Poljoprivredi

Informacije za zaposlene koji dolaze iz inozemstva i rade u poljoprivredi

Plaće u poljoprivredi

Od siječnja 2021. na snazi je zakonska minimalna plaća u iznosu od 9,50 eura bruto po satu za radnike u poljoprivredi u Njemačkoj.

Zakonska minimalna plaća će porasti:

• od 1. srpnja 2021. na 9,60 eura bruto po satu

• od 1. siječnja 2022. na 9,82 eura bruto po satu

• od 1. srpnja 2022. na 10,45 eura bruto po satu

Ova plaća vrijedi za sve ljude koji rade u Njemačkoj bez obzira na zemlju iz koje dolaze. I u slučaju da Vas je poslodavac uputio na rad u Njemačku, mora Vam isplatiti minimalnu plaću.

Plaća po komadu i plaća po učinku (akordu)

Dopušteno je plaćanje po komadu i učinku (akordu). Međutim, plaće po komadu odnosno po učinku (akordu) ne smiju biti niže od primjenjive minimalne plaće koju biste dobili za svaki odrađeni sat.

Ugovor o radu

Pitajte svog poslodavca da Vam da ugovor o radu.

Ako Vam nije dao ugovor o radu, poslodavac Vam najkasnije mjesec dana nakon početka radnog odnosa mora uručiti osnovne radne uvjete u pisanom obliku.

Važno: Ne potpisujte ništa što ne razumijete.

Ako radite u poljoprivredi i želite postati član sindikata, obratite se Industrijskom sindikatu graditeljstva, poljoprivrede i okoliša (IG BAU).

Sindikat će Vam pomoći u sporovima iz područja radnog prava.

Ovdje ćete dobiti više informacija o članstvu:

+49 391 4085-105 za engleski/njemački jezik

+49 391 4085-106 za bugarski jezik

+49 391 4085-107 za rumunjski jezik

+49 391 4085-108 za poljski jezik

+49 391 4085-114 za bosanski - hrvatski - srpski jezik

+49 391 4085-921 za ruski jezik

+49 391 4085-922 za mađarski jezik

Možete također poslati i e-mail na sljedeću adresu: mobil@igbau.de (na svim jezicima)

Ugovor o radu mora sadržavati sljedeće:

  •  Vaše ime i prezime i adresu te naziv i adresu Vašeg poslodavca
  • početak i predviđeno trajanje radnog odnosa
  • mjesto rada
  • opis poslova
  • iznos plaće i eventualnih dodataka na plaću te rokove isplate
  • ugovoreno radno vrijeme
  • trajanje godišnjeg odmora
  • rokove za otkaz radnog odnosa
  • napomenu o primjenjivim kolektivnim ugovorima
Beispiel: Stundenzettel

Evidencija radnog vremena

Zabilježite svaki dan, početak, kraj i trajanje radnog vremena, uključujući pauze. Zabilježite imena svjedoka. Ako je moguće, zatražite od predradnika ili barem od nekog kolege da potpiše list s evidencijom odrađenih sati.

Kod plaćanja po učinku (akordu): Zabilježite koliko ste predali sanduka odnosno zabilježite količine predane robe.

Kada se isplaćuje plaća?

Morate dobiti isplatnu listu za obračun plaće. Plaća se isplaćuje najkasnije na kraju mjeseca za prethodni mjesec u kojem je izvršen rad. Moraju se isplatiti svi stvarno odrađeni radni sati.

Ako ste se s poslodavcem dogovorili da Vam se ukupna plaća isplati tek po završetku sezonskog rada, zahtijevajte tjedni ili mjesečni privremeni obračun plaće.

Prekovremeni rad

Ako radite šest dana, redovno radno vrijeme može iznositi 48 sati tjedno. Između dvije radne smjene propisano je vrijeme odmora od 11 sati.

Svaki Vam radni sat mora biti plaćen, što se odnosi i na prekovremeni rad. Vrijeme koje trebate kako biste stigli s jednog radnog mjesta na drugo računa se kao radno vrijeme i mora biti plaćeno.

U slučaju spora

Ako poslodavac ne isplati naknadu za prekovremeni rad, morate dokazati da je poslodavac naložio, odobrio ili tolerirao prekovremeni rad. Iz tog razloga također evidentirajte svoje sate u pisanom obliku i neka ih potpiše svjedok.

Smještaj i hrana

Aktualni propisi o zaštiti na radu u vezi s koronavirusom zahtijevaju da se u višekrevetnoj prostoriji za spavanje nalazi maksimalno 8 osoba, tako da po osobi na raspolaganju stoji 6 m².

U slučaju da smještaj ne odgovara dogovorenim uvjetima, fotografirajte svoj smještajni objekt!

Ako Vam smještaj i hranu ne osigura poslodavac, nego treća osoba, mora Vam biti uručen ugovor o najmu ili ugovor o izvršenju usluga na potpis. Ako pak ne dobijete ugovor, svakako se na početku sezone raspitajte kod poslodavca koji će Vam se iznos na kraju zaračunati za smještaj i hranu.

Ako Vam smještaj i hranu osigurava poslodavac, a odbija Vam troškove od plaće, to mora biti jasno prikazano na isplatnoj listi za obračun plaće.

Pozor: Tek kada Vaša plaća bude iznad granice izuzeća od ovrhe (znači iznad zaštićenog iznosa plaće u slučaju ovrhe) moguće je troškove hrane i smještaja direktno prebiti s plaćom. Zaštićeni iznos plaće ovisi o broju osoba koje uzdržavate.

Primjer 1: Vi ste samac (neoženjen/neudata) i nemate djece. Ne smije Vam se ništa odbiti od plaće ako neto plaća ne prelazi iznos od 1.179,99 eura. Od 1. srpnja 2021. ne smije Vam se ništa odbiti od plaće ako je neto plaća manja od 1.259,99 eura.

Primjer 2: Oženjeni/udati ste i imate dvoje djece pa time uzdržavate još tri osobe. Ne smije Vam se ništa odbiti od plaće ako neto plaća ne prelazi iznos od 2.109,99 eura. Od 1. srpnja 2021. ne smije Vam se ništa odbiti od plaće ako je neto plaća manja od 2.249,99 eura. Tek ako Vaša neto plaća pređe navedenu granicu, poslodavac može obračunati troškove hrane i smještaja.

Za prehranu se 2021. godine smiju maksimalno zaračunati sljedeći iznosi:

Mjesečno: za doručak 55,00 eura, za ručak 104,00 eura i za večeru 104,00 eura, iz čega proizlazi ukupni maksimalni iznos od 263,00 eura mjesečno.

Dnevno: za doručak 1,83 eura, za ručak 3,47 eura i za večeru 3,47 eura, iz čega proizlazi ukupni maksimalni iznos od 8,77 eura dnevno.

Za smještaj se smije zaračunati maksimalno 237,00 eura mjesečno. Ako ste pak smješteni s više osoba u jednoj sobi, mora se manje i odbiti od plaće: kod dvije osobe maksimalno 142,20 eura, kod tri osobe 118,50 eura, a kod više od tri osobe 94,80 eura.

Zaštitna oprema, alati za rad i voda

Sve alate za rad kao i osobnu zaštitnu opremu poslodavac Vam je dužan besplatno staviti na raspolaganje. U to spadaju odgovarajuće radne rukavice kao i oprema za zaštitu od sunca i kiše. Osim toga, kod radova na vrućini poslodavac Vam mora osigurati dovoljnu količinu vode za piće.

Obratite pažnju da Vam kod prvog mjesečnog obračuna plaće za navedenu opremu i piće ne budu zaračunati nikakvi dodatni troškovi.

Aktualni propisi o zaštiti na radu u vezi s koronavirusom predviđaju da se i tijekom rada mora održavati udaljenost od najmanje 1,5 metara. Trebalo bi se raditi u fiksnim skupinama od najviše četiri osobe. Samo ako to rad na stroju nužno zahtijeva, može i maksimalno 15 ljudi raditi u jednoj skupini.

Zdravstveno osiguranje

Ako u Njemačkoj radite 70 dana u godini i taj posao ne obavljate kao profesionalnu djelatnost, smatrate se kratkoročno zaposlenim. U tom se slučaju za Vas ne plaćaju doprinosi za socijalno osiguranje u Njemačkoj. Ove je godine to razdoblje produljeno na 102 dana.

Ako ste inače zaposleni u svojoj matičnoj zemlji i plaćate obvezne doprinose za socijalno osiguranje, to morate dokazati podnošenjem potvrde A1.

Na taj ste način socijalno i zdravstveno osigurani u svojoj domovini tijekom prvih 102 dana koje radite u Njemačkoj. Pobrinite se da imate dokaz o zdravstvenom osiguranju koji je valjan u Njemačkoj.

Ako ste kratkoročno zaposleni i ne posjedujete potvrdu A1, moguće je da ste u Njemačkoj osigurani samo za slučaj nezgoda na radu. Pitajte poljoprivrednika je li za Vas sklopljeno privatno zdravstveno osiguranje.

Ako želite produžiti svoj radni odnos na duže od 102 dana, poslodavac Vas mora prijaviti u sustav njemačkog socijalnog osiguranja. Pobrinite se za to!

Raspitajte se kod svog poslodavca i neka Vam uruči potvrdu o prijavi na obvezno socijalno osiguranje.

Ako se razbolite i od liječnika dobijete potvrdu o bolovanju, imate pravo na naknadu plaće tijekom trajanja bolesti pod uvjetom da ste u istom poduzeću radili duže od četiri tjedna.