Munca în domeniul construcţiilor

Drepturile dumneavoastră ca muncitor în construcţii în Germania

Salariul minim în construcţii

În domeniul construcţiilor, sunt valabile pentru toţi angajaţii, chiar și pentru cei detașaţi de angajatorul lor din străinătate în Germania, următoarele salarii minime:

Salariul minim în construcţii*

Începând din 1.1.2021 - 31.12.2021 (brut)

Germania de Vest

 

Berlin

Germania de Est

Pentru muncitori necalificaţi, lucrări simple

 

12,85 euro

 

12,85 euro

 

12,85 euro

 

Pentru muncitori calificaţi

 

15,70 euro

 

15,55 euro

 

12,85 euro

*De la 1.01.2022, salariul minim pe economie în construcții a fost suspendat!

Acest salariu trebuie acordat pentru fiecare oră de muncă prestată (chiar și pentru orele suplimentare). Din salariul brut se reţine impozitul pe salariu și contribuţiile la asigurarea socială (asigurarea de pensii, asigurarea de sănătate, asigurarea de șomaj, asigurarea de îngrijire medicală). Salariul plătit nu poate fi mai mic decât salariul minim! El nu poate fi redus nici măcar prin reţinerea altor costuri, ca de exemplu a unor costuri pentru unelte, materialele de lucru sau îmbrăcăminte de protecţie.

Scadenţa salariului

Salariul se achită cel târziu la mijlocul următoarei luni, de regulă prin virament pe contul dvs. bancar. Angajatorul trebuie să vă înmâneze lunar un calcul scris al sala- riului (fluturaș de salariu). Acesta include suma pe care o câștigaţi, precum și sumele care v-au fost retrase pentru impozitul pe salariu și contribuţiile la asigurarea socială.

Cazarea la lucrări de montaj

Dacă lucraţi la montaj, angajatorul trebuie să vă asigure cazarea și să o plătească. În plus, pentru joburi în deplasare aveţi dreptul să primiţi o diurnă în valoare de 24 EUR pe zi. Printr-un acord de companie această sumă poate fi mărită până la 28 de euro pe zi lucrătoare.

Dreptul la concediu şi procedura caselor pentru plata banilor de concediu

Anual, aveţi dreptul la 30 de zile de concediu cu plată. Deoarece mulţi dintre angajaţii din construcţii își schimbă frecvent locul de muncă, dreptul la concediu este contorizat de către Casa Socială a sectorului industrial al construcţiilor (SOKA-BAU), în așa-zisa„Procedura caselor pentru plata banilor de concediu“. În acest context, la fie- care 12 zile de activitate într-o companie ce activează în construcţii dobândiţi dreptul la 1 zi de concediu. Dacă lucraţi un an întreg, veţi beneficia, prin urmare, de 30 de zile de concediu pe an. Dacă schimbaţi compania, dreptul la concediu deja dobândit se va transmite la următoarea companie în care veţi lucra. Dacă nu folosiţi zilele de concediu dobândite într-un anume an sau dacă le folosiţi doar parţial, beneficiaţi de zilele de concediu la care aveţi dreptul până în luna decembrie a anului viitor. Apoi, acest drept al dvs. expiră!

Fiecare angajator cotizează lunar la SOKA-BAU. Dacă vă luaţi concediu, angajatorul dvs. va primi banii dvs. de concediu de la SOKA-BAU, prin decontare.

Odată pe an, SOKA-BAU vă va trimite un extras de cont care conţine p.a. următoarele informaţii:

 • Angajatorii la care aţi fost angajat
 • Numărul de zile în care aţi fost angajat
 • Cuantumul salariilor dvs. brute, raportate de angajatorii dvs.
 • Dreptul la concediu și zilele de concediu luate

Acest extras de cont se referă la datele transmise de angajatorii dvs. către SOKA-BAU. Verificaţi aceste date și aduceți la cunoștinţa angajatorilor dvs. în termen de 2 luni de la primirea extrasului de cont eventualele date false. Dacă întâmpinaţi probleme, luaţi direct legătura cu SOKA-BAU.

Beneficiaţi de asigurare de sănătate?

În momentul în care sunteţi angajat cu forme legale în Germania, aveţi dreptul la o asigurare de sănătate. Contribuţiile aferente acesteia vor fi achitate lunar de către angajatorul dvs. către Casa de sănătate. De îndată ce deveniţi membru al casei de sănătate, veţi primi un card al asigurării de sănătate cu ajutorul căruia puteţi merge la medic. În Germania, serviciile medicale sunt, de regulă, gratuite.

Continuarea plăţii salariului în caz de boală

Dacă aţi lucrat mai mult de 4 săptămâni la un angajator în calitate de angajat cu forme legale, plătitor de contribuţii la asigurăriile sociale, în caz de boală veţi primi salariul întreg pentru cel mult 6 săptămâni. În acest scop va trebui să-i prezentaţi angajatorului și Casei de sănătate o adeverinţă medicală emisă de medicul dvs. Dacă sunteţi bolnav mai mult de 6 săptămâni, aveţi dreptul la plata unor remuneraţii acordate de Casa de sănătate în caz de boală.

Va trebui să-i comunicaţi angajatorului faptul că vă aflaţi în incapacitate de muncă, precum și eventuala durată a acesteia. Nu uitaţi să-i trimiteţi Casei dvs. de sănătate adeverinţa medicală, în termen de 1 săptămână de la emitere! Dacă nu o faceţi, vă puteţi pierde dreptul la plata remuneraţiei în caz de boală.

Accidente de muncă

La începutul acitivităţii dvs., angajatorul dvs. trebuie să vă înscrie la Asociaţia profesi- onală (Berufsgenossenschaft). Astfel, veţi fi asigurat împotriva accidentelor survenite în timpul muncii, precum și în drum spre sau de la locul de muncă.

Important: Dacă suferiţi un accident de muncă, va trebui să menţionaţi la spital că accidentul s-a produs la locul de muncă. Dacă angajatorul dvs., superiorul dvs. sau șeful dvs. de echipă vă sfătuiește să spuneţi la spital că nu este vorba de un accident de muncă, aceasta ar putea însemna că angajatorul dvs. nu v-a înscris la Asociaţia profesională. Luaţi legătura telefonic cu un birou de consiliere, discutaţi cu sindicatul dvs. și informaţi-vă. Poate fi vorba de o înșelătorie! Dacă nu vorbiţi suficient de bine germana, rugaţi la spital să fiţi asistat de o persoană care vorbește limba dvs.

Frecvent, în domeniul construcţiilor, angajaţii sunt înșelaţi și privaţi de salariul lor. Ce puteţi face ca așa ceva să nu vi se întâmple?

 • Notaţi-vă începutul, sfârșitul și durata programului dvs. zilnic de lucru, inclusiv pauzele și orele suplimentare prestate.
 • Notaţi-vă numele și numerele de telefon ale colegilor dvs., care pot confirma datele dvs.
 • Notaţi-vă adresele șantierelor pe care aţi lucrat.
 • Notaţi-vă numele și datele de contact ale firmei pentru care lucraţi, numele administratorului acesteia, precum și pe cel al altor persoane care vă dau indicaţii.
 • Notaţi-vă numele și datele de contact ale firmei care activează ca antreprenor general.
 • Notaţi-vă numele și datele de contact ale șefului de șantier.
 • Faceţi poze pe șantier, mai ales cu panoul pe care este descris proiectul de construcţii.
 • Nu semnaţi nimic ce nu înţelegeţi.

Dacă lucrurile nu sunt clare și dacă ești membru de sindicat la IG BAU, ia legătura cu sindicatul sau apelează linia noastră telefonică.