Otkaz ugovora o radu

Ako od poslodavca dobijete otkaz ugovora o radu, morate brzo reagirati.
Sljedeće informacije će Vam pomoći da se u ovoj situaciji pravilno postavite.

Otkaz – šta sad?

Protiv neosnovanog ili nepravilnog otkaza, čak i kada je izrečen usmeno, možete se braniti. Morate uložiti tužbu radnom sudu. Za tužbu imate na raspolaganju samo 3 sedmice od dana prijema ili izricanja otkaza!

Jeste li otkaz dobili pismeno ili usmeno?

Usmeni otkaz je nevažeći, zato u prisustvu svjedoka i/ili pismeno ponudite poslodavcu svoju radnu snagu na raspolaganje!

Za pismeni otkaz su propisana određena pravila. Provjerite kod pravnika da li je otkaz pravilno izveden i sačuvajte kovertu u kojoj vam je otkaz uručen!

Pozor: Nemojte se zvanično usprotiviti usmenom otkazu, otkazu izrečenom putem SMS-a ili putem E-Maila i nemojte ulagati tužbu protiv takvog otkaza, u suprotnom postaje važeći!

Da li je u pitanju momentalni/vanredni otkaz ili je otkaz sa otkaznim rokom/redovni otkaz?

Za momentalni ili vanredni otkaz (fristlose/außerordentliche Kündigung) mora postojati važan razlog, iako se taj razlog ne mora navesti u samom otkaznom pismu. Kod otkaza sa otkaznim rokom/redovnog otkaza (fristgerechte/ ordentliche Kündigung) postoje otkazni rokovi (Kündigungsfristen):
Za vrijeme probnog rada po pravilu 2 sedmice, a poslije završetka probnog rada najmanje 4 sedmice (pozor: postoje izuzeci). Otkazni rokovi su regulisani ili radnim, ili kolektivnim ugovorom (Tarifvertrag).

Svakako provjerite Vaš ugovor o radu te kolektivni ugovor i razjasnite, je li ispoštovan otkazni rok koji važi za Vas!

Otkaz za vrijeme bolovanja?

Dobiti otkaz za vrijeme bolovanja u Njemačkoj je moguće. Ako Vaš ugovor o radu isteče dok ste još na bolovanju, možete kod zdravstvenog osiguranja podnijeti zahtjev za novčanu naknadu, a morate se prijaviti na zavodu za zapošljavanje kada zaključite bolovanje. Ljekarska uvjerenja o bolovanju ne smiju imati prekid i moraju odmah po izdavanju biti dostavljene zdravstvenom osiguranju! Informišite se kod zdravstvenog osiguranja prije nego što napustite Njemačku, jer bi se moglo dogoditi da izgubite pravo na naknadu za bolovanje, a i zdravstveno osiguranje!

Trudnice su posebno zaštićene od otkaza i u vrijeme probnog rada.

Moram li potpisati otkaz?

Otkaz od strane poslodavca ne morate potpisati jer se radi o jednostranoj odluci. Važno je da Vam je otkaz uručen i kada. Uručenjem se smatra dan kada je otkazno pismo ubačeno u Vaše poštansko sanduče, ne i dan kada ste ga pronašli!

Pozor: Poslodavci često ponude radniku da potpiše sporazum o prestanku važnosti ugovora o radu (Aufhebungsvertrag). Takav sporazum je obostrana izjava kojom se prekida radni odnos i kojom se radnici često odriču svojih prava. Sporazum potpišite samo ako ste saglasni s prekidom Vašeg radnog odnosa i ako ste sigurni da se time ne odričete svojih prava!

Što mogu učiniti protiv otkaza?

Ako ste zaposleni duže od šest mjeseci kod poslodavca koji zapošljava više od 10 radnika (za puno radno vrijeme) podliježete zakonu o zaštiti od otkaza (Kündigungsschutzgesetz). U ovom slučaju poslodavcu je potreban valjan razlog da Vam da otkaz. Ako mislite da razlog za otkaz ne postoji, možete radnom sudu podnijeti tužbu za poništenje takvog otkaza, a možete zahtijevati i odštetu zbog otkaza. Rok za tužbu je 3 sedmice od dana uručenja otkaza.

Ako ste dobili otkaz, bez odlaganja se obratite sindikatu, odvjetniku ili savjetovalištu.

Šta dalje?

Ako ste dobili otkaz, a želite ostati u Njemačkoj, potrebno je da se odmah (u roku od 3 dana) kao nezaposleni prijavite na zavod za zapošljavanje (Agentur für Arbeit). Na taj način možete dobiti pravo na naknadu za nezaposlene. Ako zakasnite sa prijavom, isplata naknade za nezaposlene Vam može biti obustavljena neko vrijeme.

Ako ste u zadnje 30 mjeseci bili zaposleni i socijalno osigurani najmanje 12 mjeseci, imate pravo na naknadu za nezaposlene Arbeitslosengeld I (ALG I). U protivnom zahtjev za naknadu za nezaposlene Arbeitslosengeld II (ALG II) podnesite u Jobcentru (JobCenter).

Važno: Ako primate naknadu za nezaposlene i dalje ste zdravstveno osigurani! Pazite na to da bi nakon prekida radnog odnosa zadnju platu morali primiti do roka za isplatu (npr. do 15. sljedećeg mjeseca)! Naime, često se dogodi da poslodavac ne isplati zadnju platu ili ne isplati puni iznos plate. Zato provjerite da li ste dobili odgovarajući iznos! Stupite pravovremeno u kontakt sa savjetovalištem, ako Vam plata nije isplaćena na vrijeme ili ako isplaćeni iznos nije odgovorajući!

Jesam li i dalje osiguran?

Nakon prestanka radnog odnosa ostajete zdravstveno osigurani još mjesec dana, a nakon toga samo:

  • ako nađete novo zaposlenje,
  • ako primate naknadu za nezaposlene ili
  • ako se osigurate preko nekog drugog lica npr. Vašeg partnera/partnerke.

U protivnom se morate sami „dobrovoljno“ (freiwillig) osigurati i sami plaćati doprinos za zdravstveno osiguranje. Kada otputujete iz Njemačke, dužni ste se odjaviti i o tome obavijestiti zdravstveno osiguranje, inače će se od Vas i dalje zahtijevati plaćanje doprinosa.

Kakve su obveze poslodavca prema meni u slučaju otkaza?

Nakon prestanka radnog odnosa imate pravo na potvrdu o radu (Arbeitszeugnis) i dokumentaciju o otkazu kao odjavu iz socijalnog osiguranja i primjerak elektronske poreske potvrde (Abmeldung zur Sozialversicherung und Ausdruck der elektronischen Lohnsteuerbescheinigung). Provjerite, imate li preostalog godišnjeg odmora ili prekovremenih sati koji Vam nisu isplaćeni. Ako se pojavi problem, obratite se sindikatu ili savjetovalištu.

Želite li sami dati otkaz?

Ako ugovor o radu ne otkažete pravilno, poslodavac Vas može teretiti za odštetu zbog kršenja ugovora (Vertragsstrafe). Takva mogućnost mora biti određena u radnom ugovoru, a odšteta ne smije iznositi više od jedne Vaše mjesečne plate. Zato se može dogoditi, da Vam zadnju platu poslodavac ne isplati ili je isplati samo djelimično.

Da bi to izbjegli:

  • Otkaz uvijek podnesite pismeno, čak i kada sa poslodavcem niste potpisali pismeni radni ugovor!
  • Obratite pažnju i poštujte otkazne rokove! Važno: Bitan je datum uručenja otkaza.
  • Uzmite u obzir dovoljno vremena za slanje otkaza poštom (preporučeno) ili ovlastite drugo lice da u Vaše ime uruči otkaz poslodavcu! Ako niste sigurni, obratite se savjetovalištu za pomoć.

 

Travanj 2017.godine 

Preuzimanja