Faire Mobilität

Lucrător detașat în domeniul construcțiilor

Lucrați în domeniul construcțiilor și sunteți detașat în Germania – ce drepturi aveți?

Ce este detașarea?

Se consideră că ați fost detașat atunci când angajatorul dumneavoastră vă trimite într-un alt stat al UE (de exemplu Germania) pentru o perioadă de timp limitată, în scopul desfășurării unei activității.

Care drept al muncii vi se aplică?

În calitate de persoană detașată vi se aplică dreptul muncii din țara dumneavoastră de origine.

Cu toate acestea vă sunt aplicabile următoarele norme minime ale dreptului muncii german:

Salariul minim în construcţii

Începând cu 01.01.2018 (brut)

Începând cu 1.03.2019 (brut)

Pentru activităţi simple şi necalificate

11,75 Euro

Pe tot teritoriul Germaniei

12,20 Euro

Pe tot teritoriul Germaniei

Pentru muncitori calificaţi resp. pentru activităţi pentru care sunt necesare cunoştinţe profesionale avansate

Vest 14,95 Euro

Est 11,75 Euro

Berlin 14,80 Euro

Vest 15,20 Euro

Est 12,20 Euro

Berlin 15,05 Euro

 

Acest salariu trebuie acordat pentru fiecare oră de muncă prestată (chiar şi pentru orele suplimentare). Din salariul brut se reţine impozitul pe salariu şi contribuţiile la asigurarea socială (asigurarea de pensii, asigurarea de sănătate, asigurarea de şomaj, asigurarea de îngrijire medicală). Salariul plătit nu poate fi mai mic decât salariul minim! El nu poate fi redus nici măcar prin reținerea altor costuri, ca de pildă a unor costuri pentru cazare, pentru transportul pe şantier sau a unor costuri pentru unelte, mijloace de muncă sau îmbrăcăminte de protecţie.

Timpul de lucru: pentru angajații detașați se aplică timpul de lucru prevăzut în contractul colectiv de muncă, așadar în principiu 40 de ore pe săptămână.

Timpul de odihnă: la finalul programului de lucru aveți dreptul la minimum 11 ore (în cazuri excepționale 10 ore) de timp de odihnă.

Securitatea la locul de muncă: și pentru locul dumneavoastră de muncă există reglementări pe care angajatorul trebuie să le respecte pentru a garanta securitatea și protecția muncii.

Interzicerea discriminării: angajatorul trebuie să se asigure că angajații nu sunt discriminați. De exemplu bărbații și femeile trebuie tratate în mod egal.

Concediu: Si companiile din străinătate care detașează lucrători în Germania participa la procedura caselor pentru plata banilor de concediu din domeniul construcțiilor. Aceasta este organizată de Casa de asigurări sociale din sectorul construcțiilor (SOKA-BAU). În acest context, la fie- care 12 zile de ocupare şi activitate dobândiţi dreptul la 1 zi de concediu (în total aveți dreptul la 30 de zile de concediu pe an). Dacă schimbaţi compania, dreptul la concediu dobândit deja vă va urma în următoarea companie în care veți lucra. Acest lucru este valabil și dacă vă mutați la o companie germană. Dacă nu folosiţi zilele de concediu dobândite într-un anume an sau dacă le folosiţi doar parţial, puteţi să beneficiaţi de zilele de concediu la care aveţi dreptul până în luna decembrie a anului viitor. Apoi, acest drept al dvs. expiră, cu excepția cazului în care depuneți o cerere de compensare prin plată!

Odată pe an, SOKA-BAU vă va trimite un extras de cont care conţine p.a. următoarele informaţii:

•             Angajatorii la care ați fost angajat

•             Numărul de zile în care ați fost angajat

•             Cuantumul salariilor dvs. brute, raportate de angajatorii dvs.

•             Dreptul la concediu și zilele de concediu luate

Acest extras de cont se bazează pe datele transmise de angajatorii dvs. către SOKA-BAU. Verificaţi aceste date şi aduceţi la cunoştinţa angajatorilor dvs. , în termen de 2 luni de la primirea extrasului de cont, eventualele date false. Dacă întâmpinaţi probleme luaţi direct legătura cu SOKA-BAU.

Atenție: Unii angajatori solicită și încasează banii de concediu cuveniți angajaților lor fără ca angajații să fi solicitat concediu cu plată sau să fi primit un astfel de concediu. Verificăți-vă documentele. Dacă aveți dubii, adresați-vă unui birou de consiliere sau direct la SOKA-BAU.

Unde sunteți asigurat?

Continuați să fiți asigurat cu forme legale timp de 24 de luni în țara dumneavoastră de origine. Acest lucru trebuie să îl dovediți în Germania prin certificatul A1 care vă este emis de casa de asigurări din țara dumneavoastră. Astfel continuați să fiți asigurat în sistemul de asigurări de sănătate din țara dumneavoastră de origine. În Germania, puteți beneficia de servicii medicale în cazul unui accident sau al unor boli acute în baza cardului european de sănătate. Cheltuielile pentru eventualele costuri vor fi restituite de casa de asigurări de sănătate din țara dumneavoastră.

Înainte să veniți în Germania

Clarificați

•             Unde veți locui – cazarea este asigurată de angajator?

•             Unde veți munci – cum se numește întreprinderea din Germania la care ați fost detașat?

•             Ce salariu veți primi – corespunde acesta salariului minim?

Obțineți

•             formularul A1

•             cardul european de sănătate

•             Solicitați neapărat angajatorului dumneavoastră un contract de muncă în formă scrisă și un acord scris cu privire la detașare.

Pentru a munci în Germania, în calitate de cetățean al UE sau de persoană cu domiciliul într-un stat membru UE nu aveți nevoie de permis de muncă.

 

După ce ajungeți în Germania

Declarați un domiciliu la autoritățile de evidență a populației. Ocupați-vă personal de acest aspect și nu vă bazați pe angajator!

 

Frecvent, în domeniul construcţiilor, angajaţii sunt înşelaţi şi privați de salariul lor. Ce puteţi face ca aşa ceva să nu vi se întâmple?

•             Notaţi-vă începutul, sfârşitul şi durata programului dvs. zilnic de lucru, inclusiv pauzele şi orele suplimentare prestate.

•             Notaţi-vă numele şi numerele de telefon ale colegilor dvs., care pot confirma datele dvs.

•             Notaţi-vă adresele şantierelor pe care aţi lucrat.

•             Notaţi-vă numele şi datele de contact ale firmei pentru care lucraţi, numele administratorului acesteia, precum şi pe cel al altor persoane care vă dau indicaţii.

•             Notaţi-vă numele şi datele de contact ale firmei care activează ca antreprenor general.

•             Notaţi-vă numele şi datele de contact ale şefului de şantier.

•             Faceţi poze pe şantier, mai ales cu panoul pe care este descris proiectul de construcţii.

•             Nu semnaţi nimic ce nu înţelegeţi.

Puteți să solicitați plata drepturilor dumneavoastră salariale în fața unei instanțe din Germania chiar dacă angajatorul dumneavoastră își are sediul în străinătate! Dacă există probleme la plata salariului dumnea- voastră, solicitați la timp, înainte de a pleca din Germania, ajutorul unui birou de consiliere sau al sindicatului IG-BAU.

 

Detașare legală?

Caracterul legal al detașării este îndoielnic dacă

•             Nu dețineți certificatul A1 valabil.

•             Ați fost recrutat și angajat pentru munca respectivă pe șantier abia după ce ați ajuns în Germania.

•             Firma dumneavoastră nu există în țara dumneavostră de origine (firmă fantomă).

Dacă aveți dubii, solicitați sprijinul unui birou de consiliere sau al unui sindicat.

 

Ianuarie 2018