Uwaga na klauzule zwrotu kosztów w umowach o pracę!

Niemieckie firmy podejmują – także w Polsce –intensywne starania, żeby zwerbować do pracy zagraniczny personel pielęgniarski. W związku z tym pojawia się coraz więcej ofert, w których wykwalifikowanym pielęgniarzom/pielęgniarkom oferuje się bezpłatny kurs niemieckiego, miejsce pracy w stacjonarnym domu opieki i mieszkanie. Po przyjeździe do Niemiec przyszli/przyszłe pracownicy/pracownice otrzymują do podpisania dwujęzyczną umowę (a czasami dodatkowo umowę dotyczącą uczestnictwa w kursach podnoszenia kwalifikacji zawodowych).

Uwaga! Wspomniane umowy zawierają często klauzule zwrotu kosztów. Jeżeli pracownik/pracownica ma zamiar opuścić firmę przed upływem określonego w umowie o pracę terminu, firma może żądać zwrotu kosztów kursu językowego i innych szkoleń. Powoduje to w praktyce trudności, jeżeli pielęgniarz/pielęgniarka składa wypowiedzenie przed upływem podanego w umowie terminu – np. ze względu na złe warunki pracy albo po otrzymaniu lepszej oferty.  Wysokość roszczeń może wtedy sięgnąć nawet wielu tysięcy euro. Należy dać taką umowę do przejrzenia prawnikowi, ponieważ nie zawsze jest ona zgodna z przepisami.

Jeżeli dano Ci do podpisania podobną umowę albo już ją podpisałeś/podpisałaś, skontaktuj się z poradnią!

 

grudzień 2015