szabálytalanságok merülnek fel a bérfizetés során, keressen időben segítséget, mielőtt Németországot elhagyná. Például felhívhatja hotline telefonszámunkat. Az IG BAU Szakszervezet tagjai ingyenes jogvédelemben részesülnek bírósági keresetek esetén is a német bíróságokon.

Vigyázat: Ál-kiküldetés?

Kérdéses, hogy jogszerű-e a kiküldetés,

 • ha Önnek nincs érvényes „A1-es igazolása”.
 • ha az „A1-es igazolás” pontjait hibásan jelölték meg, pl. az Ön státuszát illetően mint munkavállaló/egyéni vállalkozó.
 • ha Önt csak Németországban toborozták és szerződtették az építkezésen való munkára.
 • ha az Ön cége a hazájában nem tevékenykedik (postafiókcég).

Ha kétségei vannak, mint tag forduljon az IG BAU Szakszervezethez vagy hívja fel a hotline telefonszámunkat.