GYIK – Gyakori kérdések Corona és munkajog

Státusz: 2022. 01.119.

1. Nálam Corona-vírust diagnosztizáltak – mit kell most tennem?

Ha Corona-vírus fertőzése van, haladéktalanul menjen házi karanténba és tájékoztassa a helyi Egészségügyi Hivatalt. A legjobb, ha azokat a személyeket is tájékoztatja, akikkel az elmúlt öt nap folyamán szoros kapcsolata volt. Rendszerint annak is van értelme, hogy a munkáltatóját is tájékoztatja, még akkor is, ha nem köteles a munkáltatóval közölni a betegség okát.

Ha nem csupán a teszt eredménye pozitív, hanem betegség-tünetei is vannak, akkor az orvosától munkaképtelenségi igazolásra van szüksége. Nem kap automatikusan munkaképtelenségi igazolást, ha a teszt eredménye pozitív!

Alapvetően érvényes: Ha Ön beteg és munkaképtelen – akár a Corona-vírus miatt vagy más okokból kifolyólag – akkor az orvostól munkaképtelenségi igazolást kap, amelyet Önnek haladéktalanul el kell küldenie a munkáltatójának. Továbbra is megkapja a bérét.

Az aktuális helyzet miatt 2022. március 31-ig lehetőség van arra, hogy enyhe meghűlési tünetek esetén 14 napig terjedően munkaképtelenségi igazolást kapjon az orvossal folytatott telefonbeszélgetés után. A táppénzes lapot postán küldik az Ön címére.

2. Mit jelent a 3G-szabály a munkahelyen?

Németországban a munkavállalókra vonatkozólag 2021. novembere óta a munkahelyeken a 3G-szabály van érvényben. A munkavállalók és a munkáltató, akik más személyekkel érintkezésbe kerülhetnek, csak akkor léphetnek be a munkahelyre, ha igazolás van náluk arról, hogy az állapotuk mint gyógyult, beoltott vagy tesztelt (3G-igazolás), bizonyított. „Más személyek“ alatt a kollégákat valamint külsős személyeket, pl. az ügyfeleket és a megbízókat értjük. Nem mérvadó, hogy a munkavállalók ténylegesen más személyekkel is találkoznak-e.

A munkahely fogalma alá tartozik egy üzem valamennyi részlege; úgy az irodák, mint a termelőcsarnokok valamint az üzem területén található külterek. Ugyancsak ide számítanak az építkezések és a szálláshelyek. Nem tartoznak ide a munkahelyek a home office-ban, a járművekben és a közlekedési eszközökben.

Ha nem tud egy 3G-igazolást bemutatni, abban az esteben a munkáltatónak meg kell tagadni Öntől a munkahelyre való belépést. Ha Ön a hiányzó 3G-igazolás miatt nem dolgozhat, nem kap munkabért sem.

3. Mi a 3G-igazolás?

Három különböző igazolást ismernek el: Az oltási igazolást, a gyógyulást és tesztelést igazoló okmányt. Az igazolás nyelve lehet német, angol, francia, olasz vagy spanyol. Bemutatható papíron vagy digitálisan.

Oltási igazolásnak az az igazolás számít, amely bizonyítja, hogy Ön legalább 14 napja komplett (tehát jelenleg a legtöbb oltóanyag esetében kétszer) be van oltva a Covid-19 ellen az Európai Unióban engedélyezett egyik oltóanyaggal. Ha már túlesett egy Covid-19-es fertőzésen, tehát Ön gyógyult személy, akkor elegendő annak a bizonyítása, hogy Önt legalább 14 nappal ezelőtt egyszer beoltották.

Gyógyultsági igazolásnak számít az az igazolás, amely korábbi Corona-fertőzést egy pozitív PCR-teszt eredménnyel bizonyít és amely legalább 28 napos vagy maximum 3 hónapos.

Tesztigazolásnak számít annak igazolása, hogy nincs fertőzés. A teszt gyorsteszt esetén nem lehet 24 óránál, PCR-teszt esetén 48 óránál régebbi. A tesztigazolásnak a belépés üzemi ellenőrzése időpontjában érvényesnek kell lennie. A teszteket az ehhez szükséges képzéssel, ismeretekkel vagy tapasztalattal rendelkező munkáltató vagy a személyzet is elvégezheti vagy felügyelheti. A tesztelés a munkaidőn kívül történik. Az önteszteket, amelyeket otthon végeznek, nem ismerik el.

4. Honnét kapok egy Corona-tesztet?

A munkáltatók kötelesek munkavállalóiknak hetenként két antigén tesztet költségmentesen rendelkezésre bocsátani. Ezek a tesztek azonban csak akkor számítanak bizonyítéknak, ha azokat a személyzet, amely az ehhez szükséges képzéssel, ismeretekkel és tapasztalattal rendelkezik, hajtja végre és felügyeli.

Az üzemi tesztek mellett lehetőség van az ingyenes polgári tesztek igénybevételére. A tesztlehetőségek áttekintése pl. itt található:  https://map.schnelltestportal.de/

5. Van-e oltási kötelezettség?  Követelheti-e a munkáltatóm, hogy beoltassam magamat a Corona-vírus ellen?

Egy általános törvényes oltási kötelezettség a Sars-CoV-2 ellen Németországban még nincs. Azonban lehetséges, hogy ezt hamarosan bevezetik. Eddig a Corona-oltási rendelet kizárólag a SARS-CoV-2 elleni védőoltásra való jogot szabályozza. Ez érvényes a munkaviszonyra is. A munkáltató eddig általában nem követelheti meg ezt az oltást.

Más szabályok érvényesek az egészségügyben dolgozókra! Itt 2022.O3.15-től kötelező oltást vezetnek be. A fertőzésvédelmi törvény 20. §-ában (§ 20a Infektionsschutzgesetz) valamennyi vállalatot és intézményt felsorolják, amelyeknek dolgozóira kiterjed az oltási kötelezettség, mint pl. kórházak, orvosi rendelők és bentlakásos gondozóintézetek. Fontos az, hogy az oltási kötelezettség nem csupán az ott főállásban foglalkoztatottakra vonatkozik, hanem valamennyi mesteremberre, a takarító személyzetre vagy más személyekre is, akik csak ideiglenesen dolgoznak ott. Tehát nem a végzett tevékenység a lényeges, hanem a helyiségek.

Ezeken a területeken 2022. március 16-tól nem vesznek fel új munkaerőnek nem teljesen beoltott személyt és nem dolgozhat ott egyetlen nem teljesen beoltott személy sem (teljesen beoltott lásd 3. kérdés).

6. Megtagadhatja-e a munkáltatóm tőlem a munkához való hozzáférést, ha nem vagyok beoltva?

A munkáltató ezt jelenleg nem teheti meg.  Azonban a munkahelyen 3G-szabály érvényes.

Mindenesetre más vonatkozik 2022. március 15-től az egészségügyben dolgozókra. Az attól fogva érvényes oltási kötelezettség oda vezet, hogy a be nem oltott személyek nem dolgozhatnak ezekben a létesítményekben! Nem léphetnek be ezekbe a létesítményekbe és nem folytathatnak ott aktív tevékenységet. Ez azt jelenti, hogy többé nem is fizetik őket.  A munkáltatónak fel kell mentenie a be nem oltott alkalmazottakat, adott esetben fel is mondhat nekik.

7. Közölnöm kell-e a munkáltatómmal, hogy be vagyok-e oltva Corona ellen?

Alapvetően a munkáltató nem kérdezheti meg a munkavállalót oltási státusza felől.

A munkáltató azonban köteles adatokat gyűjteni, hogy a 3G-szabályt ellenőrizze. Mindössze csupán a három igazolás egyike után érdeklődhet (gyógyult, beoltott, tesztelt).

Ha Önnek karantént írtak elő, a munkáltatónak meg kell tudni ítélni, hogy Önnek jár-e a kárpótlás fizetése vagy sem (lásd 10. kérdés). E konkrét célból kifolyólag érdeklődhet az Ön oltási státusza iránt.

Egyébként bizonyos munkavállalói csoportokra 2021 szeptembere óta tájékoztatási kötelezettség áll fenn az oltási és a gyógyulási státuszt illetően. Ez vonatkozik az iskolákban, gyermekgondozási intézményekben, otthonokban, üdülőtáborokban, teljes és részleges fekvőbeteg intézményekben idősek, fogyatékosok és gondozásra szoruló személyek számára, hajléktalanszállókban, menedéket kérők és menekültek szállásaiban, egyéb tömegszállásokban és büntetésvégrehajtási intézményekben dolgozókra (vgl. § 36 Abs. 1, 3 Infektionsschutzgesetz). /Vesd össze: Fertőzésvédelmi törvény §36 1,3 bekezdés/

Az egészségügyi létesítményekben dolgozók esetén a munkáltatónak 2022. március 15.-től az oltási kötelezettség miatt nem csak joga van az oltási státuszt megtudni, hanem a munkavállalókat törvény kötelezi arra, hogy bemutassák neki az igazolásokat.

8. Szabad-e munkaidő alatt az oltási időpontra menni?

Igen, a munkáltatónak a Corona- munkavédelmi rendelet alapján lehetőséget kell adnia a munkavállalóknak arra, hogy a munkaidő alatt a Covid-vírus ellen beoltathassák magukat. Ehhez szabadidőt kell nekik adni. Az nincsen szabályozva, hogy Önt erre a szabadidőre fizetik-e.

9. Vannak-e számomra következményei annak, ha nem oltatom be magamat, annak ellenére, hogy felajánlották nekem az oltást?

A munkáltató nem bűntethet a hiányzó védőoltás miatt, mert sem törvényes oltási kötelezettség nincs, sem a munkáltató nem vezetheti ezt be.

Következmények adódnak a 3G-szabály, a karanténszabályok és a kárpótlások kifizetése terén, ha Önnek karantént rendeltek el.

10. Kapok-e a bért a munkáltatómtól, ha karanténba kell mennem és otthonról nem tudok dolgozni?

Ha Ön a munkáját otthon homeoffice-ban el tudja intézni, akkor a karantén alatt teljesen normálisan tud dolgozni, és ennek megfelelően kapja a bérét.

Ha Ön beteg és munkaképtelen, mert megfertőződött és erős tünetei vannak, írassa ki magát és betegség miatt tovább folyósítják a bérét.

Ha Ön nem beteg és nem munkaképtelen, de nem is tud otthonról dolgozni, akkor különbséget kell tenni az alábbi esetek között:

  • Ön teljesen be van oltva vagy már egyszer átesett a fertőzésen? Akkor Önnek kárpótlás fizetése jár a munkabér összegének megfelelően fertőzésvédelmi törvény alapján. Ezt a fizetést a munkáltatótól kapja a bére helyett. A munkáltatónak az Egészségügyi Hivatal megtéríti ezt az összeget. Ha munkáltatója nem hajlandó a fizetni, akkor Ön a kárpótlást közvetlenül az illetékes hivatalnál megkérvényezheti.
  • Ha Ön nincs beoltva és nem gyógyult, bár lehetősége lett volna az oltásra, 2021. novembere óta nem kap többé kárpótlási fizetést! Ugyanez érvényes, ha Ön egy elkerülhető utazást tett egy kockázatos területre és emiatt karanténba kell mennie. Egy utazás akkor elkerülhető, ha az Ön számára nem voltak kényszerítő és elhalaszthatatlan okok.

11. Melyek a karantén szabályai?

Három helyzetet különböztetünk meg, amelyekben karanténba kell menni, illetve amelyekben az Egészségügyi Hivatal karantént rendel el.

Először:              Ön meg van fertőzve.

Másodszor:       Szoros kapcsolata volt egy személlyel, aki fertőzött.

Harmadszor:     Ön egy magas kockázatú vagy vírusvariáns területről utazik be Németországba. A Robert-Koch-Institut (Robert-Koch-Intézet) internetoldalán megtekinthető az úti célok aktuális besororlása.

A karantén alapvetően tíz napig tart. Mindenesetre hét nap múltán lehetőség van arra, hogy egy negatív PCR-teszttel vagy egy gyorsteszttel a karantén idő előtt befejeződjön. Ez érvényes a fertőzöttekre is.

Kivételek: Fertőzött személyekkel való kapcsolat miatt vagy magas kockázatú területekről beutazó személyek kivételt képeznek a karantén alól, ha a következő feltételeket teljesítik: ha boostert kaptak, beoltották őket vagy meggyógyultak, az elmúlt három hónap alatt vagy kétszeri oltásban részesültek vagy gyógyultak.

Ezeket a rendszabályokat rendszeresen változtatják – feltétlenül szerezzen önmaga is információt!

12. Mire kell ügyelnem, ha külföldről utazom be Németországba?

Bizonyítási kötelezettség

2021. december 23. óta minden külföldről beutazó személynek negatív Corona-vírus tesztet kell felmutatnia. Ez a bizonyítási kötelezettség bezárólag 2022. március 3-ig érvényes. A teszt legyen vagy PCR-teszt, amely maximálisan 72 óra hosszat vagy egy antigén-gyorsteszt, amely maximum 24 óra hosszat érvényes. Egy magas kockázatú területről vagy vírusvariáns területről való belépésnél PCR- tesztre van szükség.

Kivételek: Beoltottaknak vagy gyógyultaknak, akik nem vírusvariáns területről utaznak be, nem kell teszteredményt felmutatni.

Kötelező bejelentkezés

Magas kockázatú vagy vírusvariáns területről érkező utasoknak digitális belépési nyilatkozatot kell kitölteni beutazásuk előtt a következő címen https://www.einreiseanmeldung.de és a beutazáskor  magukkal kell vinniük az így megkapott igazolást.

Beutazási karanténkötelezettség

Magas kockázatú vagy vírusvariáns területről érkező utasoknak közvetlenül megérkezésük után haza kell menniük vagy az úti célon másutt kell szállást keresniük és tíz napig izolációba kell menniük (házi karantén). A karantént hét nap múltán be lehet fejezni, amennyiben negatív teszteredmény  mutatható ki és ez megerősíthető a https://www.einreiseanmeldung.de cím alatt („felszabadító teszt“).

Kivételek: Személyek, akik a következő feltételeket teljesítik: booster oltást kaptak, beoltottak vés gyógyultak, az elmúlt három hónap alatt kétszeres oltást kaptak vagy gyógyultak.

További kivételeket lásd 13. kérdés alatt.

13. Kivételek a beutazási karanténkötelezettség alól rövid tartózkodás miatt vagy határon túl dolgozók esetén

Az oltási státusztól függetlenül vannak kivételek, amelyek felmentik Önt a beutazási karanténkötelezettség alól, ha Önnek nincsnek tünetei:

  • Ön csupán átutazott egy magas kockázatú vagy vírusvariáns területen.
  • Ön a szállító személyzethez tartozik – azaz Ön hivatalból személyeket, árukat vagy terheket szállít.
  • Ha Ön a határmenti forgalom keretében 24 óránál kevesebb ideig tartózkodott magas kockázatú vagy vírusvariáns területen vagy mintegy 24 óráig terjedően fog Németországban tartózkodni.
  • Ön határon túl dolgozó személy. Mint ilyen, szakmagyakorlása érdekében feltétlenül be kell utaznia Németországba.
  • Ön 72 óra alatti rövid látogatást tesz közeli rokonoknál.
  • Feltétlenül be kell utaznia Németországba egy szükséges kórházi kezelésre.

Ha az Ön számára nem világos a helyzete, forduljon a tanácsadó irodáinkhoz vagy hívja fel a Corona-hotline telefonszámunkat.

Linkek:

FAQ des DGB-Bundesvorstands – GYIK – Gyakori kérdések a Német Szakszervezeti Szövetség (DGB) vezetőségéhez

FAQ zu 3G am Arbeitsplatz vom DGB Sachsen GYIK – Gyakori kérdések a 3G-ről a munkahelyen DGB Szászország

Integrationsbeauftragter: Was Sie über das Corona-Virus wissen müssen (23 Sprachen)

Integrációmegbízott: Amit a Corona-vírusról tudnia kell (23 nyelven)

 

Felelősség kizárása:  Ez a kiadvány általános információkat tartalmaz tájékozódás céljából. Az összes adat helyes voltáért nem vállalható garancia és ezekből nem vezethetők le jogi igények.