Iznajmljeni radnici

Spadate u tu vrstu rada? Znate li svoja prava?

Mnogi mobilni radnici se u Njemačkoj na početku zaposle kao iznajmljeni (lizing) radnici. Za njih važe određena pravila plaćanja i radnih uslova. Ovdje vam pružamo pregled takvog zapošljavanja.

Iznajmljeni radnik – spadate u tu vrstu rada?

U Njemačkoj su iznajmljeni rad (Leiharbeit) i privremeni rad (Zeitarbeit) dva pojma koja imaju isto značenje i označavaju iznajmljivanje radnika. Formalni pojam ovog oblika zaposlenja jest „prepuštanje radnika“ (Arbeitnehmerüberlassung).
Lizing poduzeće posudi Vas kao radnika jednom drugom poduzeću na neko određeno vrijeme. Vaš poslodavac i dalje ostaje lizing poduzeće, a ne poduzeće u kojem radite. Na poslu podliježete uputstvima i naredbama poduzeća u kojem radite i možete se obraćati vođstvu tog poduzeća, ali lizing poduzeće ostaje i dalje odgovorno za pitanja plaćanja i uslova rada (kao i radnog vremena i trajanja godišnjeg odmora).

Važno: Lizing poduzeće sa kojim ste potpisali ugovor je Vaš poslodavac sa svim pravima i obavezama, koje iz toga ugovora proizilaze! Lizing poduzeća nisu agencije za posredovanje pri zapošljavanju radnika! Lizing poduzeća moraju imati posebnu dozvolu njemačke burze rada.

Poznajete li svoja prava?

Skoro sva lizing poduzeća u Njemačkoj pozivaju se na jedan od dva važeća kolektivna tarifna ugovora (Tarifverträge): DGB-BAP ili DGB-iGZ. Tim kolektivnim tarifnim ugovorima regulirani su radni uslovi i plaće za sve iznajmljene radnike.
Često se u Vašem radnom ugovoru poziva na kolektivni tarifni ugovor. Poslodavac je dužan uručiti Vam jedan važeći primjerak kolektivnog ugovora, ako to zahtijevate.

Koliko zarađujem?

Kolektivnim tarifnim ugovorima regulirane su zakonske i obavezne minimalne plaće iznajmljenih radnika. Trenutno je to 9,79€ bruto/sat u zapadnim i 9,49 € bruto/sat u istočnim saveznim pokrajinama.

Ako za Vas ne važi nijedan kolektivni tarifni ugovor, za isti posao morate biti najmanje plaćeni kao i radnici koji su zaposleni u poduzeću u kojem radite (Equal-Pay-Prinzip).
Vaša konkretna plaća određena je po tarifnim grupama naknade (Entgeltgruppe).
Kolektivni ugovor sadrži 9 tarifnih grupa naknade (Entgeltgruppen). Podjela se ravna prema poslu koji obavljate.

Pozor: Ako imate kvalifikaciju za posao koji obavljate, ne smiju Vam dodijeliti tarifnu grupu 1, nego morate imati veću plaću!

Tome se dodaju još kolektivnim ugovorom regulirani dodaci za prekovremene radne sate, rad nedjeljom i praznicima, kao i noćni rad te eventualno novac za prenoćište ili besplatan smještaj, ako radite daleko od sjedišta poduzeća.

Kako funkcionira konto radnih sati?

Lizing poduzeća obično sklapaju radne ugovore na 35-sati-tjedno. Ali Vaše stvarno radno vrijeme često se ravna prema smjenama poduzeća u kojem radite. Na Vašem kontu radnih sati (Arbeitszeitkonto) skupljate plus i minus sate, u zavisnosti od toga šta je ugovorom o radu dogovoreno. Broj dozvoljenih plus sati na kontu radnih sati (Arbeitszeitkonto) je ograničen na 150 prema kolektivnom ugovoru DGB-iGZ, a na 200 prema kolektivnom ugovoru DGB-BAP.

Neka lizing poduzeća isplaćuju plus sate zajedno sa Vašom mjesečnom plaćom. Druga plaćaju plus sate tek kad ste dostigli dozvoljeni limit ili kada Vam ističe ugovor. Ako imate plus sate na svom kontu radnih sati, možete uzeti slobodne dane, a isto to može od Vas zahtjevati i Vaš poslodavac (dodatni slobodni dani).

Ako imate 105 i više plus sati, možete zahtijevati da Vam ti sati budu isplaćeni.

Šta se događa kada nema više posla za mene?

Također i za dane bez posla imate pravo na plaću!
Ako Vaš poslodavac nema posla za Vas, mora Vam i dalje plaćati regularnu plaću, sve dok ste mu na raspolaganju. Ne smije Vam te sate upisivati kao minus na Vaš plus/minus konto sati i ne smije Vas natjerati da uzmete godišnji odmor!
Ako u poduzeću u kojem radite nema više posla za Vas, to nije razlog za otkaz. Vaše lizing poduzeće je dužno da Vam nađe posao u nekom drugom poduzeću.

Pozor: Ako ste zaposleni kao iznajmljeni radnik, otkazni rokovi (Kündigungsfristen) su za vrijeme probnog rada vrlo kratki.

Šta učiniti ako obračun plaće nije u redu?

Prema kolektivnom ugovoru iznajmljeni radnici imaju kratke rokove (Ausschlussfristen) da zahtijevaju ispravljanje pogrešno obračunatog radnog vremena ili povrat neosnovanih odbitaka. Neisplaćenu plaću moraju zahtijevati u roku od tri mjeseca od roka za isplatu te plaće, inače njihovo pravo na zarađeni novac propada!

Radi toga reagirajte odmah i napišite pismeni zahtjev za isplatu plaće! Obratite se savjetovalištu ili radničkom sindikatu za stručno savjetovanje ako imate neka pitanja ili Vam je potrebna podrška.

 

siječanj 2019