Samostalni – samo prividno?

Poznajete li Vaša prava? Provjerite Vaš radni odnos?

Radite u Njemackoj
a ne znate, radite li samostalno ili kao zaposlenik?

 

Samostalni radnici su sami svoj šef. Nitko im ne daje naredbe i sami odlucuju, kako i na koji nacin ce obaviti primljeni posao.

Zaposlenici imaju poslodavca. Dobivaju od njega upute i obavljaju poslove koje im on odredi.

Samostalni radnici se placuju za odreeni posao a ne za njihovo radno vrijeme. Cijenu tog posla pregovaraju s naruciteljem posla.

 

Zaposlenike placa poslodavac prema ugovorenoj satnici. U Njemackoj postoje u odreenim sektorima minimalne place (npr. cišcenje zgrada, graevinski poslovi, sektor njege ili iznajmljivanje radnika…)
U vezi s tim pitanjem informirajte se kod sindikata, u savjetovalištu ili putem interneta: www.mindestlohn.de

Samostalni radnici izdaju racune. Iznos zarade odreuju tek nakon što su oduzeli, porez na promet, socijalno osiguranje, mirovinsko osiguranje, clanarine poslovnih udruga. Samostalni radnik koji ne dobije naknadu za obavljeni posao, snosi sam svoje gubitke.

Zaposlenici primaju mjesecnu placu ili ih se isplacuje tjedno I od poslodavca dobiju obracun place. Posladavac obavlja placanje poreza, zdravstvenog i socijalnog osiguranja. Zaposlenici imaju pravo na placu, i u slucaju da poslodavac ima poslovne gubitke.

Samostalni radnici ili njihovo poduzece zakonski su odgovorni za greške posla. I nakon više godina to ih može koštati puno novaca.

Zaposlenici dobiju svoje place i u slucaju grešaka u poslu- osim ako je šteta prouzrokovana grubo nemarno ili cak namjerno.

Samostalni radnici od narucitelja/poslodavca ne dobiju ni placu u slucaju bolesti niti novac za dopust. Sami odlucuju kada uzimaju dopust.

Zaposlenici imaju pravo na placu i u slucaju bolesti, na zakonom odreeni dopust kao i novac za dopust. Korištenje placenog dopusta morate dogovoriti s poslodavcem.

Samostalni radnici održavaju svoju sopstvenu radionicu (ured, skladište, itd.) Radni materijal i alat samostalni radnici uglavnom kupuju sami i brinu se o prijevozu.

Zaposlenici nisu dužni nabavljati radni materijal i alat, te brinuti se za prijevoz, to je nadležnost i dužnost poslodavca.

 

 

Budite pozorni i informirajte se:

Ako ne želite raditi kao samostalni radnik ili poduzetnik, ne potpisujte poslovni ili honorarni ugovor, nikakav ugovor udruge, ne registirajte se u obrtnicku komoru. Poznato nam je dosta slucajeva, kolegica i kolega koji su bez svoga znanja prijavljeni kao samostalni radnici. Na taj nacin su prevareni i ostaju bez zakonskih prava kao zaposlenici.

Kada vlast ustanovi da radite kao prividni samostalni radnik , naknadno ce Vas tretirati kaozaposlenika. Poslodavac mora za Vas platiti socijalna osiguranja i porez retroaktivno. U tom slucaju ste i Vi dužni da platite svoj udio socijalnog osiguranja, ali maksimalno zadnja tri mjeseca.

Može se dogoditi da morate platiti kaznu radi prekršaja. Vašem poslodavcu prijeti kazna do 500.000,00 Eura.

Ako sumnjate da ste zaposleni kao prividni samostalni radnik:

Javite se sindikatu ili se obratite jednom od gore navedenih savjetovališta. Možemo Vam pružiti savjet što trebate ciniti.

Budite oprezni: Tko Vas bez Vaše volje namami na rad samostalnog radnika, želi Vam oduzeti zakonska prava zaposlenika.

 

Neovisno od toga da li radite kao (prividni) samostalni radnik ili kao zaposlenik – trebate uvijek zapisivati Vaše dnevno radno vrijeme (sate, pauze, prekovremene sate).
Ako sumnjate da niste regularno placeni, skupljajte podatke o Vašem radu:

  • naziv (i adresu) poduzeca kod koje ste zaposleni i odgovorne osobe koje Vam daju naredbe
  • tocnu adresu Vašeg radnog mjesta
  • imena drugih poduzeca koje sudjeluju u poslu
  • adresu Vašeg smještaja
  • fotograje radnog mjesta ili Vašeg smještaja
  • imena (adrese, brojeve telefona) Vaših kolega
  • Vaš radni ugovor (ili kopiju ugovora) i ostalu dokumentaciju vezanu za Vašeg radni odnosa

 

srpanj 2019.godine