U Njemačku odlazite kao upućena radnica/upućeni radnik

Upućivanje znači da imate zaključeni ugovor o radu s vašim poslodavcem u Hrvatskoj i da kod njega radite u Hrvatskoj, no da vas na određeno vrijeme upućuje u Njemačku, kako bi se izvršio određeni posao koji je on ugovorio s njemačkom tvrtkom.

S vašim poslodavcem u Hrvatskoj morate dogovoriti pojedinosti o radu u inozemstvu.

 

Važno: Vaš poslodavac u Hrvatskoj jest i ostaje čitavo vrijeme vaš poslodavac i dužan vam je isplaćivati plaću!

 

S vašim biste poslodavcem trebali, dodatno uz potpisivanje ugovora o radu, pismeno utvrditi sljedeće točke:

 • ime i adresa poduzeća u Njemačkoj u kojem ćete raditi
 • tko je za vrijeme trajanja vašeg upućivanja osoba za kontakt u poduzeću koje vas prima?
 • mjesto rada i trajanje rada
 • vrsta djelatnosti
 • naknada za rad: visina, dodaci, doplate, posebne naknade
 • radno vrijeme
 • godišnji odmor
 • kompenzacija dodatno nastalih troškova za putovanje, smještaj, preseljenje
 • nastavak radnog odnosa s istim poslodavcem nakon povratka iz inozemstva.

U Hrvatskoj je potrebno u mjesno nadležnoj podružnici Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje zatražiti izdavanje Potvrde A1.

Potvrdu možete preuzeti na:

www.mirovinsko.hr > Tiskanice > „7.1a. Zahtjev za izdavanje potvrde A1 - izaslanje zaposlenih osoba u EU“

 

U pravilu će to obaviti vaš poslodavac. Potvrda A 1 dokazuje njemačkim tijelima da ste uredno upućeni na rad u Njemačku. Potvrda se predočuje u slučaju kontrole. Potvrda A1 potvrđuje da se na Vaš radni odnos i dalje primjenjuje hrvatsko pravo te da vaš poslodavac u Hrvatskoj mjesečno plaća za vas doprinose za socijalno, mirovinsko i zdravstveno osiguranje. Vaše mjesto rada je dakle samo privremeno u Njemačkoj. Vaš radni odnos u Hrvatskoj ostaje na snazi sa svim pravima i obavezama.

 

Što morate znati: Za vaš radni odnos i dalje vrijedi hrvatsko radno pravo. 

 

Dodatno za vašu zaštitu na snazi su neki njemački pravni propisi koje vaš poslodavac mora poštovati i ne smije od njih odstupati na vašu štetu:

 • Minimalna plaća: Poslodavac u Hrvatskoj vam u svakom slučaju mora isplatiti minimalnu plaću koja vrijedi u Njemačkoj. U Njemačkoj postoje dvije vrste minimalnih plaća, koje su od značaja za upućene radnike:
 1. Zakonska minimalna plaća u visini od 12,00 EUR bruto po radnom satu.
 2. Minimalne plaće prema kolektivnim ugovorima. U nekim granama odnosno djelatnostima postoje minimalne plaće koje su često više od zakonske minimalne plaće. U te se grane ubrajaju primjerice građevinarstvo, čišćenje zgrada i njegovateljstvo.

Informirajte se o aktualnim minimalnim plaćama koje su u Njemačkoj na snazi za određene grane!

 • Plaćanje
 • Maksimalno radno vrijeme i minimalno vrijeme odmora:

U Njemačkoj je zakonom propisano koliko sati dnevno i tjedno smijete najviše raditi.

Vaše radno vrijeme po radnom danu iznosi najviše 8 sati odnosno 48 sati po radnom tjednu. Radno se vrijeme smije samo onda produžiti na najviše 10 sati dnevno ako u prosjeku od 24 tjedna ili 6 mjeseci dnevno radno vrijeme ne prelazi prosječno 8 sati. Morate se pridržavati dnevne stanke za odmor, a to je najmanje 30 minuta ako radno vrijeme iznosi više od 6 do maksimalno 9 sati odnosno 45 minuta ako radno vrijeme iznosi više od 9 sati.

 

Važno: Radnim vremenom smatra se svaki sat u kojem stojite poslodavcu na raspolaganju! U to spada primjerice i vrijeme dok čekate na radni materijal na gradilištu ili čekate odjavu iz hotela ili se pridržavate propisanog odmora na odmorištu.

 

      U radno vrijeme spada i pripravnost, dakle vrijeme u kojem ste u blizini pripravni za rad, primjerice za njegu starijih i bolesnih osoba. Najbolje je informirati se u nekom savjetovalištu!

 • Minimalni godišnji odmor: U Njemačkoj vrijedi minimalni godišnji odmor od 24 radna dana (ako je šestodnevni radni tjedan) ili 20 radnih dana (ako je petodnevni radni tjedan).

Vaš poslodavac u Hrvatskoj mora vam odobriti taj minimalni godišnji odmor!

 • Zakon o zaštiti majke: Za vrijeme trudnoće zaštićeni ste od otkaza. Šest tjedana prije poroda odnosno osam tjedana nakon poroda na snazi je zabrana rada.
 • Zaštita na radu: Primjerice obaveza nošenja kacige i osobne zaštitne opreme na gradilištima. Na snazi je između ostaloga Zakon o zaštiti na radu, Uredba o sigurnosti i zdravstvenoj zaštiti na gradilištima kao i Uredba o zaštiti rada djece.

 

Osim toga vrijede sljedeće posebnosti za upućene radnike:

 • Porez na dohodak: Ako više od 183 dana privremeno radite u Njemačkoj, morate u Njemačkoj plaćati porez na dohodak. Vaš poslodavac mora vas prijaviti na mjesnoj ispostavi porezne uprave u Njemačkoj ili vi to morate učiniti sami.
 • I dalje ste zdravstveno osigurani u Hrvatskoj.

Od Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (HZZO) dobit ćete Europsku karticu zdravstvenog osiguranja. Na temelju zdravstvene iskaznice možete u Njemačkoj u bolnici ili liječničkoj ambulanti dobiti besplatnu liječničku uslugu. Imajte međutim na umu da iskaznica ne pokriva sve usluge već samo hitne slučajeve i medicinski potrebno liječenje koje se ne može odgoditi.Liječnici u ambulanti o tome mogu imati vrlo različita stajališta.

U slučaju upućivanja radnika koje traje duže od 12 mjeseci, Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje izdaje obrazac S 1 (bivši E 106). Taj ćete obrazac predočiti zdravstvenom osiguranju vašeg izbora u Njemačkoj te ćete tako prenijeti svoje osiguranje za vrijeme svojeg boravka iz Hrvatske u Njemačku. Tako možete dobiti sve potrebne usluge u Njemačkoj.

Ako bi vaše upućivanje trajalo duže od 24 mjeseca, vaš poslodavac mora od 25. mjeseca uplaćivati doprinose za socijalno osiguranje u Njemačkoj. Ako je unaprijed jasno da ćete u Njemačku biti upućeni duže od 24 mjeseca, to je potrebno prijaviti njemačkom Zavodu za socijalno osiguranje (Sozialversicherungsanstalt), kako bi Zavod mogao provjeriti možete li u pojedinom slučaju iznimno ipak ostati socijalno osigurani u Hrvatskoj.

 

Oprez: Neki poslodavci će vam reći da je putno osiguranje dostatno. To nije točno.

 

 • Oprez od moguće prijevare!

Neki poslodavci upućuju radnike u Njemačku premda nemaju pravo na to. To su prije svega tzv. firme koje imaju samo poštanski sandučić, dakle firme koje u Hrvatskoj imaju samo poštansku adresu, no tamo ne obnašaju značajne gospodarske djelatnosti. Takve firme u pravilu nisu ovlaštene upućivati radnice i radnike u Njemačku. Uvijek vodite računa o tome da vam se preda potvrda A1 te je uvijek imajte kod sebe. Ako imate dvojbe glede potvrde i firme koja vas je uputila u Njemačku kontaktirajte Inspektorat rada u Hrvatskoj preko sljedeće adrese:

Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava

Inspektorat rada

Središnji ured

Petračićeva 4

10 000 Zagreb

tel. +3851 3696 486

fax. +3851 3696 499

E-pošta: prijave.sredisnjiured@mrms.hr

https://gov.hr > Moja uprava > Rad > Radni odnos >  Prijava Inspektoratu rada

 

januar 2019