Jakie dokumenty musisz wziąć ze sobą?

Oto dokumenty, które koniecznie należy mieć lub wyrobić przed wyjazdem do Niemiec:

  • Paszport lub dowód osobisty z datą ważności przynajmniej 6 miesięcy.
  • Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ): Kartę otrzymasz w oddziałach Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ). Aby dowiedzieć się więcej, wyślij pytania na adres: wf07@nfz.gov.pl

Wniosek o Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego możesz złożyć również faksem albo przez e-mail w oddziałach NFZ. 

 

Po okazaniu karty możesz bezpłatnie korzystać z porad lekarskich oraz leczenia szpitalnego w Niemczech. Pamiętaj jednak, że karta nie zapewnia bezpłatnego dostępu do wszystkich świadczeń, a jedynie pomoc w nagłych przypadkach i niecierpiące zwłoki zabiegi. Decydujący o nich lekarze mogą w praktyce interpretować to określenie bardzo różnie.

 

Ważne: Aby otrzymać EKUZ musisz być objęty/objęta ubezpieczeniem zdrowotnym w Polsce. Jeżeli go nie masz, sprawdź koniecznie, jak je uzyskać, np. pod adresem:

http://www.nfz.gov.pl/dla-pacjenta/zalatw-sprawe-krok-po-kroku/jak-ubezpieczyc-sie-dobrowolnie/

 

 

  • Prawo jazdy k Odpis aktu urodzenia k Świadectwo ukończenia szkoły k Świadectwo ukończenia szkoły zawodowej lub potwierdzenie kwalifikacji zawodowych wraz z zaświadczeniem uwzględniającym wymiar godzinowy zaliczonych zajęć teoretycznych i odbytych praktyk. Sprawdź, czy możesz do certyfikatów dołączyć Europejskie CV – Europass, co w znacznym stopniu ułatwiłoby weryfikację Twoich kwalifikacji. Więcej informacji na temat Europassu znajdziesz tutaj:  europass.org.pl
  • Dyplom uczelni wyższej, np. dyplom ukończenia studiów licencjackich lub magisterskich, ponadto zestawienie zawierające wymiar godzinowy zaliczonych przedmiotów.

Dokumenty te będą potrzebne, aby potwierdzić i uznać wykształcenie lub kwalifikacje uzyskane w Polsce. Umożliwi to znalezienie pracy w wyuczonym zawodzie. Twoje dokumenty muszą być przetłumaczone na język niemiecki i poświadczone tzw. klauzulą apostille. Takiego uwierzytelnienia dokumentów przeznaczonych do obrotu z zagranicą dokonują odpowiednie instytucje państwowe. Najlepiej dowiedzieć się w organie wydającym dany dokument, jaka instytucja jest odpowiedzialna za jego uwierzytelnienie.

 

grudzień 2015