Probni rad

Može biti da vaš poslodavac od vas zatraži da nekoliko dana radite probno prije nego što odluči hoćete li dobiti ugovor o radu. To je uobičajeno i dopustivo, ali

 

Oprez: U načelu niste dužni raditi probno bez plaće! Čim prema nalogu poslodavca obavite djelatnosti koje spadaju u budući rad morate za njih biti i plaćeni.

 

Probni rad ne smije trajati duže od tjedan dana.

 

rujan 2016.