Plaće

U Njemačkoj vrijedi načelo: Nema rada bez plaće!

Važno: I bez radnih dokumenata i ugovora o radu poslodavac vam za obavljeni rad mora isplatiti plaću! Nemojte dopustiti da vas poslodavac prestraši ili prisili da radite bez plaće. Imate pravo na plaću za rad!

Plaća mora biti isplaćena najkasnije sredinom sljedećeg mjeseca i u pravilu se doznačuje na vaš bankovni račun. U svakoj banci možete otvoriti račun, za to vam treba kopija osobne iskaznice i potvrde o prijavi boravka u Njemačkoj. I za banku vrijedi:

Nemojte potpisivati ništa što ne razumijete!

Poslodavac vam mora svaki mjesec uručiti obračun plaće. Na tom obračunu piše koliko ste zaradili i koji iznosi poreza i osiguranja se odbijaju.

Porez na dohodak vaš poslodavac uplaćuje izravno poreznoj upravi.

Važno: U Njemačkoj su na snazi minimalne plaće, tj. poslodavac ne smije ni u kojem slučaju isplatiti manje novaca od važeće minimalne plaće:

 

Postoji zakonska minimalna plaća u visini od  12,00 EUR bruto (2022) po radnom satu. Izuzeti od minimalne plaće su samo

  • mlade osobe mlađe od 18 godina,
  • praktikanti (smo neki),
  • učenici u stručnoj izobrazbi i
  • dugoročno nezaposlene osobe.

Dodatne informacije potražite na: www.faire-mobilitaet.de/ > Informationen > Flyer > Gesetzlicher Mindestlohn in Deutschland

(> Informacije > Flyer > Zakonska minimalna plaća u Njemačkoj)

 U mnogim poslovnim granama na snazi je minimalna plaća prema kolektivnom ugovoru koja je viša od zakonske minimalne plaće. U te grane spadaju primjerice građevinarstvo, čišćenje zgrada i njegovateljstvo.

  • U nekim poslovnim granama postoje minimalne plaće prema kolektivnim ugovorima koje trenutačno iznose manje od 12,00 EUR. Te grane su: poljoprivreda i šumarstvo, vrtlarstvo te tekstilna i odjevna industrija (Istočna Njemačka uključujući Berlin do kraja listopada 2016.).

      Od 1. 10. 2022. u svim granama tarifna minimalna plaća prema kolektivnim ugovorima mora iznositi najmanje 12,50 EUR bruto po satu.

Osim toga, postoje minimalne plaće prema kolektivnim ugovorima koje vrijede samo za određene poslodavce i radnike.

Najbolje je raspitati se kod sindikata određene grane odnosno djelatnosti ili u savjetovalištu o tome koja minimalna plaća vrijedi za vas.

Pažnja: Poslodavac isplatu plaće često uvjetuje određenom količinom rada koju treba ispuniti. To nije uvijek dopustivo, zatražite od nekog savjetovališta ili sindikata da provjere vaš ugovor o radu!

Primjer: Ako u nekom hotelu čistite sobe, poslodavac često određuje koliko soba u jednom satu morate očistiti. Poslodavac međutim ne smije isplatiti iznos niži od minimalne plaće. Uvijek zapisujte sate koje ste odradili i osigurajte dokaze za to! Poslodavac mora platiti svaki sat koji ste za njega odradili, neovisno o tome koliko ste soba očistili.

 

Ako poslodavac ne plati:

Poslodavac je dužan svaki mjesec isplatiti vašu plaću. Ako to ne učini, trebali biste poduzeti korake protiv njega. Zatražite od vašeg poslodavca pismeno da vam isplati vašu plaću. U dopisu navedite radne sate koji nisu plaćeni, ukupni iznos koji vam poslodavac duguje kao i vaš bankovni račun. Odredite rok od 2 tjedna za plaćanje. Ako primijetite da vaš poslodavac ne plaća pravovremeno, najbolje je da kontaktirate odmah vaš sindikat ili neko savjetovalište. Nemojte dopustiti da vas zavlači i uvijek vodite evidenciju o radnim satima. Fotografirajte pomoću svojeg mobilnog uređaja ono što radite i radno mjesto. Prikupite što je moguće više informacija o vašem poslodavcu. Što više informacija i dokaza imate, to je veća vaša šansa da dobijete svoj novac.

U mnogim poslovnim granama (građevinarstvo, čišćenje zgrada, prehrambena industrija) često je vaš  poslodavac sklopio ugovor s drugim nalogodavcem, s takozvanim glavnim nalogodavcem (npr. s hotelom, koji čisti tvrtka vašeg poslodavca). Prikupite informacije i dokaze i o tom glavnom nalogodavcu ili drugim podizvođačima. Ako vam poslodavac ne plati, u Njemačkoj možete tražiti plaću od glavnog nalogodavca ili od svakog poduzeća poslovnog lanca koje se nalazi iznad vašeg poslodavca.

 

Pažnja: Nemojte čekati predugo! Uvijek teku rokovi koji određuju koliko dugo imate pravo potraživati vašu plaću od poslodavca ili suda. Ako isteknu rokovi, nemate više mogućnost dobiti vašu plaću.

Rokovi su utvrđeni ugovorom o radu ili kolektivnim ugovorom koji se odnosi na vaš radni odnos. U ovom slučaju također vrijedi: obratite se vašem sindikatu ili savjetovalištu u mjestu vašeg boravka te zatražite savjetovanje. Rok za zakonsku minimalnu plaću iznosi tri godine, toliko dugo možete potraživati vašu plaću.

Ako duže od 2 mjeseca niste dobili plaću, mogli biste se udaljiti s radnog mjesta sve dok poslodavac ne isplati vašu plaću. No, obavezno morate pismeno obavijestiti vašeg poslodavca da to činite zato što on nije isplatio plaću. Prije nego poduzmete ovu mjeru informirajte se kod sindikata ili savjetovališta.

 

siječanj 2022