Vaša prava kao građevinski radnik u Njemačkoj

Minimalna plaća u građevinskom sektoru

Za sve zaposlene u građevinskom sektoru - i za one koje je poslodavac uputio na rad u Njemačku - vrijede sljedeće minimalne plaće:

Minimalna plaća u

oblasti građevinskog

rada

od 01.01.2018.god.

(bruto)

od 01.03.2019.god.

(bruto)

pomoćni radnici bez

kvalifikacije

11,75 €

čitava Njemačka

12,20 €

čitava Njemačka

majstori i kvalificirani

radnici

Zapadna  14,95 €

Istočna   11,75 €

Berlin  14,80 €

Zapadna  15,20 €

Istočna   12,20 €

Berlin  15,05 €

 

Ova plaća se isplaćuje za svaki sat rada (i za prekovremeni rad). Od bruto plaće se odbijaju porezi i doprinosi za socijalno osiguranje (mirovinsko osiguranje, zdravstveno osiguranje, osiguranje za slučaj nezaposlenosti, osiguranje zdravstvene njege). Ne smije biti isplaćena niža plaća od minimalne! Čak ni zbog drugih troškova npr. za smještaj, prijevoz do gradilišta ili za alat, sredstva za rad ili zaštitnu odjeću. 

Rok za isplatu plaće

Plaća se mora isplatiti najkasnije do sredine sljedećeg mjeseca i po pravilu se uplaćuje na Vaš račun. Poslodavac Vam svaki mjesec mora dati obračun plaće u pisanom obliku. U tom obračunu možete vidjeti koliko ste ukupno zaradili i koji porezi i doprinosi za socijalno osiguranje su odbijeni.

Smještaj na privremenim radilištima

Ako obavljate građevinske poslove na privremenim radilištima van sjedišta Vašeg poduzeća, poslodavac je obvezan osigurati i platiti smještaj. Osim toga, za takve poslove na privremenim radilištima imate plavo i na paušalni iznos za prehranu u iznosu od 24 eura za dan rada.

Pravo na godišnji odmor i postupak uplaćivanja u blagajnu za godišnji odmor

Imate pravo na 30 dana plaćenog godišnjeg odmora. Budući da veliki broj zaposlenih u graditeljstvu često mijenja radno mjesto, Vaše pravo na godišnji odmor se evidentira u Socijalnoj blagajni građevinske industrije (SOKA-BAU) u okviru tzv. „postupka uplaćivanja u blagajnu za godišnji odmor“. U okviru tog postupka stječete pravo na jedan dan godišnjeg odmora za svakih 12 radnih dana u građevinskom poduzeću. Ako radite cijelu godinu, imate pravo na 30 dana godišnjeg odmora. U slučaju promjene poduzeća, ostvareno pravo na godišnji odmor prenosite u sljedeće poduzeće. Ako djelomice ili u potpunosti ne iskoristite dane godišnjeg odmora na koje ste ostvarili pravo u određenoj godini, onda te dane godišnjeg odmora možete iskoristiti do prosinca sljedeće godine. Nakon toga propada pravo na neiskorišteni godišnji odmor!

Svaki poslodavac na mjesečnoj bazi uplaćuje doprinose u Socijalnu blagajnu građevinske industrije (SOKA-BAU). Ako uzmete godišnji odmor, onda se iz SOKA-BAU Vašem poslodavcu isplaćuje Vaš regres za godišnji odmor.

SOKA-BAU Vam jednom godišnje šalje izvadak o stanju na Vašem računu koji između ostalog sadrži sljedeće informacije:

 • poslodavce kod kojih ste bili zaposleni
 • broj dana zaposlenja
 • visinu Vaših bruto plaća, kao što je priopćeno od strane Vašeg poslodavca
 • pravo na godišnji odmor i broj iskorištenih dana godišnjeg odmora

Taj se izvadak temelji na podacima koje su Vaši poslodavci poslali SOKA-BAU. Provjerite te podatke i žalite se poslodavcu u roku od dva mjeseca od primitka izvatka, ako uočite pogrešne podatke. Obratite se direktno SOKA-BAU, ako budete imali nekih problema.

Zdravstveno osiguranje?

Čim ostvarite radni odnos s obvezom plaćanja doprinosa za socijalno osiguranje u Njemačkoj, imate pravo i na zdravstveno osiguranje. Pri tome Vaš poslodavac na mjesečnoj bazi plaća odgovarajuće doprinose Vašem fondu zdravstvenog osiguranja. Dobit ćete karticu zdravstvenog osiguranja, čim se prijavite u jedan od fondova zdravstvenog osiguranja. S tom karticom možete otići liječniku. U Njemačkoj su medicinski tretmani po pravilu besplatni.

Naknada plaće u slučaju bolesti

Ako ste dulje od 4 tjedna bili prijavljeni kod jednog poslodavca (u okviru zaposlenja s obvezom plaćanja doprinosa za socijalno osiguranje), u slučaju bolesti imate pravo na naknadu pune plaće u trajanju do maksimalno 6 tjedana. U tu svrhu morate svom poslodavcu i svom fondu zdravstvenog osiguranja poslati doznaku o bolovanju Vašeg liječnika.  Ako ste bolesni dulje od 6 tjedana, onda imate pravo na nadoknadu u slučaju bolesti koju plaća Vaš fond zdravstvenog osiguranja.

Poslodavca morate odmah informirati o svojoj nesposobnosti za rad te o njenom vjerojatnom trajanju. Nemojte zaboraviti da i svom fondu zdravstvenog osiguranja pošaljete doznaku o bolovanju u roku od 1 tjedna od dana izdavanja! Ako to ne učinite, možete izgubiti pravo na nadoknadu u slučaju bolesti

Nezgode na radu

Na početku radnog odnosa poslodavac Vas mora prijaviti kod nositelja osiguranja za slučaj nezgode na radu (njem. Berufsgenossenschaft). Na taj način ste osigurani za slučaj nezgoda koje se događaju tijekom obavljanja posla, na putu do radnog mjesta ili na putu s radnog mjesta doma.

Važno: Ako ste doživjeli nezgodu na radu, recite u bolnici da se nez-goda dogodila na radnom mjestu. Ako Vam poslodavac, pretpostavljeni ili predradnik bude savjetovao da u bolnici kažete da nije riječ o nezgodi na radu, onda Vas poslodavac vjerojatno nije prijavio kod nositelja osiguranja za slučaj nezgode na radu. Obratite se nekom savjetovalištu ili Vašem sindikatu i potražite informacije. Možda se radi o prijevari! Ako ne govorite dovoljno dobro njemački jezik, zatražite u bolnici da Vam dovedu nekoga tko govori Vaš jezik.

U građevinskoj industriji radnici često budu prevareni za plaću.

Što možete učiniti protiv toga?

 • Zabilježite početak, kraj i trajanje radnog vremena svaki dan, uključujući pauze i odrađene prekovremene sate.
 • Zapište imena i telefonske brojeve kolega ili kolegica koje mogu potvrditi Vaše podatke.
 • Zabilježite adrese gradilišta na kojima radite.
 • Zabilježite imena i kontaktne podatke tvrtke za koju radite, ime poslovođe kao i drugih osoba koje Vam daju naloge i upute za rad.
 • Zabilježite imena i kontaktne podatke tvrtke koja nastupa kao glavni izvođač radova.
 • Zabilježite ime i kontaktne podatke voditelja građenja.
 • Fotografirajte gradilište, prije svega plakat sa informacijama o građevinskom projektu.
 • Nemojte ništa potpisivati što ne razumijete.

 

 

Faire Mobilität

Savjetovališta za radnike iz srednje i istočne Europe

www.faire-mobilitaet.de

 

Savjetovalište za pravednu mobilnost Berlin

Telefon: +49 30 21 01 64 37 (njemački | poljski)

berlin@faire-mobilitaet.de

 

Savjetovalište za pravednu mobilnost Dortmund

Telefon: +49 231 54 50 79 82 (njemački | engleski | mađarski)

Telefon: +49 231 18 99 98 59 (njemački | engleski | bugarski)

Telefon: +49 231 18 99 86 97 (njemački | engleski | poljski)

Telefon: +49 231 18 99 86 52 (njemački | engleski | rumunjski)

dortmund@faire-mobilitaet.de

 

Savjetovalište za pravednu mobilnost Frankfurt na Majni

Telefon: +49 69 27 29 75 67 (njemački | engleski | rumunjski)

Telefon: +49 69 27 29 75 66 (njemački | engleski | poljski)

Telefon: +49 69 15 34 52 31 (njemački | engleski | bugarski)

frankfurt@faire-mobilitaet.de

 

Savjetovalište za pravednu mobilnost Kiel

Telefon: +49 431 51 95 16 67 (njemački | engleski | poljski)

Telefon: +49 431 51 95 16 68 (njemački | engleski | rumunjski)

nord@faire-mobilitaet.de

 

Savjetovalište za pravednu mobilnost Mannheim

Telefon: +49 621 15 04 70 14 (njemački | engleski | bugarski)

Telefon: +49 711 12 09 34 12 (njemački | engleski | hrvatski | srpski)

mannheim@faire-mobilitaet.de

 

Savjetovalište za pravednu mobilnost München

Telefon: +49 89 51 39 90 18 (njemački | bugarski)

Telefon: +49 89 51 24 27 72 (njemački | engleski | rumunjski)

muenchen@faire-mobilitaet.de

 

Savjetovalište za pravednu mobilnost Oldenburg

Telefon: +49 441 924 90 19 (njemački | engleski | rumunjski)

Telefon: +49 441 924 90 12 (njemački | engleski | poljski)

oldenburg@faire-mobilitaet.de

 

Savjetovalište za pravednu mobilnost Stuttgart

Telefon: +49 711 12 09 36 35 (njemački | engleski | poljski)

Telefon: +49 711 12 09 36 36 (njemački | engleski | češki)

stuttgart@faire-mobilitaet.de

 

IG Bauen-Agrar-Umwelt

Industrijski sindikat graditeljstva, poljoprivrede i okoliša (IG BAU)

Olof-Palme-Str. 19

60439 Frankfurt am Main

Telefon: +49 69 95 73 70

Fax: +49 69 95 73 78 00

www.igbau.de

 

Preporučujemo:

Postanite član sindikata od prvog radnog dana u Njemačkoj!

Kontaktirajte nadležni sindikat. U slučaju nedoumice, možete

se obratiti i nekom savjetovalištu. Ako ste već u svojoj domovini

član sindikata, pitajte nadležni njemački sindikat hoće li Vaše

članstvo biti priznato u Njemačkoj.

 

Gefördert durch BMAS und BMWi