Uznawanie wyuczonego zawodu oraz kwalifikacji

Jeżeli ukończyłeś/ukończyłaś w Polsce ponaddwuletnią szkołę zawodową lub nabyłeś/nabyłaś kwalifikacje w inny sposób, powinieneś/powinnaś sprawdzić, czy są już one uznawane albo czy mogą zostać uznane w Niemczech. Zasięgnij informacji w miejscowych poradniach, czy w Niemczech Twoje kwalifikacje są automatycznie uznawane i jaki urząd odpowiada za tę kwestię. Jeżeli Twój wyuczony zawód albo kwalifikacje są już uznawane bądź zostaną uznane, masz większe szanse na niemieckim rynku pracy! Zestawienie informacji o uznawaniu kwalifikacji zawodowych w Niemczech znajdziesz tutaj:

www.anerkennung-in-deutschland.de

 

grudzień 2015