FAQ sezonski radnik

29.04.2023

Koja pravila važe za vaše zaposlenje Nemačkoj?

Dolazite iz zemlje koja je članica Europske unije (EU) i želite da radite u poljoprivredi u Nemačkoj?

I za vas važi nemačko radno pravo!

To uključuje pravo na zakonsku minimalnu plaću po satu, plaćeni godišnji odmor odnosno isplatu godišnjeg odmora nakon prestanka radnog odnosa, kao i nastavak isplate plaće u slučaju bolesti i još mnogo toga.

U Nemačkoj postoji sistem socijalnog osiguranja. U osnovi, zaposlenje u Nemačkoj podrazumijeva obavezu plaćanja doprinosa za socijalno osiguranje. Namjera je da se radnici zaštite od posljedica bolesti i starosti.

Polovinu iznosa za penzijsko osiguranje, osiguranje za slučaj nezaposlenosti i zdravstveno osiguranje plaća poslodavac, a polovinu radnik i ovi doprinosi se direktno odbijaju od plaće. To znači da vam se oko 20 % odbija od vaše bruto plaće za doprinose za socijalno osiguranje.

Kao izuzetak važi: Ako radite u Nemačkoj najviše do 70 dana ili 3 mjeseca u jednoj kalendarskoj godini i ne obavljate djelatnost profesionalno. Ovaj oblik naziva se kratkoročno zaposlenje.

U tom slučaju vi i vaš poslodavac ne morate plaćati doprinose za socijalno osiguranje u Nemačkoj. Na taj način ne stičete pravo na penziju, a niste ni automatski zdravstveno osigurani.

Prije nego što počnete raditi, vaš poslodavac provjerava morate li biti socijalno osigurani ili ne. Dobićete obrazac za provjeru od nadležnog organa u vašoj zemlji porijekla.

Posao se može smatrati neprofesionalnim ako ste:

 • domaćica/domaćin i možete to dokazati na primjer, putem kopije vjenčanog lista i dokaza o prihodima vašeg partnera/partnerke;
 • penzioner*ka uz predočavanje rješenja o penzionisanju;
 • studenti uz potvrdu o upisu na studije;
 • učenici uz školsko uvjerenje;
 • zaposleni u zemlji u kojoj živite, a imate plaćeni godišnji odmor ili slobodno kao isplatu prekovremenih sati;
 • samozaposleni, ali ne u poljoprivredi ili hortikulturi.

Gde ste prijavljeni i osigurani i šta da učinite u slučaju bolesti?

Da li ste u svojoj zemlji porekla zaposleni ili prijavljeni kao samostalni poljoprivrednik*ca? Ukoliko jeste, onda ste i tokom Vašega rada u berbi u Nemačkoj osigurani u okviru sistema socijalne skrbi u Vašoj zemlji porekla. Svom poslodavcu u Nemačkoj ćete ovo dokazati uz pomoć A1 potvrde. Potvrdu A1 u Hrvatskoj izdaje Zavod za mirovinsko osiguranje i ona se

naziva „Zahtjev za izdavanje potvrde A1 – izaslanje zaposlenih osoba u EU“. Načelno važi da se potvrda A1 može izdati i naknadno. Preporučujemo Vam da potvrdu ipak zatražite unapred i da je ponesete sa sobom za Nemačku.

Bez A1-potvrde NISTE automatski zdravstveno osigurani za vrijeme kratkoročnog zaposlenja u Nemačkoj.

Da li ste penzioner*ka, student*ica ili domaćica/domaćin?

U tom slučaju, prije nego što počnete sa radom, vaš poslodavac u Nemačkoj izvršiće provjeru, da li ste socijalno i zdravstveno osigurani u vašoj zemlji porijekla.

Zato se koriste obrasci, koji se mogu preuzeti na različitim jezicima sa ove stranice: http://www.svlfg.de/auslaendische-saisonarbeitskraefte

Ako ste socijalno i zdravstveno osigurani u vašoj zemlji porijekla, preporučujemo da, prije dolaska u Nemačku, podnesite zahtjev za izdavanje europske iskaznice zdravstvenog osiguranja, kako biste bez problema mogli ići lekaru u Nemačkoj.

Nemate zdravstveno osiguranje?

Vaš poslodavac mora imati zdravstveno osiguranje za sezonske radnike u Njemačkoj. U mnogim slučajevima on će za vas sklopiti privatno zdravstveno osiguranje. Pažnja: Ovo zdravstveno osiguranje ne pokriva svaku bolest. Pitajte na koje beneficije imate pravo kroz ovo privatno zdravstveno osiguranje.

Troškove privatnog zdravstvenog osiguranja obično snosi poslodavac. Ako ne, mora to unaprijed dogovoriti s vama.

Važno: Nabavite potvrdu privatnog zdravstvenog osiguranja, sa kojom možete samostalno otići lekaru.

Ako se razbolite, odmah obavijestite svog poslodavca i otiđite lekaru. Bit ćete pregledani i – ako ste bolesni – izdat će vam se uvjerenje o bolovanju (“doznaka o bolovanju”).

Ovo morate predočiti vašem poslodavcu. Uvjerenje o bolovanju, koje izdaje lekar, potrebno je poslati i vašem zdravstvenom osiguranju.

Plaća će vam se i dalje isplaćivati ​​za vrijeme bolesti:

 • ako vam je lekar dao bolovanje;
 • i ako radite kod istog poslodavca više od četiri tjedna.

U ovom slučaju plaću od poslodavca nastavljate primati najviše šest tjedana tijekom razdoblja bolesti.

Ako imate zdravstveno osiguranje u Nemačkoj, također možete imati pravo na naknadu za bolovanje (Krankengeld) nakon toga.

Više informacija o tome možete dobiti putem naše hotline telefonske linije ili u našim savjetodavnim centrima.

Uputstvo:

Imate pravo sami izabrati vašeg lekara.

Predočite kod lekara svoju europsku iskaznicu zdravstvenog osiguranja (EHIC) ili potvrdu o privatnom zdravstvenom osiguranju. Svaka medicinska ordinacija mora prihvatiti iskaznicu ili potvrdu. Ako je liječenje potrebno, ne smije vam se uskratiti pomoć i liječenje. Kod slomljene noge, pokvarenog zuba, virusne infekcije ili kod sličnih hitnih slučajeva, te kod trajne njege kroničnih oboljenja poput dijabetesa, uvijek imate pravo na liječenje.

Ako liječenje morate platiti izravno, svakako zatražite račun. Pošaljite to vašem zdravstvenom osiguranju nakon povratka u zemlju porijekla, kako bi vam se nadoknadili troškovi liječenja.

Koliko zarađujete kao pomoćni radnik*ca u berbi?

Za sve zaposlenike u nemačkom poljoprivrednom sektoru Važi zakonska minimalna plaća od 12,00 eura bruto po satu.

Ova minimalna plaća važi za sve osobe koje rade u Nemačkoj, neovisno iz koje zemlje dolaze. Mesto prijavljenog boravišta i Vaša nacionalnost pritom ne igraju nikakvu ulogu. Na nemački minimalac imate pravo čak i ukoliko ste od strane Vašeg poslodavca u zemlji porekla ili u nekoj drugoj zemlji poslati za Nemačku ili ako ste u Nemačku došli kao sa A1 potvrdom.

U berbi se plaćanje često određuje po učinku, odnosno poslodavac nalaže koliko kilograma voća i povrća radnik mora ubrati i koliko novca radnik za to dobija. Takav način plaćanja po učinku je dozvoljen s tim da Vas poslodavac po satu ne sme platiti manje od aktualno važeće minimalne satnice U slučaju da u roku od sat vremena uberete toliko ploda da Vaša satnica iznosi više od 12,00 EUR po satu, poslodavac Vam mora isplatiti višu satnicu.

Primer: Ukoliko radite 8 sati dnevno, morate dobiti minimalno (8 x 12,00 EUR bruto) 96,00 EUR bruto. To važi isto, ukoliko ste plaćeni po sanducima! Vaša satnica ne sme biti ispod važeće minimalne satnice u Nemačkoj.

VAŽNO: Da biste izračunali svoju zaradu napišite i vodite evidenciju svakoga dana o početku, kraju i trajanju radnog vremena uključujući pauze. Zabeležite kada ste i gde radili, kao i imena, adrese i brojeve telefona kolega koji bi mogli da posvedoče o Vašim tvrdnjama. Ukoliko je moguće, fotografišite radno mesto i smeštaj. Pokušajte i da dobijete potpis svog predradnika za evidenciju radnih sati koju vodite. Ukoliko to ne bude bilo moguće zamolite nekoga od kolega da potvrdi Vaše navode svojeručnim potpisan.

Kod plaćanja po učinku zapišite predate količine i evidentirajte takođe Vaše radne sate tj. vreme koje je bilo potrebno da predate količine uberete. Samo na osnovu detaljne evidencije Vašeg radnog vremena odnosno radnih sati može se proveriti koja Vam plaća pripada i da li je isplata koju ste primili od poslodavca korektna.

Navodimo primer evidencije radnih sati.

Kakav ugovor o radu imate?

Poslodavci u Nemačkoj Vam ne moraju ponuditi pismeni ugovor o radu. Kao ugovor o radu Važi i ono što je usmeno odnosno putem email-a dogovoreno sa poslodavcem. Poslodavac Vam nakon najviše mesec dana mora izdati pismene odredbe radnog odnosa. Veliki broj poslodavaca se ovoga ne

pridržava iako bi to morali, stoga zahtevajte pisani ugovor o radu od poslodavca. Poslodavac Vam ne mora izdati ugovor o radu na jeziku koji razumete. Ukoliko je ugovor o radu pisan na jeziku koji ne razumete, recite poslodavcu da ćete potpisan ugovor o radu doneti nakon što Vam neko prevede ugovor o radu i nakon što ste razumeli sve odredbe.

 

Vodite računa o tome da ugovor o radu mora biti potpisan i od strane Vas i od strane poslodavca. Obavezno sačuvajte jedan primerak obostrano potpisanog ugovora za svoju evidenciju.

 

Prema zakonu, ugovor o radu bi sve treba da sadrži sledeće odrednice:

 • Vaše ime i adresu, kao i ime i adresu poslodavca
 • početak i trajanje radnog odnosa
 • radno mesto
 • opis posla
 • visinu plaće uključujući dodatke i datume dospeća
 • ugovoreno radno vreme
 • broj dana godišnjeg odmora (dopusta)
 • otkazne rokove
 • napomenu o važećim kolektivnim ugovorima.

VAŽNO: Kako biste u slučaju radnog spora bili dobro pripremljeni, fotografišite tablu firme, radno mesto i smeštaj. Takođe fotografišite i sva dokumenta koja svojeručno potpisujete.

Kada Vam se mora isplatiti plaća? Kada dospeva Vaša plaća?

Ovo je definisano Vašim ugovorom o radu. Ako niste zaključili ugovor o radu sa poslodavcem, pitajte! Zakonom je propisano da plaću koju ste zaradili u jednom mesecu morati dobiti najkasnije do kraja narednog meseca. To znači da biste plaću za četvrti mesec morali dobiti najkasnije do 31.5.

Isplatom Vaše plaće poslodavac se obavezuje izdati Vam obračun Vaše plaće. Obračun plaće mora sadržati sledeće informacije:

 • broj radnih sati
 • iznos mesečne bruto plaće
 • iznos odbitka na ime poreza
 • odbitke (na ime smeštaja, ishrane, akontacije)
 • iznos za isplatu (neto plaća)

Ako ste sa poslodavcem dogovorili da Vam čitava zarada bude isplaćena na kraju sezone, zahtevajte od poslodavca da Vam obračun radnih sati potvrdi jednom u tjednu putem WhatsAppa ili nekim drugim pisanim putem. Takođe, evidentirajte Vaše radne sate nezavisno od evidencije poslodavca.

Ukoliko Vam se novac isplaćuje unapred (akontacija), uzmite i sačuvajte priznanicu o primljenom novcu sa tačnom sumom isplate.

NIPOŠTO ne potpisujte prazne, neispunjene priznanice, račune ili cedulje.

 

Koliko dugo i koliko sati je dozvoljeno raditi kao sezonski radnik*ca u berbi?

Prosečno dozvoljeno radno vreme u Nemačkoj iznosi 8 sati i može se privremeno produžiti na ukupno obično 10 radnih sati dnevno. Između dve smene je načelno propisan obavezan odmor od minimum 11 sati.

Za Vašu plaću i radno vreme važi najpre ono što je dogovoreno ugovorom o radu. Ako je ugovorom dogovoreno skraćeno radno vreme, ono se primenjuje u radnom odnosu. Bez Vaše suglasnosti poslodavac ne sme skraćivati niti produžavati radno vreme. Ukoliko ne date Vašu saglasnost, može se desiti da Vam uruči tzv. otkaz radi izmene ugovora o radu (Änderungskündigung). To znači da Vam poslodavac uručuje otkaz starog ugovora o radu kako bi Vam posao ponudio pod drugim uslovima. U ovom slučaju se obavezno obratite nekom od savetovališta, hotline brojevima savetovališta ili radničkom sindikatu (Gewerkschaft).

Koje radno vreme važi u poljoprivrednom sektoru?

Radno vreme počinje onog trenutka kada se nađete u polju i počnete sa radom. Pauze se ne računaju kao radno vreme.

Radno vrijeme počinje se računati kada stanete u polje, dvorište ili drugo mjesto na farmi i počnete raditi.

Ako radite između 6 i 9 sati, nakon 6 sati rada imate pravo na pauzu u trajanju 30 min. Radite li duže od 9 sati, imate pravo na pauzu u trajanju 45 min.

Šta tačno znači prekovremeni rad i mora li Vam se za taj rad platiti?

Poslodavac Vam može naložiti da radite prekovremeno samo ako je to tako definisano ugovorom o radu. Ovde je važno da se dozvoljeno radno vreme od  obično 10 sati dnevno ne sme prekoračiti.

Prekovremeni rad se najčešće mora isplatiti. Pretvaranje prekovremenog rada u dodatne slobodne dane mora biti regulisano u ugovoru o radu.

Šta učiniti ako dobijete otkaz?

Otkaz Vam se mora uručiti pismeno, to znači da mora biti napisan na listu papira i potpisan od strane poslodavca. Ukoliko Vi želite dati otkaz, morate to učiniti isto tako: pismenim putem i uz svojeručni potpis.

U jednom se otkaznom pismu moraju uzeti u obzir otkazni rokovi. Ako je radni odnos trajao kraće od tri meseca, otkazni rokovi mogu biti vrlo kratki. Ako za to ima vrlo važan razlog, poslodavac Vam može uručiti i momentalni otkaz.

Otkaz koji Vam uruči poslodavac ne morate potpisati.

Ako dobijete otkaz, obratite se hotline službi ili nekom od savetovališta. Može se desiti da je otkaz nevažeći.

Usmeni otkaz ili otkaz putem SMS-a, WhatsApp-a, Viber-a ili Mail-a kao i otkaz koji sadrži skeniran ili fotokopiran potpis su svi nevažeći!

Usmeni otkaz je uvek nevažeći. Ipak, da biste i dalje imali pravo na plaću, poslodavcu morate saopštiti da i dalje možete i želite da radite tj. morate mu ponuditi svoju radnu snagu. Ako poslodavca o svojoj spremnosti za rad informišete usmeno, morate imati svedoka za to. U suprotnom, informišite poslodavca telefonskim putem.

Oprez

Čak i usmeni otkaz, ili otkaz koji Vam je upućen putem SMS-a, WhatsApp-a, Viber-a ili Mail-a postaje važeći ako se protiv takvog otkaza ne uloži tužba. Iz tog razloga: bilo da ste otkaz dobili pismenim ili usmenim putem obratite se na brojeve telefona hotline službe ili nekom od savetovališta!

Dalje informacije na temu otkaza možete naći na sledećoj stranici: https://www.fair- arbeiten.eu/hr/article/298.k%C3%BCndigung.html

Koliko Vam se sme odbiti za smeštaj i hranu?

Ako Vam poslodavac obezbeđuje hranu i smeštaj i to odbija od plaće, poslodavac to mora jasno naznačiti na obračunu Vaše plaće i to tako da Vam bude jasno koliko se tačno odbija za šta.

Napomena

Poslodavac mora voditi računa o tome da Vam na mesečnom nivou ostane dovoljno novca za život nakon što Vam se od plaće odbije za smeštaj i hranu. Poslodavac Vam od plaće ne sme odbiti sumu koja bi Vas ostavila sa manje novca za život nego što je propisano (Pfändungsfreigrenze). Iznos od kog Vam se ne smeju odbijati dalji troškovi varira u odnosu na broj osoba koje uzdržavate (bračni drug, deca, itd.).

Primer 1: Samac ste i nemate dece. Do neto plaće u iznosu 1.340 € (od 1. jula 2023.: ispod 1410 eura) Vam se ništa ne sme odbiti od plaće.

Primer 2: U braku ste i imate dvoje dece, čime uzdržavate još tri osobe pored sebe. Do neto plaće u iznosu 2.390 € (od 1. jula 2023.: ispod 2520 eura) Vam se ništa ne sme odbiti od plaće. Samo ako zarađujete više od ove sume (neto), poslodavac Vam sme naplatiti smeštaj i hranu.

Za slučaj da hranu i smeštaj ne obezbeđuje poslodavac već treća lica ili neke posebne firme, morali biste potpisati ugovor o najmu ili pružanju usluga sa onima koji obezbeđuju smeštaj odnosno hranu. Ako niste dobili ugovor, obavezno se raspitajte koliko će Vam na kraju sezone naplatiti za smeštaj i hranu.

Ako je kvalitet smeštaja i hrane lošiji od onoga što je dogovoreno, fotografišite. U slučaju spora, fotografije mogu poslužiti kao dokaz.

Zaštitna oprema, alat za rad i voda

Poslodavac Vam mora besplatno obezbediti svu ličnu zaštitnu opremu uključujući alat za rad. U to se ubrajaju i odgovarajuće rukavice za rad, kao i zaštita od sunca i kiše. Osim toga, poslodavac Vam mora obezbediti dovoljne količine vode za piće tokom rada na visokim temperaturama.

Obratite pažnju na mesečni obračun plaće da Vam se ništa od alata ili zaštitne opreme ne odbije od plaće.

 

Učlanite se u radnički sindikat (Gewerkschaft)

 

Preporučujemo: Učlanite se u sindikat već od prvog dana u Nemačkoj.

Sezonski*e radnici*e u berbi mogu postati sezonski članovi sindikata nadležnog za poljoprivredu koji se zove IG Bauen-Agrar-Umwelt (IG BAU). Članstvo u sindikatu počinje plaćanjem prve članarine i završava se nakon 12 meseci iako niste zatražili iščlanjenje. Članstvo možete produžiti na zahtev.

Godišnja članarina iznosi 150,60 Euro. U slučaju spora sa poslodavcem, sindikat Vam pomaže da se izborite za svoja prava i plaću, kao i da se borite protiv nepravednog otkaza. Sindikat Vam može pomoći i u raznim drugim situacijama.

Za pitanja se obratite hotline službi:

Ovdje možete dobiti informacije na svom jeziku:

+49 391 4085-114 za bosanski/hrvatski/srpski

Možete također poslati e-mail na sljedeću adresu:

mobil@igbau.de (na svim jezicima).

www.igbau.de/KRO.html

Važni linkovi

Informacije o radnom pravu:

https://www.fair-arbeiten.eu

https://www.agriworker.eu

 

Preuzimanja

BKS_Arbeitszeitkalender Erntehelfer