Download

Iznajmljeni radnici

Nema plaće - kako uložiti tužbu pred sudom?

Niste dobili platu - reagujte na vrijeme!

Otkaz ugovora o radu - brzo reagujte!

Poljoprivredi

Preuzmite i uvod

Radite u građevinskom sektoru i upućeni ste na rad u Njemačku - koja imate prava?

Radno vrijeme

Samostalni – samo prividno?

U Njemačku odlazite kao upućena radnica/upućeni radnik

Učlanite se u sindikat - isplati se!

Upućeni na privremeni rad u inozemstvu?

Vaša prava kao građevinski radnik u Njemačkoj

Vozač teretnog