Vozite za njemačkog poslodavca?

Možemo Vam pomoći da ostvarite svoja radna prava!

Vaša prava!

Kada vozite u Njemačkoj za Vas vrijedi zakonska minimalna plaća. Nije važno je li Vaš poslodavac iz Njemačke ili iz inozemstva:

Poslodavac mora opravdati sve odbitke od plaće. Obratite nam se ako Vam se odbije dio plaće.

Isplati se retroaktivno zahtijevati neisplaćenu plaću. Moguće je čak zahtijevati isplatu neisplaćene minimalne plaće tri godine unatrag. Preduvjet za to je da ste dobro evidentirali svoje radno vrijeme.

Imate li pravo na naknadu troškova? Ako da: koliko?

Preporučujemo Vam da s poslodavcem sklopite pisani ugovor o visini naknade Vaših troškova.

Njemački poslodavci ne moraju, ali mogu dodatno uz plaću isplatiti neoporezivu naknadu troškova i paušalni iznos za troškove noćenja. Dok vozite ture po Njemačkoj riječ je o sljedećim iznosima:

14 € za dan na kojem ste bili na putu duže od 8 sati;
28 € za dan na kojem ste bili na putu 24 sata;
8 € za noć koju ste prespavali u kamionu.

Ako ste na putu u inozemstvu, njemački poslodavac može obračunati veće neoporezive iznose.

Savjet: Ako Vam poslodavac ne isplati naknadu troškova ili je ne isplati u cijelosti, možete te troškove odbiti od poreza na dohodak. Pri tome Vam može pomoći Vaš sindikat ili porezni savjetnik!

* Minimalna plaća raste:
od 1. siječnja 2022 na 9,82 € bruto po satu;
od 1. srpnja 2022 na 10,45 € bruto po satu.

Podrška!

Savjetovališta Vam mogu ponuditi besplatno pravno savjetovanje, npr. na sljedeće teme:

  • neisplaćene plaće, naknade troškova ili naknade za prekovremeni rad
  • provjera prava na godišnji odmor i ostvarivanje tog prava
  • problemi s naknadom plaće za vrijeme bolovanja ili zdravstvenim osiguranjem
  • problemi sa socijalnim naknadama ili novčanom naknadom za nezaposlene

Dodatna podrška:

Sindikati se zalažu za pravedne plaće za svakoga. To je moguće samo zajedničkim snagama. Učlanite se u sindikat, onda i Vi možete nešto poboljšati! U Njemačkoj su vozači kamiona organizirani u sindikatu ver.di. Na internetskoj stranici www.verdi.de/ueber-uns/verdi-international možete naći informacije o članstvu na brojnim jezicima.

Bolest/ povreda pri vožnji? www.docstop.eu je mobilna liječnička usluga: Nazovite kako biste saznali gdje na aktualnoj ruti možete parkirati kamion u blizini nekog liječnika i kako možete doći do liječnika s tog mjesta. Telefonska linija: 00800 03627867 (broj dostupan u cijeloj EU-i)

PAŽNJA! Jeste li od svog zdravstvenog osiguranja dobili EKZO karticu? Europsku karticu zdravstvenog osiguranja možete prepoznati po zvjezdicama EU-e na poleđini. S tom karticom možete otići liječniku u cijeloj Europskoj uniji.

Paket mobilnosti: Već je neko vrijeme zabranjeno spavanje u kabini tijekom odmora od 45 sati i postoje određena prava na povratak kući. Ova prava imaju za cilj Vaš odmor i regeneraciju, s tim što je poslodavac dužan sve za Vas organizirati. U svom letku na brojnim jezicima nadzorni organ „BAG“ nudi potrebne informacije: https://www.bag.bund.de/DE/Navigation/Verkehrsaufgaben/Kontrollen/kontrollen_node.html

Evidentirajte radno vrijeme!

Kako biste mogli zahtijevati retroaktivnu isplatu neisplaćene plaće za razdoblje od maksimalno tri godine, važno je da zabilježite svaki sat koji ste radili.

Preporučujemo Vam da osobnu evidenciju radnog vremena vodite u tri dijela:

  1. Pročitajte i pohranite podatke sa svoje kartice vozača najmanje jednom, a još bolje dva puta godišnje u digitalnom obliku (u radionici, kod neke špedicije ili kupite uređaj za čitanje podataka s kartice vozača za otprilike 30 €)!
  2. Uslikajte svaki međunarodni teretni list (CMR)! U njemu se nalaze svi podaci poslovnih partnera Vašeg poslodavca koje također možete pozvati na odgovornost.
  3. Svaki put kad prijeđete neku državnu granicu, zabilježite mjesto, datum i vrijeme. Na taj način možete dokazati u kojoj državi imate pravo na koju visinu plaće.

Zapišite radno vrijeme u kalendar, mimo tahografa. Zabilježite početak i kraj svakog radnog dana i sve prekide vožnje (pauze).

 

Što ako Vaš poslodavac zatraži da krivotvorite evidenciju ili prekršite zakon na drugi način?

Na primjer, ako poslodavac od Vas zahtijeva da spavate u kabini tijekom odmora od 45 sati, zatražite da Vam tu uputu potvrdi SMS-om. To kasnije može biti važan dokaz da Vas je poslodavac navodio na kršenje zakona.

Obavijestite svoje kolege i proslijedite ovaj letak. Možete proslijediti i poveznicu na našu informativnu platformu:

www.fair-arbeiten.eu

Poznajete li kolege koji imaju poslodavca sa sjedištem u inozemstvu? Dok voze u Njemačkoj, i oni imaju prava prema njemačkom zakonu. Na gore navedenoj internetskoj stranici također smo sastavili specifične informacije za vozače sa stranim ugovorima o radu.

Imate pravo na plaću za svaki sat koji radite. Koje se vrijeme računa kao radno vrijeme, a koje kao slobodno vrijeme?

Vaš poslodavac Vam treba isplatiti plaću za: vrijeme vožnje, ostale poslove i vremena pripravnosti (raspoloživosti). Važno je razlikovati radno vrijeme, razdoblje pripravnosti (raspoloživosti) i pauze. Obratite pažnju na simbole na tahografu:

  1. Vrijeme vožnje tahograf evidentira automatski koristeći simbol kruga.
  2. Ostale poslove sami ručno bilježite koristeći simbol čekića. U ostale poslove se ubrajaju npr. utovar i istovar (dovoljno je samo da nagledate utovar ili istovar), punjenje goriva, ispunjavanje dokumentacije i ostali poslovi te u velikom broju slučajeva i vrijeme pripravnosti:
  3. Vremenom pripravnosti (raspoloživosti) smatra se razdoblje kada kamion stoji, ali ipak morate poslodavcu stajati na raspolaganju. To se vrijeme može evidentirati korištenjem dva različita simbola:

a. Čekićem se evidentira vrijeme pripravnosti kada unaprijed ne znate kada će se to razdoblje raspoloživosti točno završiti.

b. Kuvertom se evidentira vrijeme pripravnosti kada unaprijed točno znate kada će se razdoblje raspoloživosti završiti.

Sljedeća vremena moraju biti plaćena:

4. Poslodavac Vam samo za Vaše slobodno vrijeme nije dužan ništa platiti. Odaberite na tahometru simbol sjedala/kreveta, samo ako se u tom razdoblju možete udaljiti od kamiona i ne morate poslodavcu stajati na raspolaganju. Zakonom propisano vrijeme prekida vožnje (pauze) i vrijeme odmora smatra se slobodnim vremenom. Poslodavac tijekom Vašeg slobodnog vremena ne smije zahtijevati da radite ili budete u pripravnosti.

Stand: 02/2021