Nema plaće - tužbu pred sudom?

Često se dešava da morate ići pred sud. Ne plašite se sudskog postupka u Njemačkoj! Sljedeće informacije su bitne prije nego što uložite tužbu:

 • Iako je sjedište poduzeća u inozemstvu, možete uložiti tužbu njemačkom sudu ako ste radili/radite u Njemačkoj.
 • Na sudu morate dokazati Vaše radne sate pomoću bilješki i svjedoka.
 • Računajte na to da sudski postupak u Njemačkoj traje najmanje pola godine!
 • Sudski postupci se često rješavaju takozvanom nagodbom, što znači da sa suprotnom stranom sklapate dogovor. U tom slučaju nije moguće realizirati potpuni iznos koji zahtijevate. Sa druge strane, vrijeme u kojem se postiže nagodba je kraće nego trajanje postupka kojim se postiže sudska presude, a s nagodbom je moguće zahtijevati sudbenu ovrhu.

Ako je Vaš poslodavac prijavio insolventnost, postoji mogućnost da zavod za zapošljavanje isplati Vašu plaću. Pravovremeno podnesite zahtjev za isplatu novca u slučaju insolventnosti (Insolvenzgeldantrag)!

Pozor: Za ulaganje tužbe postoje takozvani krajni rokovi – „Ausschlussfristen“– koji su regulirani radnim ili kolektivnim ugovorom. Rokovi mogu biti vrlo kratki (od nekoliko tjedana do nekoliko mjeseci). Provjerite to! Ako rok istekne, može se dogoditi da sud ne prihvati Vašu tužbu. Obratite se pravniku za savjet, da razjasnite je li u Vašem slučaju tužba još uvijek moguća!

Ako ulažete tužbu radnom sudu, imate 3 opcije:

1. Zastupate se sami.

2. Opunomoćite odvjetnika/odvjetnicu

3. Zastupa Vas Vaš sindikat.

Pozor: Uzmite u obzir da sljedeće informacije važe samo za zaposlenike/ice. Za samostalne djelatnike važe druge odredbe. Ako niste sigurni jeste li u pravnom smislu samostalni djelatnik/ca ili zaposlenik/ca, raspitajte se u nekom od savjetovališta.

1. Zastupate se samostalno (ili preko direktnog opunomoćenika)

Postupak

 • Otiđete (u pratnji osobe koja vlada njemačkim jezikom) u prijemnu kancelariju (Rechtsantragsstelle) nadležnog njemačkog radnog suda (Arbeitsgerichts) i uložite usmenu tužbu za ostvarenje svojih prava.
 • Na sudsku raspravu morate doći osobno i predočiti svoje dokaze.
 • Za sudsko ročište imate pravo zatražiti sudskog tumača-prevodilaca.

Troškovi

 • Ako izgubite sudski postupak, dužni ste platiti trošak za poštarinu, tumača, putne troškove i sudsku pristojbu.
 • Sudsku pristojbu ne morate unaprijed platiti. Sudska pristojba nije visoka i ne plaća se ako se na prvom postupku dogovori usporedba.
 • U prvom postupku u pitanjima radnog prava ne plaćate odvjetnika suprotne strane, čak i ako ste izgubili proces.

Prednosti i mane

 • Nemate troškove odvjetnika ali zato ostajete bez stručnog savjetovanja.
 • Savjet: imate mogućnost da se za savjet obratite odvjetniku a ipak da se samostalno zastupate na sudu.
 • Sudski postupak zahtijeva opširno stručno i jezično znanje i sposobnosti. Ako suprotna strana ima odvjetnika, to može umanjiti vaše izglede za uspjeh u procesu.

2. Zastupa Vas odvjetnik/odvjetnica

Postupak

 • Morate potražiti odvjetnika koji govori Vaš maternji jezik. Raspitajte se u savjetovalištu.
 • Najprije se posavjetujte o izgledima za uspjeh Vaše tužbe.
 • Odvjetnik ulaže za Vas tužbu i ide na ročišta.
 • Za vrijeme postupka morate kontaktirati sa svojim odvjetnikom (čak i kada se nalazite u inozemstvu).

Troškovi

 • Razjasnite visinu troškova odmah na početku! Honorar za savjetovanje odvjetnik svojevoljno određuje. Troškovi vođenja postupka formiraju se u skladu sa vrijednošću sudskog spora (suma za koju se tuži).
 • Ako imate niska primanja, možete se obratiti lokalnom općinskom sudu (Amtsgericht ) i zatražite potvrdu (Beratungshilfeschein), sa kojom će savjetovanje kod Vašeg advokata biti (skoro) besplatno.
 • Odvjetnik može u tom slučaju za Vas uložiti i zahtjev za besplatan pravni proces (Prozesskostenhilfe). U slučaju odobrenja zahtjeva, ne plaćate odvjetnika niti sudske pristojbe. Za to ćete morati dati detaljne informacije o svojoj osobnoj financijskoj situaciji, a pomoć za sudske troškove morat ćete vratiti ako se vaša primanja povećaju u naredne četiri godine.

Prednosti i mane

 • Dobićete stručne savjete i odvjetnik Vas zastupa pred sudom, tako da se Vaši izgledi za uspjeh povjećavaju.
 • Postupak možete voditi iako se nalazite u domovini.
 • Ako ne dobijete pomoć za sudske troškove (Prozesskostenhilfe), morate troškove odvjetnika snositi sami.

3. Zastupa Vas Vaš sindikat

Postupak

 • Sindikat Vam kao članu pruža besplatno pravno savjetovanje, ukoliko ste najmanje 3 mjeseca član sindikata.
 • Sindikat za Vas ulaže tužbu, zastupa Vas na sudu i prisutan je na ročištu.
 • Za vrijeme postupka morate održavati kontakt sa predstavnikom sindikata koji Vas zastupa (čak i kada se nalazite u inozemstvu).

Troškovi

 • Sindikat preuzima za svoje članove sve sudske troškove, neovisno o ishodu procesa.
 • Sindikalna članarina, ovisno o sindikatu, iznosi 1 % i 1,5% Vaše mjesečne bruto zarade.

Prednosti i mane

 • Kao član sindikata ne snosite nikakve dodatne troškove radnog spora pred sudom.
 • Dobijate stručne savjete i stručno pravno zastupanje pred sudom, tako da se Vaši izgledi za uspjeh povećavaju.
 • Sindikati imaju bogato iskustvo u sudskim radnim sporovima.
 • Postupak možete voditi i iz inozemstva, i ako se ne nalazite u Njemačkoj.

 

Travanj 2017.godine