Zatrudnienie jako pracownik delegowany

Macie Państwo swoje prawa!

Jesteście Państwo pracownikiem delegowanym, jeżeli Państwa pracodawca wysłał Państwa do pracy na czas ograniczony do innego państwa członkowskiego UE np. do Niemiec. Wtedy w Państwa przypadku obowiązują reguły Unii Europejskiej dotyczące delegowania pracowników.

Jakie prawo pracy obowiązuje?

Obowiązuje prawo pracy państwa ojczyzny, z tym że dla pracowników delegowanych obowiązują następujące postanowienia niemieckiego prawa pracy:

 • Maksymalny czas pracy​: Zgodnie z prawem nie wolno Państwu pracować dłużej, niż 8 godzin dziennie. 10 godzin jest dopuszczalne, jeżeli w ciągu pół roku średnio nie pracujecie Państwo dłużej niż 8 godzin dziennie. Macie Państwo prawo do przerw: co najmniej 30 minut, jeżeli pracujecie Państwo od 6 do 9 godzin i co najmniej 45 minut, jeżeli pracujecie Państwo więcej niż 9 godzin.
 • Minimalny czas odpoczynku: Macie Państwo prawo do płatnego urlopu: przynajmniej 20 dni w roku, jeżeli pracujecie Państwo 5 dni w tygodniu i co najmniej 24 dni w roku, jeżeli pracujecie Państwo 6 dni w tygodniu.
 • Minimalny wymiar urlopu: Macie Państwo prawo do płatnego urlopu: przynajmniej 20 dni w roku, jeżeli pracujecie Państwo 5 dni w tygodniu i co najmniej 24 dni w roku, jeżeli pracujecie Państwo 6 dni w tygodniu.
 • Ochrona kobiet w ciąży: Podczas ciąży jest Pani chroniona przed zwolnieniem. W okresie od 6 tygodni przed i 8 tygodni po porodzie nie wolno Pani jako kobiecie w ciąży pracować.
 • Bezpieczeństwo w miejscu pracy​: Również w przypadku Państwa miejsca pracy obowiązują przepisy, które pracodawca musi przestrzegać, aby zagwarantować bezpieczeństwo i higienę pracy.
 • Zakaz dyskryminacji: Pracodawca musi dbać o to, żeby pracownicy nie byli dyskryminowani (np. mężczyźni i kobiety muszą być traktowani tak samo).
 • Wynagrodzenie minimalne: Również w Państwa przypadku w Niemczech w szeregu branżach obowiązują branżowe wynagrodzenia minimalne! Proszę zapytać się o to w branżowych związkach zawodowych! Jeżeli w Państwa przypadku nie obowiązuje branżowe wynagrodzenie minimalne ani żadna zbiorowa umowa o pracę, to w każdym przypadku obowiązuje Państwa ustawowe wynagrodzenie minimalne w wysokości w chwili obecnej 12,00 euro brutto.

Gdzie jestem ubezpieczony?

W Państwa kraju ojczystym pozostajecie w systemie ubezpieczeń społecznych w okresie do 24 miesięcy. Musicie Państwo to w Niemczech udowodnić przy pomocy zaświadczenia A1, które zostanie Państwu wystawione przez instytucję ubezpieczenia społecznego w Państwa ojczyźnie. Tym samym jesteście też Państwo ubezpieczeni na wypadek zachorowania w swojej ojczyźnie. W Niemczech idziecie Państwo do lekarza z Europejską Kartą Ubezpieczenia Medycznego (EWUŚ).

Proszę zwrócić uwagę na:  Jeżeli jesteście Państwo delegowani na co najmniej rok, możecie Państwo w niemieckiej kasie chorych złożyć wniosek o niemiecką kartę ubezpieczeniową. Potrzebujecie Państwo w tym celu specjalnego formularza z waszej ojczyzny (S1). Tylko wtedy możecie Państwo korzystać z pełnych świadczeń zdrowotnych.

Państwa delegowanie może być prawnie niepoprawne, jeżeli

 • Nie posiadacie Państwo aktualnego zaświadczenia A1.

 • Dopiero w Niemczech zostaliście Państwo pozyskani i zatrudnieni do danej pracy.

 • Państwa firma w kraju ojczystym nie działa (tzw. firma krzak).

 • Pracujecie dłużej niż 24 miesiące, a tu nie są odprowadzane składki na ubezpieczenia społeczne. Jeżeli macie Państwo wątpliwość co do prawnej poprawności swojego delegowania, zapytajcie Państwo w punkcie doradczym bądź w związkach zawodowych!

Przed wyjazdem do Niemiec

Wyjaśnijcie Państwo

Czy jest pisemna umowa o pracę i pisemne porozumienie o delegowaniu?

Czy wiecie Państwo gdzie będziecie mieszkać?

Czy kwatera finansowana jest przez pracodawcę?

Czy jest to zapisane w umowie?

Gdzie będziecie Państwo pracować?

Jak nazywa się zakład, w którym będziecie pracować?

Jakie wynagrodzenie będziecie Państwo otrzymywać? I czy odpowiada ono wynagrodzeniu minimalnemu?

Postarajcie się Państwo o

 • Zaświadczenie A1
 • Europejską Kartę Ubezpieczenia Medycznego (EWUŚ)
 • W przypadku długotrwałego delegowania formularz S1

Aby pracować w Niemczech jako obywatel Unii Europejskiej nie potrzebujecie Państwo pozwolenia na pracę.

Po przybyciu do Niemiec

Zameldujcie się Państwo w urzędzie meldunkowym urzędu gminy/miasta. Zróbcie to Państwo samodzielnie i nie pozostawiajcie tego w kwestii pracodawcy!

W przypadku delegowania dłuższego niż rok, wystąpcie Państwo z wnioskiem o kartę ubezpieczeniową do niemieckiej kasy chorych.

Notujcie Państwo codzienne godziny pracy, zapytajcie Państwo kolegów o dane kontaktowe (adresy i numery telefonów). Bez tych informacji trudno będzie w przypadku konfliktu wyegzekwować Państwa prawa!

Możecie się Państwo procesować o swoje wynagrodzenie przed niemieckim sądem również wtedy jeżeli pracodawca ma swoją siedzibę zagranicą!

Jeżeli dojdzie do nieprawidłowości przy wypłacie Państwa wynagrodzenia, zapytajcie Państwo odpowiednio wcześnie przed wyjazdem z Niemiec o pomoc w punkcie doradczym bądź w odpowiednich związkach zawodowych.

 

stan na kwiecień 2017