Ako se razbolite

Ako ste radili kod nekog poslodavca duže od 4 tjedna, u slučaju bolesti do 6 tjedana dobit ćete punu plaću. Za to je potrebno da poslodavcu predate potvrdu vašeg liječnika o bolovanju.

Važno: Dužni ste poslodavcu odmah prijaviti privremenu radnu nesposobnost i njeno očekivano trajanje. Ako radna nesposobnost traje duže od tri kalendarska dana, liječnička potvrda o bolovanju mora biti predočena poslodavcu najkasnije onog radnog dana koji slijedi nakon tri dana radne nesposobnosti. Poslodavac može međutim zatražiti predočenje potvrde o bolovanju i ranije, već od prvog dana bolovanja, a da pritom ne navede posebne razloge za to. Pažnja: Imajte te rokove na umu, nepravodobno uručena potvrda o bolovanju može biti razlog za otkaz.

Pažnja: Morate hitno prijaviti svoju privremenu radnu nesposobnost ne samo poslodavcu već i zdravstvenom osiguranju. Dužni ste unutar tjedan dana od izdavanja potvrde o radnoj nesposobnosti istu predočiti vašem zdravstvenom osiguranju (najbolje preporučenom poštom).

Imajte ovaj rok na umu jer pravo na naknadu za bolovanje miruje dok se radna nesposobnost ne prijavi zdravstvenom osiguranju. Ako to ne učinite nećete primati naknadu za bolovanje za proteklo razdoblje.

 

rujan 2016.