Co trzeba zrobić w pierwszej kolejności?

W ciągu tygodnia po przyjeździe należy złożyć w lokalnym wydziale spraw obywatelskich (Bürgeramt) wniosek o zameldowanie. Do uzyskania meldunku jest potrzebny paszport albo dowód osobisty. Otrzymasz papierowy dokument potwierdzający zameldowanie (Meldebescheinigung). Należy go starannie przechowywać, ponieważ będzie potrzebny przy kontaktach ze wszystkimi niemieckimi urzędami i kasami ubezpieczenia zdrowotnego.

Jeżeli szukasz pracy, zgłoś się do lokalnego urzędu pracy (Agentur für Arbeit) jako osoba szukająca zatrudnienia.

Jeżeli nie mówisz jeszcze dobrze po niemiecku, zapytaj w lokalnej poradni o kurs językowy.

Po złożeniu wniosku możesz wziąć udział w kursie integracyjnym. Koszt uczestnictwa to 1,20 euro za godzinę (a łącznie kurs składa się z 660 godzin). Kurs jest współfinansowany przez Federalny Urząd ds. Migracji i Uchodźców (BAMF). Tam też można bezpośrednio złożyć wniosek, ale nie ma gwarancji jego pozytywnego rozpatrzenia:

www.bamf.de > Willkommen in Deutschland > Deutsch lernen > Integrationskurse

tel. +49 911 943-6390

Jeżeli pobierasz świadczenia z opieki społecznej lub zasiłek dla bezrobotnych (ALG II, Hartz IV), możesz uzyskać zwolnienie z kosztów kursu. W tym celu zgłoś się do lokalnego ośrodka pomocy społecznej (Sozialamt) lub centrum pracy (Jobcenter).

Istnieją różne organizacje i placówki, które oferują darmowe lub tanie kursy niemieckiego. Zapytaj o takie kursy w jednej z poradni wymienionych na końcu tej broszury.

 

grudzień 2015