Poljoprivredi

Informacije za zaposlene koji dolaze iz inozemstva i rade u poljoprivredi

Naknade za rad u poljoprivredi

Za sve radnike u poljoprivrednom sektoru Njemačke od 01.siječnja 2019.god važi minimalna plaća u visini 9,19 eura po satu.

Ova plaća važi i za radnike i radnice koji su na rad u Njemačku upućeni iz inozemstva neovisno o tome u kojoj državi je sedište poslodavca.

Plaća po učinku

Dozvoljena je plaća po učinku (po komadnom i vremenskom akordu). Međutim, mora biti zajamčeno da će vam za svaki radni sat biti isplaćena gore navedena minimalna naknada po satu.

Ugovor o radu

Zatražite od svog poslodavca ugovor o radu u pisanom obliku. Ugovor o radu mora vam biti uručen, ali ne nužno na jeziku koji razumijete. Unatoč tome, dobro se raspitajte i ne potpisujte ništa što ne razumijete.

Radnički sindikati se zalažu za prava radnika i radnica. To se odnosi i na vas unatoč tome što dolazite iz inozemstva.

Mi se zalažemo za to da u Njemačkoj možete raditi u pravednim uslovima!

Ukoliko imate pitanja o svojim pravima obratite nam se!

 

Sukladno zakonskim odredbama ugovor o radu mora sadržavati sljedeće:

 

-              vaše ime i prezime i adresu te naziv i adresu vašeg poslodavca

-              početak i predviđeno trajanje radnog odnosa

-              mjesto obavljanja rada

-              opis poslova

-              iznos plaće i eventualnih dodataka na plaću te rokove isplate

-              dogovoreno radno vrijeme

-              trajanje godišnjeg odmora

-              rokove za otkaz radnog odnosa

-              uputu na važeće kolektivne ugovore

Beispiel: Stundenzettel

Evidentiranje radnog vremena

Svaki dan zabilježite početak i kraj te trajanje radnog vremena, uključujući i pauze. Zabilježite imena svjedoka. Ako je moguće, zatražite od predradnika ili barem radnog kolege da vam potpiše vašu evidenciju.

Kod plaće po učinku (akordu): zabilježite koliko ste predali sanduka ili koje količine.

Kada se isplaćuje plaća?

Plaća mora biti evidentirana na isplatnoj listi za obračun plaće. Isplaćuje se najkasnije na kraju mjeseca za prethodni mjesec u kojem je izvršen rad kada se moraju isplatiti svi stvarno obavljeni radni sati.

Ako je s poslodavcem dogovoreno da se plaća u cijelosti isplaćuje tek po završetku sezonskog rada, tada zahtijevajte tjedni ili mjesečni privremeni obračun plaće.

Prekovremeni rad

Ukoliko u poljoprivrednom sektoru radite šest dana u tjednu, radno vrijeme na razini tjedna može iznositi 48 sati. Svaki Vam radni sat mora biti plaćen, što se odnosi i na prekovremeni rad.

Vrijeme koje trebate kako biste od jednog stigli na drugo radno mjesto se računa u radno vrijeme i mora Vam također biti plaćeno.

 

U slučaju spora

Ako poslodavac ne isplati naknadu za prekovremeni rad, morate dokazati da je poslodavac naložio, odobrio ili tolerirao prekovremeni rad. Stoga i zbog ovog razloga evidentirajte svoje sate u pisanom obliku i neka ih potpiše svjedok.

 

Smještaj i hrana

U slučaju da smještaj ne odgovara dogovorenim uvjetima, fotografirajte svoj smještajni objekt!

Ako vam smještaj i hranu osigura treća osoba, mora vam biti uručen ugovor o najmu ili ugovor o izvršenju usluga na potpis. Ako pak ne dobijete ugovor, svakako se raspitajte koji će vam se iznos zaračunati na kraju sezone za smještaj i hranu.

Ako vam smještaj i hranu osigurava poslodavac, a troškove odbija od vaše plaće, to mora biti jasno prikazano na isplatnoj listi za obračun plaće.

Pozor: Tek kada vaša plaća bude iznad takozvane granice obustava (Pfändungsgrenze), moguće je troškove hrane i smještaja direktno prebiti s plaćom. Granica obustava iz plaća ovisi o broju osoba koje uzdržavate.

Primjer 1: Ako ste samac (neoženjen/neudata) i nemate djece, do neto plaće od 1.139,99 eura* ne smije vam se ništa odbiti od plaće.

Primjer 2: Ako ste oženjeni/udati i imate dvoje djece pa time uzdržavate još tri osobe, do neto plaće od 2.039,99 eura* ne smije vam se ništa odbiti od plaće. Tek ako vaša neto plaća prelazi navedenu granicu, poslodavac može obračunati troškove hrane i smještaja.

Mjesečni obračun: za doručak 52,00 eura*, za ručak 97,00 eura* i za večeru 97,00 eura*, iz čega proizlazi ukupni maksimalni iznos od 246,00 eura* mjesečno.

 

Dnevni obračun: za doručak 1,73 eura*, za ručak 3,23 eura* i za večeru 3,23 eura*, iz čega proizlazi ukupni maksimalni iznos od 8,19  eura* dnevno.

Za smještaj Vam se smije odbiti maksimalno 226,00 eura od mjesečne plaće. Ako ste pak smješteni sa više osoba u jednoj sobi, time se mijenjaju i iznosi: u slučaju dvije osobe 135,60 eura*, tri osobe 113,00 eura* a u slučaju više od tri osobe 90,40 eura* mjesečno.

*Ovi se podaci u narednim godinama mogu minimalno izmijeniti.

 

Zaštitna oprema, alati za rad i voda

Sve alate za rad kao i osobnu zaštitnu opremu poslodavac Vam je dužan besplatno staviti na raspolaganje. U to spadaju odgovarajuće radne rukavice kao i oprema za zaštitu od sunca i kiše. Osim toga, kod radova na vrućini poslodavac Vam mora osigurati dovoljnu količinu vode za piće.

Obratite pažnju da Vam kod prvog mjesečnog obračuna plaće ne budu zaračunati nekakvi dodatni  troškovi kao npr. za navedenu opremu i piće.

Zdravstveno osiguranje

Ako u Njemačkoj radite manje od 71 dana u godini i taj posao ne obavljate kao profesionalnu djelatnost, smatrate se kratkoročno zaposlenim (kurzfristig beschäftigt). Ako u isto vrijeme plaćate obavezne doprinose za socijalno osiguranje u svojoj matičnoj zemlji, to morate dokazati podnošenjem potvrde A1. Na taj ste način zdravstveno osigurani također tokom prvih 70 dana koje radite u Njemačkoj. Ako ne posjedujete potvrdu A1, tada ste kod poslodavca osigurani samo za slučaj ozlijeda na radu. Pobrinite se da u Njemačkoj imate dodatno važeće osiguranje za slučaj bolesti.

Ako se razbolite i od liječnika dobijete potvrdu o bolovanju, imate pravo na plaću u vrijeme bolovanja pod uvjetom da ste u istom poduzeću radili duže od četiri tjedna.

Ako želite produžiti svoj radni odnos na duže od 70 dana, poslodavac Vas mora prijaviti u sustav njemačkog socijalnog osiguranja

 

siječanj 2019