Faire Mobilität

Lucrător detașat în domeniul construcțiilor

Care sunt drepturile tale dacă lucrezi în construcţii și ai fost detașat în Germania?

Ce înseamnă „detașare”?

Prin detașare se înţelege actul prin care se dispune schimbarea temporară a locului de muncă, din dispoziţia angajatorului, într-o altă ţară din Uniunea Europeană (Germania, etc.).

Ce prevederi din Codul muncii se aplică în cazul tău?

Angajaţii beneficiază în perioada delegării de drepturile prevăzute în Codul muncii din ţara de origine. Pe lângă aceste drepturi se mai aplică şi unele prevederi din legislaţia germană, dacă acestea sunt mai favorabile decât cele din ţară.

Ai dreptul la salariul minim legal. Acesta este de 10,45 euro până la 30 septembrie 2022 și de 12,00 euro de la 1 octombrie 2022.

Acest salariu minim trebuie plătit pentru fiecare oră de muncă prestată. Din acest salariu brut se plătesc impozitele şi CAS-ul (asigurarea de pensie, asigurarea de sănătate, asigurarea de şomaj, asigurarea de îngrijire etc.). Salariul primit nu poate fi mai mic decât salariul minim! În cazul în care ai depus o muncă grea şi riscantă (lucrări la înălţime, în gropi de intervenţie sau lucrări cu un echipament special de protecţie etc.) ai dreptul la un spor pentru condiţii periculoase de muncă.

Timpul de muncă

Pentru dumneavoastră se aplică programul de lucru al țării în care veți fi detașat. În majoritatea cazurilor, timpul de muncă este în medie de 40 de ore pe săptămână. Pauzele nu intră în calculul timpului de muncă, nefiind deci plătite.

Timpul de odihnă

După terminarea programului de lucru ai dreptul la un timp de odihnă de cel puţin 11 ore (în cazuri excepţionale: 10 ore).

Sporuri

Dacă ai depăşit timpul de lucru prevăzut în contractul individual de muncă, ai dreptul la anumite sporuri, pe lângă salariul de bază:

 • Pentru fiecare oră suplimentară prestată ai dreptul la un spor de 25 % din salariul orar.
 • Pentru fiecare oră de muncă de noapte ai dreptul la un spor de 20% din salariul orar.
 • Pentru fiecare oră de muncă prestată duminica ai dreptul la un spor de 75 % din salariul orar.

Cheltuielile de cazare şi transport

Cheltuielile de transport trebuie achitate complet de angajator, respectând prevederile legale din ţara de origine. Cheltuielile de cazare în perioada detașării trebuie achitate de angajator, respectând prevederile legale din Germania. Angajatorul nu are dreptul să-ţi reţină din salariu cheltuielile de cazare şi transport.

Cheltuielile de transport în Germania

Dacă lucrezi pe un şantier aflat la cel puţin 50 km depărtare de sediul angajatorului şi dacă timpul necesar pentru a te deplasa de la locuinţă la acest şantier este de peste 1 oră şi ¼, angajatorul este obligat să-ţi acorde o diurnă de 24 euro/zi. Începând cu data de 1.1.2023, angajatorul va trebui să vă plătească 4 euro pe zi pentru cazarea în afara șantierului, în plus față de acești 24 de euro.

Siguranţa şi sănătatea la locul de muncă

La locul de muncă se aplică o serie de prevederi legale foarte stricte, pentru a preveni accidentele cu utilajele folosite, căderea de la înălţime şi alte pericole. Angajatorul este obligat să respecte aceste norme. Pentru alte relaţii sună la telefonul nostru verde.

Concediul

În perioada în care lucrezi în Germania vei avea dreptul la concediul de odihnă plătit, fiindcă şi firmele străine care-şi detaşează muncitorii aici sunt obligate să cotizeze la Casa de Asigurări Sociale din Construcţii (SOKA-BAU). Astfel, la 12 zile de muncă ai dreptul la 1 zi de concediu de odihnă (în total maxim 30 de zile de concediu pe an). Zilele de concediu rămase din anul curent pot fi luate până în luna decembrie a anului următor. După aceea, zilele de concediu neluate se pierd, dar poţi depune o cerere de compensație la SOKA-BAU pentru a ţi se plăti în anul următor!

SOKA-BAU îţi trimite o dată pe an o situaţie (extras de cont). Extrasul de cont se întocmeşte în baza datelor furnizate la SOKA-BAU de patronul tău:”

 • Angajatorii la care aţi fost angajat
 • Numărul de zile în care aţi fost angajat
 • Cuantumul salariilor dvs. brute, raportate de angajatorii dvs.
 • Dreptul la concediu și zilele de concediu luate

Verifică aceste date şi trimite angajatorului o reclamaţie în termen de 2 luni de la primirea extrasului de cont, dacă acesta nu este corect. Dacă vrei, poţi lua legătura şi direct cu SOKA-BAU, sau poţi apela linia noastră telefonică. Membrii sindicatului IG BAU au dreptul gratuit la un avocat angajat de federaţia sindicală.

Unde şi cum eşti asigurat?

Verifică în ţara, de unde esti detașat dacă ești asigurat social şi în special dacă deții o asigurare de sănătate. Dacă da, rămâi asigurat în ţara de unde esti detașat, pe perioada detașării în Germania până la maxim 24 de luni. Pentru a face dovada acestei asigurări ai nevoie de „Formularul A1” de la casa de asigurări sociale din ţara de unde esti detașat. În Germania, pentru a merge la doctor în caz de accident sau de boală ai nevoie de Cardul European de Asigurare de Sănătate (EHIC). Cheltuielile privind serviciile medicale îţi vor fi restituite de casa de asigurări de sănătate din ţara de origine.

Înainte de a pleca în Germania

Verifică următoarele

 • Adresa la care vei locui. Plăteşte angajatorul cazarea?
 • Locul în care vei lucra - pe ce şantier vei lucra şi cum se numeşte antreprenorul general din Germania?
 • Ce salariu vei primi - corespunde salariului minim din construcţii din Germania?

Fă-ţi rost de următoarele

 • copie a „Formularului A1” primită de la angajator
 • Cardul European de Asigurare de Sănătate (EHIC)
 • Cere în orice caz angajatorului să-ţi dea un contract de muncă în scris şi un ordin de detașare.

Dacă nu aveți cetățenie UE, aveți nevoie și de un permis de muncă, chiar dacă ați fost detașat dintr-o țară UE. Ca cetățean al UE, nu aveți nevoie de un permis de muncă pentru a lucra în Germania.

După ce ai ajuns în Germania

Verifică dacă angajatorul te-a înregistrat corect la autorităţile locale de la evidenţa populaţiei. Dacă sunt probleme şi dacă eşti membru de sindicat la IG BAU, ia legătura cu sindicatul sau apelează linia noastră telefonică.

Ce drepturi ai ? Se întâmplă deseori ca muncitorii constructori
să nu-şi primească salariul. Ce faci atunci?

 

 1. Nu semnaţi nimic ce nu înţelegeţi.
 2. Notaţi-vă începutul, sfârșitul și durata programului dvs. zilnic de lucru, inclusiv pauzele.
 3. Notaţi-vă numele și numerele de telefon ale colegilor dvs., care pot confirma datele dvs.
 4. Faceţi poze pe șantier, mai ales cu panoul pe care este descris proiectul de construcţii.
 5. Notați-vă datele importante:
 • adresele șantierelor pe care aţi lucrat
 • numele și datele de contact ale firmei pentru care lucraţi
 • numele și datele de contact ale firmei care activează ca antreprenor general

La nevoie, pentru a primi salariul la care ai dreptul poţi da în judecată în Germania firma la care lucrezi, chiar dacă nu are sediul aici! Dacă nu ai primit tot salariul la care ai dreptul, cere ajutor în Germania înainte de a pleca de aici. Poți apela linia noastră telefonică de exemplu. Membrii de sindicat de la IG BAU au dreptul la un avocat gratuit pentru a începe o acțiune în instanță în cazul salariului neprimit.

Atenţie! „Falsa detașare”

Procedura de detașare s-ar putea să nu fie corectă în cazurile următoare:

 • Dacă nu ai „Formularul A1”.
 • Dacă „Formularul A1” a fost completat incorect, vezi de exemplu ce s-a bifat la „Statut”: „Angajat” sau „Lucrător independent”.
 • Dacă ai fost recrutat şi angajat pe şantier numai după ce ai ajuns aici în Germania.
 • Dacă firma la care eşti angajat nu are activitate în ţară (firmă-fantomă).

Dacă lucrurile nu sunt clare şi dacă eşti membru de sindicat la IG BAU, ia legătura cu sindicatul sau apelează linia noastră telefonică.