Veți fi lucrător detașat în Germania

 1.  

Detașarea înseamnă că aveți un contract de muncă cu angajatorul dumnoavostră din România și acesta vă trimite, pentru o perioadă de timp limitată, în Germania să lucrați pentru un alt angajator.

Trebuie să clarificați cu angajatorul din România detaliile despre munca în Germania.

 

Important: Angajatorul din România este și rămâne pentru întreaga perioadă angajatorul dumneavoastră și trebuie să vă plătească salariul!

 

Se recomandă să stipulați în scris cu angajatorul, ca o completare la contractul de muncă, următoarele puncte:

 • Numele și adresa firmei din Germania unde veți munci
 • Cine este persoana dumneavoastră de contact pe durata detașării la firma din Germania?
 • Locul și durata detașării
 • Tipul muncii prestate
 • Salariul: cuantum, indemnizații, bonificații, alte plăți
 • Programul de lucru
 • Concediu
 • Compensarea costurilor suplimentare pentru drum, cazare, schimbare de domiciliu
 • Continuarea muncii după reîntoarcerea în țară

Locul dumneavoastră de muncă este deci doar temporar în Germania. Contractul dumneavoastră de muncă din România rămâne valabil cu toate drepturile și obligațiile care decurg din acesta.

 

Ce trebuie să știți: Pentru raportul dumneavoastră de muncă se aplică în continuare legislația română.

 

În plus, se aplică pentru protecția dumneavoastră anumite norme germane:

 • Salariul minim: Salariu minim înseamnă că angajatorul din România nu vă poate plăti mai puțin decât acesta! Informați-vă despre salariile minime actuale în Germania! În Germania exista două tipuri de salarii minime care sunt relevante pentru lucrătorii detașați:
 1. Salariul minim legal: de 9,19 € pe ora (Anul 2019)
 2. Salariul minim tarifar/sectorial:  În unele sectoare de activitate, de exemplu în industria cărnii, construcții, curățenie clădiri sau îngrijire la domiciliu, se aplică în Germania un salariu minim sectorial. Aceste sunt de obicei mai ridicate decât salariul minim legal. 
 • Durata maximă a timpului de lucru și repaosul minim obligatoriu: În Germania este reglementat prin lege numărul maxim de ore care vă este permis să-l lucrați pe zi și pe săptămână. Durata maximă a timpului de lucru nu poate depăși 8 ore pe zi.  Aceasta poate fi însă prelungită până la cel mult 10 ore pe zi cu condiția ca media orelor de muncă, calculată pe o perioadă de 24 de săptămâni sau 6 luni, să nu depășească 8 ore pe zi. Trebuie respectate pauzele: cel puțin 30 de minute dacă durata timpului de lucru este între 6 până la 9 ore și cel puțin 45 de minute dacă durata timpului de lucru depășește 9 ore.
Important: Orice oră în care sunteți la dispoziția angajatorului este considerat timp de lucru. Acesta include, de exemplu,  orele în care așteptați materialele de lucru pe șantierul de construcții, timpulul de așteptare într-un hotel pentru decazarea vizitatorilor sau timpul de odihnă în cazul unei pauze prestabilite. Informați-vă cel mai bine la un centru de consiliere!
 • Concediu minim anual: In Germania se aplică un concediu minim anual de 24 de zile lucrătoare (la 6 zile de lucru pe săptămână) sau 20 de zile lucrătoare (la 5 zile de lucru pe săptămână). Angajatorul dumneavoastră din România trebuie să vă acorde cel puțin acest concediu minim!
 • Legea privind protecția mamelor: de exemplu concedierea în timpul sarcinii este interzisă! De asemenea, cu 6 săptămâni până la 8 săptămâni dupa naștere se aplică o interdicție de muncă.
 • Protecția muncii: de exemplu cască obligatorie și echipament de protecție personal pe șantiere. Se aplică, printre altele, Legea protecției muncii, Directiva privind securitatea și protecția sănătății pe șantiere și Directiva privind interzicerea muncii copiilor.

Angajatorul dumneavoastră din România este obligat să respecte aceste reglementări și nu se poate abate de la acestea în detrimentul dumneavoastră!

 

                                   Luați în considerare următoarele sugestii:

 • Angajatorul dumneavoastră sau dumneavoastră trebuie să înregistrați detașarea la Inspectoratul Teritorial de Muncă din România și să solicitați Formularul A1 (anterior E101). Formularul A1 dovedește autorităților germane că detașarea dumneavoastră a fost făcută conform regulilor și trebuie prezentat în caz de control.

  Formularul A1 precizează că pentru contractul dumneavoastră de muncă se aplică în continuare legislația din România și că angajatorul dumneavoastră din România trebuie să plătească lunar contribuțiile pentru asigurările sociale, de pensii și de sănătate pentru dumneavoastră.

 • Veți rămâne în continuare asigurat medical în România. Puteți primi de la Casa Națională de Asigurări de Sănătate competentă cardul european de sănătate cu care veți putea beneficia de toate serviciile medicale necesare în Germania. Cardul trebuie  să îl solicitați personal înainte de a părăsi țara.

 Atenție: Puteți găsi informații suplimentare despre asigurarea socială pe durata detașării pe site-ul vămi (ZOLL) (în germană, engleză și franceză):

http://www.zoll.de/DE/Fachthemen/Arbeit/Sozialversicherung/Sozialversicherung-bei-grenzueberschreitenden-Arbeitseinsatz/Regelungen-innerhalb-EU/regelungen-innerhalb-eu_node.html

 • În cazul detașărilor pe termen mai lung, Casa Națională de Asigurări de Sănătate competentă din România vă poate eliberea formularul S1 (anterior E 106). Cu acest formular puteți merge la o Casă de Asigurări de Sănătate la alegere din Germania pentru a vă transfera în acest fel asigurarea în Germania pe perioada șederii dumneavoastră. În acest mod puteți beneficia pe deplin de serviciile medicale din Germania.

 

 Atenție: Unii angajatori vă vor spune că o asigurare de călătorie este suficientă. Acest lucru nu este corect: Aveți dreptul la toate îngrijirile medicale în Germania!

 

 • Impozitul pe salariu: Dacă lucrați mai mult de 183 de zile pe an  în Germania, trebuie să plătiți impozit pe venitul din salariu în Germania. Dumneavoastră sau angajatorul dumneavoastră trebuie să vă înregistreze la Finanzamt (Administrația Financiară) în Germania în circumscripția căreia se află domiciliul dumneavoastră.
 • Dacă detașarea dumneavoastră durează mai mult de 24 de luni, angajatorul dumneavoastră trebuie să plătească din luna a 25-a pentru dumneavoastră contribuțiile de asigurările sociale în Germania. Dacă este știut de la început că detașarea dumneavoastră va dura mai mult de 24 de luni, acest lucru trebuie raportat Agenției Naționale pentru Plăți și Inspecție Socială (ANPIS), pentru ca aceasta să poată verifica dacă puteți eventual să rămâneți totuși asigurat în România.
 • Feriți-vă de impostori!

Unii angajatori detașează muncitori către Germania fără să aibă dreptul să facă acest lucru. De cele mai multe ori este vorba de așa numitele ”firme-cutii poștale”, adică firme care au în România doar o adresă poștală fără să exercite acolo o activitate economică. Asemenea firme nu au de regulă dreptul să trimită muncitori în străinătate. Trebuie întotdeauna să aveți grijă să primiți Formularul A1 și să îl aveți mereu la dumneavoastră. Dacă aveți îndoieli cu privire la Formularul A1 sau în ceea ce-l privește pe angajator, contactați Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă din România:

Tel.: 0040 213110773

http://www.anofm.ro/node/72

Munca temporară nerestricționată este permisă începând cu data de 01.01.2014.

 

 

Ianuarie 2019