Otkaz ugovora o radu - brzo reagujte!

Ako od poslodavca dobijete otkaz ugovora o radu, morate brzo reagirati.
Sljedeće informacije će Vam pomoći da se u ovoj situaciji pravilno postavite.

Otkaz – šta sad?

Protiv neosnovanog ili neopravdanog otkaza, čak i kada je izrečen usmeno, možete se braniti. Možete uložiti tužbu radnom sudu. Za tužbu imate na raspolaganju samo 3 tjedna od datuma uručenja ili izricanja otkaza!

Jeste li otkaz dobili pismeno ili usmeno?

Usmeni otkaz je u osnovi nevažeći, zato u prisustvu svjedoka zahtijevajte od poslodavca da Vam omogući da i dalje obavljate svoj posao!

Za pismeni otkaz su propisana određena pravila. Provjerite kod pravnika je li otkaz u skladu sa propisima i sačuvajte kovertu u kojoj Vam je otkaz uručen!

Pozor: Ako se ne usprotivite usmenom otkazu i ne uložite tužbu, takav otkaz postaje važeći.

Je li otkaz trenutni/izvanredni ili sadrži otkazni rok/redoviti otkaz?

Za trenutni ili izvanredni otkaz (fristlose/außerordentliche Kündigung) mora postojati razlog. Kod otkaza sa otkaznim rokom/redovitog otkaza (fristgerechte/ordentliche Kündigung) važe otkazni rokovi (Kündigungsfristen): za vrijeme probnog rada po pravilu 2 tjedna, a poslije završetka probnog rada najmanje 4 tjedna (pozor: postoje izuzeci!). Otkazni rokovi su regulirani ili radnim, ili kolektivnim tarifnim ugovorom (Tarifvertrag). Svakako provjerite Vaš ugovor o radu te kolektivni ugovor i razjasnite, je li ispoštovan otkazni rok koji važi za Vas!

Otkaz za vrijeme bolovanja?

Dobiti otkaz za vrijeme bolovanja u Njemačkoj je moguće. Ako Vaš ugovor o radu isteče dok ste još na bolovanju, možete kod zdravstvenog osiguranja podnijeti zahtjev za novčanu naknadu, a morate se prijaviti na zavodu za zapošljavanje kada zaključite bolovanje.

Pobrinite se da Vašem zdravstvenom osiguranju uvijek dostavite ljekarsko uvjerenje o bolovanju!

Informirajte svoje zdravstveno osiguranje prije nego što napustite Njemačku, jer bi se moglo dogoditi da izgubite pravo na naknadu za bolovanje, ali i na Vaše zdravstveno osiguranje!

Trudnice su posebno zaštićene od otkaza i u vrijeme probnog Rada.

Moram li potpisati otkaz?

Otkaz ne morate potpisati. Važno je da Vam je otkaz uručen.

Pozor: Poslodavci često ponude radniku da potpiše sporazum o prestanku važnosti ugovora o radu (Aufhebungsvertrag). Takav sporazum je obostrana izjava kojom se na želju obadvije strane prekida radni odnos i kojom se radnici često odriču svojih prava. Sporazum potpišite samo ako ste sve jasno razumjeli, ako ste saglasni s prekidom Vašeg radnog odnosa i ako ste sigurni da se time ne odričete svojih prava!

Što mogu učiniti protiv otkaza?

Ako ste zaposleni duže od šest mjeseci kod poslodavca koji zapošljava više od
10 radnika (puno radno vrijeme) podliježete zakonu o zaštiti od otkaza (Kündigungsschutzgesetz). U ovom slučaju je poslodavcu potreban valjani razlog da Vam da otkaz. Ako mislite da razlog za otkaz ne postoji, možete radnom sudu podnijeti tužbu za poništenje takvog otkaza, a možete zahtijevati i odštetu zbog otkaza. Rok za tužbu je 3 tjedna od dana uručenja otkaza.

Ako ste dobili otkaz, bez odlaganja se obratite Vašem sindikatu, odvjetniku ili savjetovalištu.

Kako dalje?

Ako ste dobili otkaz, a želite ostati u Njemačkoj, potrebno je da se odmah (u roku od 3 dana) kao nezaposleni prijavite na burzu rada (Agentur für Arbeit). Na taj način možete dobiti pravo na naknadu za nezaposlene. Ako zakasnite sa prijavom, isplata naknade za nezaposlene Vam može biti obustavljena.

Ako ste u zadnje 2 godine bili zaposleni i socijalno osigurani najmanje 12 mjeseci, imate pravo na naknadu za nezaposlene Arbeitslosengeld I (ALG I). U protivnom zahtjev za naknadu za nezaposlene Arbeitslosengeld II (ALG II) podnesite u burzi rada (JobCenter).

Važno: Ako primate naknadu za nezaposlene i dalje ste zdravstveno osigurani!

Pazite na to da bi nakon prekida radnog odnosa zadnju plaću morali primiti do roka za isplatu (npr. do 15. sljedećeg mjeseca)! Naime, često se dogodi da poslodavac ne isplati zadnju plaću ili ne isplati puni iznos plaće. Zato provjerite da li ste dobili odgovarajući iznos. Stupite pravovremeno u kontakt sa Vašim sindikatom ili savjetovalištem, ako Vam plaća nije isplaćena na vrijeme ili ako isplaćeni iznos nije odgovorajući!

Jesam li još uvijek osiguran?

Nakon prestanka radnog odnosa ostajete zdravstveno osigurani još 30 dana, a nakon toga samo ako:

  • nađete novo zaposlenje,
  • primate naknadu za nezaposlene, ili
  • se osigurate preko neke druge osobe npr. Vašeg partnera/partnerke.

U protivnom se morate sami „dobrovoljno“ (freiwillig) osigurati i samostalno plaćati doprinos za zdravstveno osiguranje. Kada otputujete iz Njemačke, dužni ste odjaviti Vaše boravište u Njemačkoj i o tome informirati Vaše zdravstveno osiguranje, inače će se od Vas i dalje zahtijevati plaćanje doprinosa.

Kakve su obaveze poslodavca prema meni u slučaju otkaza?

Nakon prestanka radnog odnosa imate pravo na potvrdu o radu (Arbeitszeugnis) i dokumentaciju o otkazu - odjavu iz socijalnog osiguranja (Abmeldung zur Sozialversicherung), kao i primjerak elektronske poreske potvrde (Ausdruck der elektronischen Lohnsteuerbescheinigung). Imate pravo i na isplatu neiskorištenog godišnjeg odmora. Ako se pojavi problem, obratite se sindikatu ili savjetovalištu.

Želite li sami dati otkaz?

Ako ugovor o radu ne otkažete pravilno, poslodavac Vas može teretiti za odštetu zbog kršenja ugovora (Vertragsstrafe). Takva mogućnost mora biti regulirana u radnom ugovoru, a odšteta ne smije iznositi više od jedne Vaše mjesečne plaće. Zato se može dogoditi, da Vam zadnju plaću poslodavac ne isplati ili je isplati samo djelomice.

Da bi to izbjegli:

  • otkaz uvijek podnesite pismeno, čak i kada sa poslodavcem niste potpisali pismeni radni ugovor!
  • obratite pažnju i poštujte otkazne rokove! Važno: broji se datum uručenja otkaza poslodavcu, a ne datum kada ste otkaz napisali ili poslali.
  • Uzmite u obzir vrijeme potrebno za slanje otkaza poštom (preporučeno sa povratnicom) ili ovlastite drugo lice da u Vaše ime uruči otkaz poslodavcu!

 

Travanj 2017.godine