Wiedza chroni! | Broszura do pobrania

Poradnik skierowany jest do osób z Polski, które chcą tymczasowo lub na stałe pracować i zamieszkać w Niemczech. Wskutek liberalizacji i globalizacji europejskich rynków pracy pojawiły się nowe szanse i perspektywy dla pracowników i pracownic mobilnych, niestety również wzrosło ryzyko nadużyć i wyzysku. Z doświadczeń niemieckich, a także polskich związków zawodowych oraz z praktyki poradni związkowych i organizacji pozarządowych wynika, że zjawisko wzmożonego wyzysku dotyczy również pracowników i pracownic z Polski – nie tylko tych z niskimi kwalifikacjami, plasujących się w sektorze najniższych płac. Jednym z powodów nadużyć wobec zatrudnianych cudzoziemców i cudzoziemek jest ich brak znajomości języka niemieckiego i praw pracowniczych. Kolejnym – znikomy stopień „uzwiązkowienia” pracowników/ pracownic mobilnych. Broszura zawiera informacje, które mają przyczynić się do znalezienia w Niemczech legalnej pracy w godnych warunkach.