Jeżeli chcesz pracować na własny rachunek

Jeżeli chcesz założyć firmę w Niemczech, musisz zasięgnąć informacji o wszystkich formalnościach wymaganych do prowadzenia własnej działalności. W niektórych zawodach można rozpocząć działalność gospodarczą tylko, jeżeli posiada się tytuł mistrza (np. murarz, cieśla, dekarz, monter izolacji termicznej i dźwiękowej, monter rusztowań czy hydraulik). Dyplomy mistrzowskie wystawiane są przez polskie izby rzemieślnicze zgodnie z regulacjami zawartymi w dyrektywach UE. Twoje dokumenty muszą być przetłumaczone na język niemiecki i poświadczone tzw. klauzulą apostille. Takie uwierzytelnienie dokumentów w celu posługiwania się nimi za granicą odbywa się w Polsce.

Dowiedz się w izbie rzemieślniczej, jaka instytucja je uwierzytelnia. Aby zarejestrować działalność gospodarczą w Niemczech, nie trzeba mieć zaświadczenia o znajomości języka niemieckiego. Jednak prowadzenie działalności gospodarczej bez opanowania języka będzie bardzo trudne.

Również tutaj obowiązuje zasada: Znajomość niemieckiego służy Twojej ochronie!

 

grudzień 2015