Prava kao građevinski radnik

Minimalna plaća

 

Za sve zaposlenike u graditeljstvu  –  i za one koje je poslodavac iz inozemstva uputio na rad u Njemačku – vrijedi zakonska minimalna plaća. Ona iznosi 12,00 eura bruto po satu, a od 1. siječnja 2024. godine iznosit će 12,41 eura bruto po satu. Od bruto plaće odbijaju se porezi i doprinosi za socijalno osiguranje.

 

U slučaju poslova u otežanim uvjetima (npr. rad na velikoj visini, u građevinskim jamama ili s posebnom zaštitnom odjećom) imate pravo na dodatak za otežane uvjete rada.

Plaće prema kolektivnom ugovoru

Ako ste član sindikata IG BAU i Vaš poslodavac je član neke od udruga poslodavaca, onda imate pravo na znatno višu bruto plaću po satu, u skladu s djelatnošću koju obavljate.

Obračun plaće

Plaća se mora isplatiti najkasnije do sredine sljedećeg mjeseca i po pravilu se uplaćuje na Vaš račun. Poslodavac Vam svaki mjesec mora dati obračun plaće-platnu listu u pisanom obliku. U tom obračunu možete vidjeti koliko ste ukupno zaradili i koji porezi i doprinosi za socijalno osiguranje su odbijeni.

Radno vrijeme

Radno vrijeme u graditeljstvu obično iznosi 38 sati tjedno od prosinca do ožujka i 41 sat tjedno od travnja do studenog. U iznimnim slučajevima tjedno radno vrijeme može se povećati do 60 sati, ali samo ako se taj prekovremeni rad nadoknadi skraćivanjem radnog vremena u sljedećih nekoliko mjeseci. Pauze nisu radno vrijeme i stoga se ne plaćaju. Nakon što ste završili radni dan, imate pravo na odmor u trajanju od najmanje 11 sati.

Dodaci na plaću za prekovremeni rad

Ako radite izvan radnog vremena utvrđenog ugovorom o radu i radite prekovremeno, uz plaću po satu dobit ćete sljedeće dodatke:

 • Za svaki sat prekovremenog rada dobit ćete dodatak od 25 % na plaću po satu.
 • Za svaki sat koji ste radili noću, dobit ćete dodatak od 20 % na plaću po satu.
 • Za svaki sat koji ste radili nedjeljom, dobit ćete dodatak od 75 % na plaću po satu.

U građevinskom sektoru radnici često budu prevareni za plaću. Što možete učiniti protiv toga?

 1. Ne potpisujte ništa što ne razumijete.
 2. Svakog dana zapišite početak, kraj i trajanje svog radnog vremena, uključujući i pauze.
 3. Zapišite imena i brojeve telefona kolega koji mogu potvrditi Vaše tvrdnje.
 4. Fotografirajte gradilište i natpis na kojem se opisuje građevinski projekt.
 5. Zapišite sljedeće važne podatke:
 • adresu gradilišta
 • naziv odnosno ime poslodavca
 • naziv odnosno ime glavnog izvođača radova

Dodatak na plaću u slučaju velike udaljenosti

Za svaki dan rada na gradilištu i izbivanja iz smještaja dulje od 8 sati, dobit ćete naknadu za prehranu u iznosu od najmanje 6 eura (odnosno najmanje 7 eura od 1. siječnja 2024.). Ako radite na gradilištu koje je od sjedišta Vašeg poslodavca udaljeno najmanje 75 kilometara i ako put od Vašeg boravišta do tog gradilišta traje više od 75 minuta, dobit ćete naknadu za prehranu u iznosu od 24 eura dnevno. Osim toga, poslodavac Vam mora osigurati besplatan smještaj. Za noćenje izvan područja gradilišta ovaj se iznos od 24 eura uvećava za dodatna 4 eura po danu.

Pored refundacije troškova prijevoza za svaku vožnju između Vašeg boravišta i tog gradilišta dobit ćete dodatno i naknadu za vrijeme putovanja:

 • 9 eura za udaljenosti veće od 75 kilometara
 • 18 eura za udaljenosti veće od 200 kilometara
 • 27 eura za udaljenosti veće od 300 kilometara
 • 39 eura za udaljenosti veće od 400 kilometara

Sigurnost i zdravlje na gradilištu

Na Vašem radnom mjestu vrijede strogi propisi za sprječavanje padova, nesreća na radnim strojevima i drugih opasnosti. Poslodavac se mora pridržavati ovih propisa. Nazovite našu info telefonsku liniju ako imate pitanja.

Godišnji odmor

Ako radite u Njemačkoj, imate pravo na plaćeni godišnji odmor preko Socijalne blagajne građevinske industrije (SOKA-BAU). Za svakih 12 radnih dana stječete pravo na 1 dan godišnjeg odmora. Imate pravo na ukupno 30 dana godišnjeg odmora u godini. U slučaju promjene poslodavca, zadržavate ostvareno pravo na godišnji odmor!

Neiskorištene dane godišnjeg odmora možete iskoristiti u narednoj godini. U godini iza te Vam istječe pravo na godišnji odmor, ali još uvijek možete podnijeti zahtjev za naknadu i dobiti regres za godišnji odmor. SOKA-BAU Vam šalje izvadak iz računa jednom godišnje. Ovaj izvod računa temelji se na podacima koje su dostavili poslodavci i navodi koliko ste dana radili, koliku ste plaću primili i koliko dana godišnjeg odmora ste iskoristili.

Provjerite podatke na izvatku iz računa kod SOKA-BAU i obratite se poslodavcu u pisanom obliku u roku od dva mjeseca ako uočite pogrešne podatke. Ako budete imali nekih problema, obratite se direktno SOKA-BAU ili nazovite našu telefonsku liniju.

Zdravstveno osiguranje

Ako ste u Njemačkoj ostvarili radni odnos s obvezom plaćanja doprinosa za socijalno osiguranje, imate pravo i na zdravstveno osiguranje. Dobit ćete karticu zdravstvenog osiguranja, s kojom možete otići liječniku. U Njemačkoj su medicinski tretmani po pravilu besplatni.

Ako ste dulje od 4 tjedna bili zaposleni kod jednog poslodavca, u slučaju bolesti imate pravo na naknadu pune plaće u trajanju do maksimalno 6 tjedana. U tu svrhu svom poslodavcu morate poslati doznaku liječnika o privremenoj nesposobnosti za rad.

Osiguranje od nezgode

Na početku radnog odnosa poslodavac Vas mora prijaviti kod nositelja osiguranja za slučaj nezgode na radu (njem. Berufsgenossenschaft BG BAU). Na taj način ste osigurani za slučaj nezgoda koje se događaju tijekom obavljanja posla, na putu do radnog mjesta ili na putu s radnog mjesta.

Ne upuštajte se u rad na crno!

U građevinskom sektoru se često događa da zaposlenici rade bez prijave na socijalno osiguranje. Čak i ako Vam obećaju veću plaću, nemojte to prihvatiti. Jer ako se razbolite ili ozlijedite, možete imati visoke troškove liječenja. I riskirate da Vam ne bude isplaćena plaća za vrijeme u kojem ste nedokumentirano radili.

Koja prava imam ako sam iz inozemstva upućen na rad u Njemačku?

Smatrate se upućenim radnikom ako se sjedište Vašeg poslodavca nalazi u drugoj zemlji i ako Vas isti šalje u Njemačku na privremeni rad. Ukoliko ste kao državljanin treće zemlje preko poduzeća iz druge zemlje Europske unije upućeni na privremeni rad na gradilištima u Njemačkoj, za dopušteni boravak i rad neophodna Vam je Vander-Elst- Viza. Za više pitanja nazovite našu info telefonsku liniju.

Kao upućeni radnik podliježete radnom pravu zemlje iz koje ste upućeni. Međutim, primjenjuju se neke odredbe njemačkog radnog prava ako su za Vas povoljnije. To znači da se radna prava navedena u ovom informativnom letku odnose i na Vas! Na primjer, imate pravo na minimalnu plaću od 12,00 eura po satu (odnosno 12,41 eura po satu od 1. siječnja 2024.). Ako Vas je poslodavac uputio na rad, on mora u potpunosti snositi troškove Vašeg smještaja u Njemačkoj i ne smije ih odbijati od plaće.

Socijalno osiguranje u matičnoj zemlji iz koje ste upućeni na rad

Kao upućeni radnik niste socijalno osigurani u Njemačkoj, već u zemlji iz koje ste upućeni na rad. To u Njemačkoj morate dokazati potvrdom A1, koju izdaje nadležno tijelo sustava socijalne sigurnosti u Vašoj matičnoj zemlji. U Njemačkoj možete koristiti Europsku karticu zdravstvenog osiguranja (EHIC) za liječenje u slučaju nezgode ili bolesti. Troškove će nadoknaditi zavod za zdravstveno osiguranje u Vašoj zemlji.

Bez važeće potvrde A1 možete biti suočeni s visokim troškovima u slučaju bolesti ili nezgode. Provjerite imate li važeću potvrdu A1, je li Vaš status zaposlenika ispravno označen te jesu li naziv i adresa stvarnog poslodavca točni. Ako ste u nedoumici, nazovite našu telefonsku liniju.

Industrijski sindikat graditeljstva, poljoprivrede i okoliša (IG BAU) – učlanite se u jaku zajednicu

Ako želite iskoristiti prednosti koje Vam pruža članstvo u nadležnom sindikatu, obratite se Industrijskom sindikatu graditeljstva, poljoprivrede i okoliša (IG BAU). Sindikat Vam pruža pomoć pri sukobima s poslodavcem ili u području socijalnog prava, npr. u slučaju nezgode na radu.

Možete također poslati e-mail na sljedeću adresu: mobil@igbau.de  (na svim jezicima).

IG Bauen-Agrar-Umwelt

Olof-Palme-Str. 19
60439 Frankfurt/Main
Telefon: +49 69 95 73 70
www.igbau.de

 

Faire Mobilität (hvr. pravedna mobilnost)

Savjetovališta za zaposlenike iz Srednje i Istočne Europe

www.faire-mobilitaet.de

upit@faire-mobilitaet.de

0800 0005776

Informacije vezane za radno pravo na svom jeziku možete naći na sljedećoj stranici: www.fair-arbeiten.eu

Naša savjetovališta možete izavno kontaktirati putem podataka na sljedećoj stranici: www.faire-mobilitaet.de/beratungsstellen