Zdravstveno osiguranje

U načelu svoje zdravstveno osiguranje možete sami izabrati. Čim saznate tko će biti vaš poslodavac trebali biste zatražiti članstvo u nekom njemačkom zdravstvenom osiguranju. Još prije početka radnog odnosa vaš će vas poslodavac pitati u kojem zdravstvenom  osiguranju imate zaključeno osiguranje te vas eventualno prijaviti u željenom osiguranju. Poštom će vam biti poslan vaš broj zdravstvenog osiguranja. S tim brojem možete odmah ići liječniku. Oko 4 tjedna nakon prijave bit će vam poslana zdravstvena iskaznica koju morate predočiti svaki put kada idete liječniku.

Neka zdravstvena osiguranja u Njemačkoj traže dokaz o razdoblju osiguranja u Hrvatskoj, koje se dokazuje predočavanjem elektronskog dokumenta SED 040 ili SED 041 (ili E 104). Kontaktirajte u tu svrhu svoj regionalni ured Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje.

Pažnja: Ako se namjeravate vratiti u Hrvatsku morate se prije toga sami odjaviti s njemačkog zdravstvenog osiguranja i dokazati vaš povratak u Hrvatsku. Odjava sa zdravstvenog osiguranja od strane poslodavca nakon završetka vašeg radnog odnosa ne okončava vaše članstvo u njemačkom zdravstvenom osiguranju! Dok ne ispunite svoju obavezu odjavljivanja dužni ste u Njemačkoj sami plaćati mjesečne doprinose za zdravstveno osiguranje.

Osim toga potreban vam je obrazac E104 od vašeg njemačkog zdravstvenog osiguranja kako biste u Hrvatskoj ponovno mogli zaključiti zdravstveno osiguranje.

 

rujan 2016.