Nezgoda na radu i osiguranje od nezgode

Svi su radnici osigurani su preko njemačkog nositelja socijalnog osiguranja (Berufsgenossenschaft) od nezgode koja se može dogoditi za vrijeme rada, na putu prema radnom mjestu ili na putu od radnog mjesta. Vaš vas poslodavac mora na početku rada prijaviti kod osiguravatelja od nezgode.

Važno: Ako se nakon nezgode na radu obratite liječniku morate u svakom slučaju napomenuti da se nezgoda i ozljeda dogodila na radnom mjestu.

Pažnja: Ako vam vaš poslodavac, nadređeni li predradnik savjetuje da u bolnici kažete da nije riječ o nezgodi na radu, vaš vas poslodavac vjerojatno

nije prijavio kod nositelja socijalnog osiguranja (Berufsgenossenschaft). Obratite se jednom od savjetovališta ili razgovarajte s vašim sindikatom i zatražite savjetovanje. Moguće je da se radi o prijevari!

Ako ne govorite dovoljno njemački, u bolnici zatražite nekoga tko govori vašim jezikom.

 

rujan 2016.