Wypowiedzenie

Stosunku pracy zwykle nie można zakończyć natychmiastowo. Zwyczajowy okres wypowiedzenia to cztery tygodnie i kończy się piętnastego lub ostatniego dnia miesiąca. Jeżeli stosunek pracy trwał dłużej niż dwa lata, okres wypowiedzenia wydłuża się. W okresie próbnym termin wypowiedzenia to często 14 dni, a nawet mniej, jeżeli tak ustalono w odpowiednim układzie zbiorowym.

Ważne: Wypowiedzenie musi nastąpić w formie pisemnej. Wypowiedzenia w formie ustnej, przekazania kopii oraz wypowiedzenia e-mailem albo faksem są nieważne!

Pracodawca nie musi podawać w wypowiedzeniu jego powodu. Wypowiedzenie podczas zwolnienia lekarskiego jest w Niemczech zasadniczo dopuszczalne.

Kobiety w ciąży oraz do zakończenia 4. miesiąca po rozwiązaniu korzystają z ochrony przed wypowiedzeniem. Pracodawca musi jednak wiedzieć o ciąży lub dowiedzieć się o niej (w formie pisemnej) najpóźniej w ciągu 14 dni od dnia doręczenia wypowiedzenia.

Także niepełnosprawni korzystają od 7. miesiąca stosunku pracy ze szczególnej ochrony przed wypowiedzeniem.

Jeżeli otrzymałeś/otrzymałaś wypowiedzenie, z którym się nie zgadzasz, możesz się przed nim bronić. Możesz złożyć wniosek do sądu o stwierdzenie, czy wypowiedzenie jest skuteczne.

Ważne: Masz tylko trzy tygodnie od otrzymania wypowiedzenia na złożenie pozwu do sądu pracy. Po upływie tego terminu wypowiedzenie staje się skuteczne – niezależnie od tego, czy było merytorycznie słuszne.

 

Rada: Jak najszybciej skontaktuj się z poradnią albo swoim związkiem zawodowym, jeżeli otrzymałeś/ otrzymałaś wypowiedzenie.

Każdy sąd pracy ma biuro obsługi interesantów lub biuro podawcze (Rechtsantragsstelle), gdzie Twój pozew zostanie bezpłatnie przyjęty. Jeżeli nie mówisz wystarczająco dobrze po niemiecku, przyprowadź ze sobą kogoś do pomocy w tłumaczeniu.

Możesz także udać się do adwokata. Jeżeli nie wystarczy Ci pieniędzy, masz prawo do zwolnienia od kosztów postępowania sądowego. Oznacza to, że sąd pokryje koszty Twojego adwokata.

 

grudzień 2015