Samostalni ste – samo prividno?

Radite u Njemačkoj a ne znate, radite li kao samostalni radnik (privatnik) ili kao zaposlenik?

Provjerite svoj radni odnos!
Provjerite sami:

Sljedeće informacije mogu Vam pomoći da razjasnite: jeste li zaposlenik ili (prividno) samostalni?

Samostalni radnici su sami svoj šef. Nitko im ne daje naredbe i sami odlučuju, kako i na koji način će obaviti primljeni posao.

Zaposlenici imaju poslodavca. Dobivaju od njega upute i obavljaju poslove koje im on odredi.

Samostalni radnici se plaćuju za određeni posao a ne za njihovo radno vrijeme. Cijenu tog posla pregovaraju s naručiteljem posla.

 

Zaposlenike plaća poslodavac prema fiksno ugovorenoj satnici. Od 2015.godine u Njemačkoj postoji zakonom propisana minimalna plaća i trenutno iznosi 8,84€ po satu.U vezi sa minimalcem, informirajte se u sindikatu, u savjetovalištu ili putem interneta: www.mindestlohn.de

Samostalni radnici izdaju račune. Iznos zarade određuju tek nakon što su oduzeli poreze na prihod, promet, i obrt, socijalno osiguranje, mirovinsko osiguranje, članarine poslovnih udruga.

Samostalni radnik koji ne dobije naknadu za obavljeni posao, snosi sam svoje gubitke.

Zaposlenici primaju mjesečnu plaću ili ih se isplaćuje tjedno i od poslodavca dobiju obračun plaće. Poslodavac obavlja plaćanje poreza, zdravstvenog i socijalnog osiguranja. Zaposlenici imaju pravo na plaću, i u slučaju da poslodavac ima poslovne gubitke.

Samostalni radnici ili njihovo poduzeće zakonski su odgovorni za greške u poslu. I nakon više godina to ih može koštati puno novaca.

Zaposlenici dobiju svoje plaće i u slučaju grešaka u poslu - osim ako je šteta prouzrokovana grubim nemarom ili čak namjerno.

Samostalni radnici od nalogodavca ne dobiju ni plaću u slučaju bolesti niti novac za godišnji odmor. Sami odlučuju kada uzimaju godišnji odmor.

Zaposlenici imaju pravo na plaću i u slučaju bolesti, na zakonom određeni godišnji odmor kao i novac za odmor. Korištenje plaćenog odmora moraju dogovoriti s poslodavcem.

Samostalni radnici održavaju svoju sopstvenu radionicu (ured, skladište, itd.). Radni materijal i alat samostalni radnici uglavnom kupuju sami i brinu se o prijevozu.

Zaposlenici nisu dužni nabavljati radni materijal i alat, te brinuti se za prijevoz - to je nadležnost i dužnost poslodavca.

 

 

Budite pažljivi i informirajte se:

Ako ne želite raditi kao samostalni radnik ili poduzetnik, ne potpisujte poslovni ili honorarni ugovor, nikakav ugovor udruge, ne registirajte se u obrtničku komoru. Poznato nam je dosta slučajeva, kolegica i kolega koji su bez svoga znanja prijavljeni kao samostalni radnici. Na taj način su prevareni i ostaju bez zakonskih prava kao zaposlenici.

Kada vlast ustanovi da radite kao prividni samostalni radnik , naknadno će Vas tretirati kao zaposlenika. Naručitelj posla mora za Vas platiti socijalna osiguranja i porez retroaktivno. U tom slučaju ste i Vi dužni da platite svoj udio socijalnog osiguranja, ali za maksimalno zadnja tri mjeseca. Može se dogoditi da morate platiti kaznu radi prekršaja. Onome ko je posao od Vas naručio prijeti kazna do 500.000 €.

Ako sumnjate da ste zaposleni kao prividni samostalni radnik: javite se sindikatu ili se obratite jednom od gore navedenih savjetovališta. Možemo Vam pružiti savjet što trebate činiti.

Neovisno od toga da li radite kao (prividni) samostalni radnik ili kao zaposlenik – trebate uvijek zapisivati Vaše dnevno radno vrijeme (sate, pauze, prekovremene sate).

Budite oprezni: tko Vas bez Vaše volje namami na rad samostalnog radnika, želi Vam oduzeti zakonska prava zaposlenika.

Ako sumnjate da niste regularno plaćeni, skupljajte sljedeće podatke o Vašem radu:

  • naziv (i adresu) poduzeća kod kojeg ste zaposleni i odgovorne osobe koje Vam izdaju naredbe,
  • točnu adresu Vašeg radnog mjesta,
  • imena drugih poduzeća koje sudjeluju u poslu,
  • adresu Vašeg smještaja,
  • fotografije radnog mjesta ili Vašeg smještaja,
  • imena (adrese, brojeve telefona) Vaših kolega,
  • Vaš radni ugovor (ili kopiju ugovora) i ostalu dokumentaciju vezanu za Vaš radni odnos.

 

Travanj 2017.godine

Preuzimanja