Otkaz ugovora o radu

Otkaz ugovora o radu

Ako od poslodavca dobijete otkaz ugovora o radu, morate brzo reagirati.
Sljedeće informacije će Vam pomoći da se u ovoj situaciji pravilno postavite.

Otkaz – šta sad?

Protiv neosnovanog ili nepravilnog otkaza, čak i kada je izrečen usmeno, možete se braniti. Morate uložiti tužbu pred radnim sudom. Za tužbu imate na raspolaganju samo 3 tjedna od dana prijema ili izricanja otkaza!

Jeste li otkaz dobili pismeno ili usmeno?

Usmeni otkaz je u osnovi nevažeći, zato ponudite poslodavcu u prisustvu svjedoka i/ili pismeno svoju radnu snagu!

Za pismeni otkaz su propisana određena pravila. Zamolite odvjetnika da pravno pregleda otkaz i sačuvajte omotnicu s poštanskim žigom!

Pozor: Ako se ne usprotivite usmenom ili putem SMS-a ili e-maila izrečenom otkazu i ne podnesete tužbu, otkaz će biti važeći.

Da li je otkaz momentalni/vanredni ili je otkaz sa otkaznim rokom/redovni?

Za momentalni ili vanredni otkaz (fristlose/außerordentliche Kündigung) mora postojati važan razlog, iako se taj razlog ne mora navesti u samom otkaznom pismu. Kod otkaza sa otkaznim rokom/redovnog otkaza (fristgerechte/ordentliche Kündigung) postoje otkazni rokovi (Kündigungsfristen):
Za vrijeme probnog rada po pravilu 2 tjedna a poslije završetka probnog rada najmanje 4 tjedna (pozor: postoje iznimke). Otkazni rokovi su regulisani ili ugovorom o radu ili kolektivnim ugovorom (Tarifvertrag).

Svakako provjerite Vaš ugovor o radu te kolektivni ugovor i razjasnite, je li ispoštovan otkazni rok koji važi za Vas!

Otkaz za vrijeme bolovanja?

Dobiti otkaz za vrijeme bolovanja u Njemačkoj je moguće. Ako Vaš ugovor o radu istječe dok ste još na bolovanju, možete kod zdravstvenog osiguranja podnijeti zahtjev za novčanu naknadu, a morate se javiti  Zavodu za zapošljavanje kada zaključite bolovanje. Ljekarska uvjerenja o bolovanju ne smiju imati prekid i moraju odmah po izdavanju biti dostavljena zdravstvenom osiguranju! Informišite se kod zdravstvenog osiguranja prije nego što napustite Njemačku, jer bi se moglo dogoditi da izgubite pravo na naknadu za bolovanje, a i zdravstveno osiguranje!

Trudnice su posebno zaštićene od otkaza i u vrijeme probnog rada.

Moram li potpisati otkaz?

Otkaz od strane poslodavca ne morate potpisati jer se radi o jednostranoj odluci. Važno je da Vam je otkaz uručen i kada. Dovoljno je da se otkazno pismo nalazi u Vašem poštanskom sandučiću.

Pozor: Poslodavci često ponude radniku da potpiše sporazumni raskid ugovora (Aufhebungsvertrag). Takav sporazum je obostrana izjava kojom se prekida radni odnos i kojom se radnici često odriču svojih prava. Sporazum potpišite samo ako ste saglasni s prekidom Vašeg radnog odnosa i ako ste sigurni da se time ne odričete svojih prava!

Što mogu učiniti protiv otkaza?

Ako ste zaposleni duže od šest mjeseci kod poslodavca koji zapošljava više od 10 radnika (na puno radno vrijeme) podliježete Zakonu o zaštiti od otkaza (Kündigungsschutzgesetz). U ovom slučaju poslodavcu je potreban valjan razlog da Vam da otkaz. Ako mislite da razlog za otkaz ne postoji, možete radnom sudu podnijeti tužbu za poništenje takvog otkaza. Možete tada i pregovarati s poslodavcem o otpremnini. Rok za tužbu je 3 tjedna od dana uručenja otkaza.

Ako ste dobili otkaz, bez odlaganja se obratite sindikatu, odvjetniku ili savjetovalištu.

Što dalje?

Ako ste dobili otkaz, a želite ostati u Njemačkoj, potrebno je da se odmah (u roku od 3 dana) kao nezaposleni prijavite na Zavod za zapošljavanje (Agentur für Arbeit). Na taj način možete dobiti pravo na naknadu za nezaposlene. Ako zakasnite sa prijavom, isplata naknade za nezaposlene Vam može biti obustavljena neko vrijeme.

Ako ste u zadnjih 30 mjeseci bili zaposleni i socijalno osigurani najmanje 12 mjeseci, imate pravo na naknadu za nezaposlene Arbeitslosengeld I (ALG I). U protivnom zahtjev za socijalnu pomoć Bürgergeld (ranije Arbeitslosengeld II (ALG II)) podnesite Jobcentru (JobCenter).

Važno: Ako primate naknadu za nezaposlene i dalje ste zdravstveno osigurani! Pazite na to da bi nakon prekida radnog odnosa zadnju plaću morali primiti do roka dospjeća plaće (npr. do 15. sljedećeg mjeseca)! Naime, često se dogodi da poslodavac ne isplati zadnju plaću ili ne isplati puni iznos plaće. Zato provjerite da li ste dobili odgovarajući iznos! Stupite pravovremeno u kontakt sa savjetovalištem, ako Vam plaća nije isplaćena na vrijeme ili ako isplaćeni iznos nije odgovorajući!

Jesam li i dalje osiguran?

Nakon prestanka radnog odnosa ostajete zdravstveno osigurani još mjesec dana, a nakon toga samo:

  • ako nađete novo zaposlenje,
  • ako primate naknadu za nezaposlene ili
  • ako se osigurate preko nekog drugog lica npr. Vašeg partnera/partnerke.

U protivnom se morate sami „dobrovoljno“ (freiwillig) osigurati i sami plaćati doprinos za zdravstveno osiguranje. Kada otputujete iz Njemačke, dužni ste se odjaviti i o tome obavijestiti zdravstveno osiguranje, inače će se od Vas i dalje zahtijevati plaćanje doprinosa.

Kakve su obveze poslodavca prema meni u slučaju otkaza?

Nakon prestanka radnog odnosa imate pravo na radnu svjedodžbu/ocjene o radu (Arbeitszeugnis) i dokumentaciju o odjavi iz socijalnog osiguranja i primjerak elektronske poreske potvrde (Abmeldung zur Sozialversicherung und Ausdruck der elektronischen Lohnsteuerbescheinigung). Provjerite, imate li preostalog godišnjeg odmora ili prekovremenih sati koji Vam nisu isplaćeni. Ako se pojavi problem, obratite se sindikatu ili savjetovalištu.

Želite li sami dati otkaz?

Ako ugovor o radu ne otkažete pravilno, poslodavac Vas može teretiti za odštetu zbog kršenja ugovora (Vertragsstrafe). Takva mogućnost mora biti određena u radnom ugovoru, a odšteta ne smije iznositi više od jedne Vaše mjesečne plaće. Zato se može dogoditi, da Vam zadnju plaću poslodavac ne isplati ili je isplati samo djelomično.

Da bi to izbjegli:

  • Otkaz uvijek podnesite pismeno, čak i kada sa poslodavcem niste potpisali pismeni radni ugovor!
  • Obratite pažnju i poštujte otkazne rokove! Važno: Bitan je datum uručenja otkaza.
  • Uzmite u obzir dovoljno vremena za dostavu otkaza poštom (preporučeno) ili ovlastite drugo lice da u Vaše ime uruči otkaz poslodavcu! Ako niste sigurni, obratite se savjetovalištu za pomoć.