Poljoprivredi

Vaša prava pri radu u poljoprivredi u Njemačkoj

Imate pravo na ovu plaću!

U Njemačkoj je na snazi zakonska minimalna plaća. Ona od listopada 2022. godine iznosi 12 eura bruto po satu. Ova plaća vrijedi za sve osobe koje u Njemačkoj rade u poljoprivredi.

Dopušteno je plaćanje po ubranoj količini (plaća po akordu ili komadu). Međutim, plaća ne smije nikad biti niža od 12 eura bruto po satu. Bruto plaća znači da postoje određeni odbici (npr. porezi), a time je neto plaća manja.

Troškovi i odbici od plaće

 

Smještaj:

Poslodavac Vam troškove smještaja smije odbiti od plaće. Poslodavac Vas mora pisanim putem obavijestiti o tim troškovima kada počnete raditi ili morate potpisati ugovor o najmu u kojem su navedeni troškovi smještaja. Međutim, ako zarađujete manje od 1340 eura mjesečno, poslodavac Vam te troškove ne smije izravno odbiti od plaće.

Prehrana:

Poslodavac Vam troškove prehrane smije odbiti od plaće samo ako Vas je pisanim putem obavijestio o tim troškovima kada počnete raditi. Međutim, ako zarađujete manje od 1340 eura mjesečno, poslodavac Vam te troškove ne smije izravno odbiti od plaće.

Porez:

Vaša se plaća oporezuje u Njemačkoj. Porez plaćate tako što Vam se odbija od plaće.

Posredovanje:

Poslodavac Vam troškove posredovanja radnog mjesta ne smije odbiti od plaće ako ste zaposleni na kraće razdoblje.

Sredstva za rad:

Sve alate za rad (na primjer motike, kutije, folije) kao i osobnu zaštitnu opremu poslodavac Vam je dužan besplatno staviti na raspolaganje. U to spadaju odgovarajuće radne rukavice kao i oprema za zaštitu od sunca i kiše. Osim toga, kod radova na vrućini poslodavac Vam mora osigurati dovoljnu količinu vode za piće.

Kada se isplaćuje plaća?

Morate dobiti isplatnu listu za obračun plaće. Plaća se isplaćuje najkasnije na kraju mjeseca za prethodni mjesec u kojem je izvršen rad. Moraju se isplatiti svi odrađeni radni sati.

U smještaju imate pravo na pretinac koji se može zaključati i u kojem možete čuvati novac. No, ako ste se s poslodavcem dogovorili da Vam se ukupna plaća isplati tek po završetku sezonskog rada, zahtijevajte svakog tjedna ili barem jednom mjesečno privremeni obračun plaće. Usporedite ga sa svojom evidencijom radnog vremena.

Nema plaće? – Učinite nešto!

Poslodavac Vas premalo plaća? U tom slučaju možete zahtijevati svoju plaću. Uvijek imate pravo na svoju plaću, čak i nakon što ste dobili otkaz i nemate pisani ugovor o radu. Nazovite nas.

Bilježite svoje radno vrijeme!

Ako Vam poslodavac ne isplati plaću, morate dokazati koliko ste stvarno radili i na koju plaću imate pravo. Zabilježite stoga svaki dan

 • početak i kraj radnog vremena.
 • pauze. Pauze se ne računaju kao radno vrijeme.
 • kod plaćanja po ubranoj količini: broj predanih kutija/sanduka ili količinu.
 • mjesto rada.

Zatražite od kolegica i kolega koji kao svjedoci mogu potvrditi koliko ste posla odradili da potpišu Vašu dokumentaciju o radnom vremenu.

Prekovremeni rad

Redovno radno vrijeme u poljoprivredi može iznositi 48 sati u radnom tjednu od šest dana. Između dvije radne smjene zakonom je propisano vrijeme odmora u trajanju od 11 sati. Prekovremeni rad je dopušten do maksimalno 10 sati dnevnog radnog vremena. Svaki prekovremeni radni sat mora biti plaćen. Vrijeme vožnje s jednog polja na drugo računa se kao radno vrijeme i mora biti plaćeno.

Beispiel: Stundenzettel

Godišnji odmor

Za svakih 12 dana rada imate pravo na jedan dan godišnjeg odmora. Podnesite zahtjev za godišnji odmor kod svog poslodavca. Ako Vam ne odobri godišnji odmor, mora Vam na kraju radnog odnosa dodatno uz plaću isplatiti i novac za dane godišnjeg odmora.

Ugovor o radu

Pisani ugovor o radu je važan kako biste mogli poduzeti pravne radnje ako dođe do nekih problema. Zatražite od svog poslodavca pisani ugovor o radu u kojem su navedeni najvažniji radni uvjeti. Kada počnete raditi, poslodavac Vas barem pisanim putem mora obavijestiti koliko ćete sati tjedno raditi i koliko dugo će trajati radni odnos. Ako Vam poslodavac odbija dio plaće za smještaj i prehranu, mora Vas pisanim putem informirati o visini odbitka.

Provjerite je li i poslodavac potpisao ugovor. Važno:

 • Ne potpisujte nikakve dokumente koje ne razumijete.
 • Nemojte nikada potpisivati prazne listove, račune ili priznanice.
 • Fotografirajte mobitelom sve dokumente koje potpisujete i zatražite kopiju.

Otkaz

Poslodavac Vam mora dati otkaz u pisanom obliku. Usmeni otkaz nema nikakav pravni učinak. Otkazni rok naveden je u Vašem ugovoru o radu. Taj rok može biti vrlo kratak. Za raskid ugovora o radu potreban je samo potpis Vašeg poslodavca, a ne i Vaš.

Ako niste suglasni s otkazom, odmah nas nazovite. I dalje nudite poslodavcu svoj rad (na primjer putem SMS-a ili WhatsApp-a). Za poduzimanje koraka protiv otkaza na raspolaganju Vam stoje samo tri tjedna od primitka otkaza.

Vaš smještaj

Imate pravo na primjeren smještaj:

 • najmanje 6 kvadratnih metara prostora za Vas u spavaonici,
 • ormar koji se može zaključati za Vaše rublje i dragocjenosti,
 • sjedalo i određenu površinu stola,
 • odgovarajući broj toaleta i tuševa.

U slučaju da su smještaj ili prehrana lošiji nego što Vam je obećano, sve fotografirajte. U slučaju spora možete koristiti fotografije kao dokazni materijal. Nazovite nas ako se od Vas zahtijeva da zbog otkaza odmah napustite smještaj. U pravilu ne morate napustiti smještaj u tako kratkom roku.

Zdravstveno osiguranje

Ako u Njemačkoj radite dulje od 70 dana, poslodavac Vas mora prijaviti na zdravstveno i socijalno osiguranje. Onda ste i u Njemačkoj u potpunosti zdravstveno osigurani. Pobrinite se da dobijete dokaz o osiguranju od svog poslodavca.

Ako u Njemačkoj radite 70 dana ili kraće, Vaš će poslodavac prije početka radnog odnosa provjeriti putem odgovarajućeg obrasca je li morate biti prijavljeni na obvezno zdravstveno osiguranje ili ne.

 • Ako imate zdravstveno osiguranje u zemlji porijekla, to morate dokazati.
 • Ako niste zdravstveno osigurani u zemlji porijekla, Vaš se poslodavac mora pobrinuti za zdravstveno osiguranje. Zatražite od svog poslodavca odgovarajući dokaz na početku radnog odnosa. Troškove obično snosi poslodavac. Ako on ne snosi troškove, onda se mora o tome unaprijed dogovoriti s Vama.

Zatražite da Vam se na početku radnog odnosa uruči potvrda o zdravstvenom osiguranju u slučaju da morate otići liječniku. Ako Vam je liječnik otvorio bolovanje te ako u istom poduzeću radite dulje od četiri tjedna, poslodavac Vam mora isplaćivati plaću i za dane u kojima ne možete raditi.

Sindikat IG BAU – postanite član jake zajednice!

Sindikati se zalažu za prava radnika. Sindikat Vas podržava u radnim sporovima i ako imate problema s poslodavcem. Ako radite u poljoprivredi i želite se učlaniti u sindikat u Njemačkoj, obratite se Industrijskom sindikatu graditeljstva, poljoprivrede i okoliša (njem. IG BAU). Vaš poslodavac neće biti obaviješten o članstvu. Ovdje možete dobiti više informacija:

mobil@igbau.de

www.igbau.de/Jahresmitgliedschaft.html

 

Pravedna mobilnost (njem. Faire Mobilität) – savjetovališta za radnike iz Srednje i Istočne Europe

www.faire-mobilitaet.de

upit@faire-mobilitaet.de

Ako imate problema u području radnog prava u Njemačkoj, možete nazvati besplatnu telefonsku liniju:

0800 0005776

 

 

 

Stand: 03/2023