Veți fi lucrător detașat în Germania

Detașarea înseamnă că aveți un contract de muncă cu un angajator din România la care lucrați în România și acest angajator vă trimite pentru o perioadă limitată în Germania să desfășurați o activitate anume conform înțelegerii lui cu firma germană.

Trebuie să clarificați cu angajatorul din România detaliile despre munca în străinătate.

Important: Angajatorul din România este și rămâne pentru întreaga perioadă angajatorul dumneavoastră și trebuie să vă plătească salariul!

Se recomandă să stipulați în scris cu angajatorul, ca o completare la contractul de muncă, următoarele puncte:

 • Numele și adresa firmei din Germania unde veți munci
 • Cine este persoana dumneavoastră de contact pe durata detașării la firma din Germania?
 • Locul și durata detașării
 • Felul muncii prestate
 • Salariul: cuantum, indemnizații, bonificații, alte plăți
 • Programul de lucru
 • Concediul
 • Compensarea costurilor suplimentare pentru drum, cazare, schimbare de domiciliu
 • Munca după reîntoarcerea în țară

 

În România trebuie solicitat documentul A1 de la Casa Națională de Pensii Publice din România.

https://www.cnpp.ro/documentul-portabil-a1

De regulă angajatorul preia această formalitate. Documentul A1 dovedește autorităților germane că în România se plătesc pentru dumneavoastră asigurări și contribuții conform legii, și trebuie prezentat în caz de control. Locul dumneavoastră de muncă este deci doar temporar în Germania. Contractul dumneavoastră de muncă din România rămâne valabil cu toate drepturile și obligațiile care decurg din acesta.

Ce trebuie să știți: Pentru raportul dumneavoastră de muncă se aplică în continuare legislația română. În plus, se aplică o parte din legislația germană ca standarde minime pentru protecția dumneavoastră:

 • Salariul minim: Angajatorul din România trebuie să vă plătească neapărat salariul minim aplicabil în Germania. În Germania există două feluri de salarii minime relevante pentru lucrătorii detașați:
 1. Salariul minim legal de 10,45 EUR brut pe oră de la 1.07.2022 sau de 12 EUR brut pe oră de la 1.10.2022. Informați-vă cu privire la posibile creșteri ale acestuia în anii următori.
 2. Salariile minime conform contractelor colective de muncă în unele sectoare de activitate, care sunt adeseori mai mari decât salariul minim legal. Aceste sectoare sunt de exemplu domeniul electrotehnic, curățenia de clădiri sau îngrijirea de persoane. Informați-vă asupra acestor salarii minime sectorale în Germania! Mai multe detalii găsiți în capitolul II.2c. Remunerare.
 • Durata maximă a timpului de lucru și repaosul minim obligatoriu:

în Germania este reglementat prin lege numărul maxim de ore pe care vă este permis să-l lucrați pe zi și pe săptămână. Durata maximă a timpului de lucru nu poate depăși 8 ore pe zi, respectiv 48 de ore pe săptămână. Aceasta poate fi însă prelungită până la cel mult 10 ore pe zi cu condiția ca media orelor de muncă, calculată pe o perioadă de 24 de săptămâni sau 6 luni, să nu depășească 8 ore pe zi. Trebuie respectate pauzele: cel puțin 30 de minute dacă durata timpului de lucru depășește 6 până la 9 ore și cel puțin 45 de minute dacă durata timpului de lucru depășește 9 ore.

Important: Ca timp de lucru este considerată fiecare oră în care sunteți la dispoziția angajatorului! Acesta include timpul în care așteptați de exemplu să se aducă materiale de lucru pe șantierul de construcții sau să elibereze clienții o cameră de hotel.

Parte a timpului de lucru este și timpul în care stați la dispoziție pentru a începe lucrul, de exemplu când îngrijiți bătrâni sau bolnavi la domiciliu și trebuie să vă aflați în apropiere pentru a putea interveni dacă este nevoie. Este recomandat să vă informați într-un centru de consiliere!

 • Concediu minim anual: în Germania se aplică un concediu minim anual de 24 de zile lucrătoare (la 6 zile de lucru pe săptămână) sau 20 de zile lucrătoare (la 5 zile de lucru pe săptămână). Angajatorul dumneavoastră din România trebuie să vă acorde cel puțin acest concediu minim!
 • Legea privind protecția mamelor: În timpul sarcinii sunteți protejată împotriva unei concedieri. Șase săptămâni înainte de naștere și opt săptămâni după naștere se aplică o interdicție de a lucra.
 • Protecția muncii: de exemplu cască obligatorie și echipament de protecție personal pe șantiere. Se aplică, printre altele, Legea protecției muncii, Directiva pentru securitatea și protecția sănătății pe șantiere și Directiva pentru interzicerea muncii copiilor.

În sectoarele în care există un contract colectiv cu caracter general obligatoriu se aplică suplimentar și reglementările acestora. Printre acestea se numără, de exemplu: 

 • Reglementări privind remunerarea (peste salariul minim), inclusiv sporurile pentru orele suplimentare și alte componente ale salariului,
 • Reglementări privind concediul de odihnă, plata concediului de odihnă sau indemnizația de concediu.

Cel mai bine este să solicitați sfatul unui centru de consiliere pentru a afla dacă un asemenea contract se aplică în cazul dumneavoastră.

Angajatorul dumneavoastră din România este obligat să respecte aceste reglementări și nu se poate abate de la ele în detrimentul dumneavoastră! În cazul în care reglementările din contractul dumneavoastră de muncă vă sunt mai favorabile, se vor aplica acestea în continuare.

Atenție și la următoarele informații:

 • Veți rămâne în continuare asigurat medical în România. Veți primi de la Casa Națională de Asigurări de Sănătate competentă cardul european de sănătate și veți putea beneficia de toate serviciile medicale necesare în Germania.

În cazul detașărilor pe termen mai lung, Casa Națională de Asigurări de Sănătate competentă din România vă eliberează formularul S1 (anterior E 106). Cu acest formular puteți merge la o Casă de Asigurări de Sănătate la alegere din Germania pentru a vă transfera în acest fel asigurarea în Germania pe perioada șederii dumneavoastră. În acest mod puteți beneficia pe deplin de serviciile medicale ca și asigurații din Germania.

În cazul unei detașări mai lungi de 12 luni, angajatorul dumneavoastră trebuie să respecte, cu câteva excepții, toate dispozițiile legale privind condițiile de muncă din Germania.

Atenție: Unii angajatori vă vor spune că o asigurare de călătorie este suficientă. Acest lucru nu este corect.

 • Impozitul pe salariu: Dacă lucrați mai mult de 183 de zile pe an temporar în Germania trebuie să plătiți impozit pe venitul din salariu în Germania. Dumneavoastră sau angajatorul dumneavoastră trebuie să vă înregistreze la Finanzamt (Administrația Financiară) în Germania în circumscripția căreia se află domiciliul dumneavoastră.
 • Dacă detașarea dumneavoastră durează mai mult de 24 de luni, angajatorul trebuie să plătească din luna a 25-a pentru dumneavoastră contribuțiile la asigurările sociale în Germania.

 

Feriți-vă de impostori!

Unii angajatori detașează muncitori către Germania fără să aibă dreptul să facă acest lucru. De cele mai multe ori este vorba de așa numitele „firme-cutii poștale”, adică firme care au în România doar o adresă poștală fără să exercite acolo o activitate economică. Asemenea firme nu au de regulă dreptul să trimită muncitori în străinătate. Trebuie întotdeauna să aveți grijă să primiți documentul A1 și să îl aveți întotdeauna la dumneavoastră. Dacă aveți îndoieli cu privire la documentul A1 sau în ceea ce-l privește pe angajator, contactați Casa Națională de Pensii Publice din România (CNPP) sau Inspecția Muncii din România:

https://www.cnpp.ro/relatii-cu-publicul

https://www.inspectiamuncii.ro/contact

 

iunie 2022